Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Tomšík a Frait (ČNB): Jak sladit měnovou a makroobezřetnostní politiku ČNB?

Tomšík a Frait (ČNB): Jak sladit měnovou a makroobezřetnostní politiku ČNB?

23.11.2015 11:21
Autor: Redakce, Patria.cz

V září letošního roku uplynulo již 8 let od okamžiku, kdy se na finančních trzích objevily první signály potíží, které později přerostly do globální finanční krize a velké recese. V jejím průběhu centrální banky razantně reagovaly na rizika pro cenovou stabilitu a v konečném důsledku pro ekonomickou aktivitu a zaměstnanost. Projevem této reakce je globální výrazné snížení krátkodobých i dlouhodobých úrokových sazeb. Setrvávání sazeb na nízkých úrovních však obzvláště v ekonomikách, které se s krizí vypořádaly lépe, začalo vytvářet potenciál pro nadměrný růst úvěrů a cen aktiv, a tím pádem i pro nárůst rizik pro finanční stabilitu (tzv. systémových rizik). Proto začal být kladen velký důraz na využívání nástrojů makroobezřetnostní politiky1, jejichž úkolem je nárůstu systémových rizik zabránit, případně alespoň omezit jejich dopady. V loňském roce jsme začali některé z těchto nástrojů aktivně používat také v ČNB a s oživením úvěrové dynamiky nyní stojíme před otázkou, zda nezačít využívat i další z nich – proticyklickou kapitálovou rezervu.

Měnová a makroobezřetnostní politika působí společně
ČNB je jako integrovaná měnová a dohledová autorita od roku 2013 ze zákona odpovědná kromě plnění cíle cenové stability prostřednictvím měnové politiky i za prosazování cíle finanční stability. Při takto komplexním mandátu ČNB analyzuje interakce měnové a makroobezřetnostní politiky a dbá na jejich koordinaci. Obě politiky cíleně koordinujeme z toho důvodu, že nepůsobí nezávisle na sobě. Obě mění dostupnost a cenu úvěrů, což ovlivňuje úvěrovou dynamiku, a tím rovněž účinky měnových i makroobezřetnostních nástrojů.

Rozhodnutí o správném mixu obou politik je jednoduché v evidentně dobrých či špatných časech. Je jistě prospěšné obě politiky uvolnit, pokud se ekonomika nachází v silné recesi. Nízké úrokové sazby snižují zátěž spojenou s dluhovou službou a přispívají k udržení a oživení výdajů. Spolu s uvolněním prostoru pro úvěrování prostřednictvím makroobezřetnostních nástrojů nízké sazby brání poruchám ve financování výroby i prudkému propadu cen aktiv. Jakmile se ale ekonomika dostane do fáze, kdy se mezera výstupu uzavírá a zrychluje úvěrová dynamika, může se objevit dilema. Pokračování uvolněných politik bude napomáhat k dalšímu vylepšení aktuálních indikátorů finančních rizik, ale zároveň může přispívat k oživení zdrojů skrytých rizik, která se projeví až v budoucnosti. Obě politiky bychom proto měli v takové situaci nasměrovat k neutrálnímu působení, nebo pokud je inflace stále příliš nízká, makroobezřetnostní politiku ke zpřísnění.

Specifický problém nastává, pokud je oživení trvalejšího charakteru a výstup blízko potenciálu, ale inflační tlaky jsou zároveň velmi slabé a úrokové sazby proto zůstávají velmi nízké. Trvá-li taková situace po delší dobu, dojde pravděpodobně k oživení úvěrové dynamiky a zvýšení poptávky po rizikových aktivech promítající se v růstu jejich cen. V takové situaci je přirozenou reakcí měnové autority dát přednost plnění inflačního cíle, tj. zachovat uvolněnou měnovou politiku a přistoupit ke zpřísnění makroobezřetnostní politiky. Důvodem je, že neplnění inflačního cíle implikované makroekonomickou prognózou na krátkodobém horizontu je vysoce pravděpodobné, zatímco materializace systémového rizika v daném okamžiku je pouze potenciální, a to ještě v delším horizontu.

ČNB reaguje na zrychlený růst úvěrů makroobezřetnostními nástroji
V návaznosti na hospodářské oživení tempo růstu úvěrů v domácí ekonomice v průběhu letošního roku zrychlovalo. Úvěry na bydlení v současnosti rostou 8% tempem a výrazně se zvýšilo tempo růstu úvěrů podnikům, které v posledních dvou měsících mírně převýšilo 10% (Graf 1). Úrokové sazby z nových úvěrů v obou těchto segmentech setrvávaly na historicky nízkých úrovních. Zároveň pokračovalo uvolňování úvěrových standardů bank (Graf 2). Výhled rizik pro finanční stabilitu u nás hodnotíme stále jako převážně nízký a bankovní sektor jako vysoce odolný. Zároveň jsme si ale vědomi skutečnosti, že globální měnové podmínky zůstanou uvolněné po delší dobu. Z ECB navíc přicházejí signály o dalším možném uvolnění její politiky. V takovém prostředí nemáme podobně jako pro měnové autority v jiných malých zemích možnost zpřísnit svou měnovou politiku, aniž bychom riskovali prudké zhodnocení domácí měny a obnovení dezinflačních či dokonce deflačních tendencí. Prosazování cenové stability je naším hlavním cílem. Pro jeho plnění budeme udržovat uvolněné měnové podmínky, dokud nebudou stabilizována inflační očekávání a nebude zajištěn návrat inflace k inflačnímu cíli.2 Podmínkou pro návrat do standardního režimu měnové politiky je přitom takové plnění cíle, které bude udržitelné i po opuštění kurzového závazku.

Graf 1 - Meziroční tempa růstu bankovních úvěrů (rozdíl tržního podílu bank v p.b.)

graf-1  

Graf 2 - Úroková sazba z nových bankovních úvěrů (v %)

-1

V červnu letošního roku jsme zavedli sadu preventivních doporučení pro úvěrové instituce poskytující hypoteční úvěry. Cílem těchto doporučení je působit preventivně na riziko vzniku smyčky mezi růstem cen nemovitostí a růstem úvěrů sloužících k financování jejich nákupu. Bude-li nezbytné, tato doporučení zpřísníme, rozšíříme či aplikujeme jiné nástroje. Vzhledem k tomu, že nyní vidíme zrychlení úvěrového růstu i mimo segment hypotečních úvěrů, musíme v souladu s našimi zákonnými úkoly rovněž zvážit využití proticyklické kapitálové rezervy. Sazbu této rezervy určujeme čtvrtletně již od září loňského roku. Při posledním rozhodování o nastavení příslušné sazby v září letošního roku se bankovní rada rozhodla ponechat ji na výchozí nulové úrovni. Zároveň ale oznámila, že se dále snížila pravděpodobnost, že nulová sazba bude aplikována i v následujících dvou letech. Tím jsme vyslali signál, že pokud bude růst úvěrů dále zrychlovat, budeme reagovat stanovením sazby rezervy na vyšší než nulové úrovni. Údaje o růstu úvěrů v posledních měsících přitom zrychlení růstu úvěrů poskytovaných nefinančním podnikům i domácnostem potvrdily.

Rozhodnutí o nastavení vyšší než nulové sazby neznamená, že se bankám okamžitě zvýší požadavky na kapitál. Zpravidla k tomu dochází až za rok po přijetí příslušného rozhodnutí, což v našem případě nastává nejdříve počátkem roku 2017. Povinnost vytvářet proticyklickou kapitálovou rezervu nebude bankám bránit v poskytování dalších úvěrů. Za prvé mají dostatek kapitálu i zdrojů. A za druhé to ani není hlavním záměrem tohoto nástroje. Tím je vytvoření kapitálového polštáře pro případ obratu v hospodářském a finančním cyklu nebo vnějšího šoku podobného tomu, který se objevil na začátku krize. Tvorba tohoto polštáře zároveň nepůjde proti záměrům měnové politiky, tj. nebude eliminovat žádoucí efekty nízkých úrokových sazeb. Ty budou prostřednictvím jednotlivých kanálů měnové transmise působit i nadále, pouze se omezí potenciální síla a dopad mechanismů účinkujících přes poskytování nových úvěrů za benevolentnějších podmínek nebo s vyšším rizikem.

Mohou se samozřejmě objevit názory, že rozhodnutí o vytváření proticyklické rezervy by mělo být učiněno až v situaci, kdy je rozsah úvěrů evidentně nadměrný, ceny aktiv nebezpečně vysoké a systémová rizika jednoznačně viditelná. Takový přístup by však byl nezodpovědný či alibistický. ČNB musí být vpředhledící a reagovat dříve, než systémová rizika narostou na nebezpečnou úroveň. Reagovat příliš pozdě a příliš slabě se v makroobezřetnostní politice nevyplácí stejně jako v politice měnové. A to je koneckonců také jedna z hlavních lekcí poslední krize.

Literatura:
Frait, J., Malovaná, S. & Tomšík, V., 2015: „Základní cíle centrální banky a interakce měnové a makroobezřetnostní politiky při jejich dosahování.“ Zpráva o finanční stabilitě 2014/2015, str. 108–118.

Autory textu jsou Vladimír Tomšík a Jan Frait z ČNB.

Originál textu je na blogu ČNB - ZDE.


Váš názor
 •  
  24.11.2015 11:02

  http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/meny/cnb-stupnuje-usili-o-slabou-korunu-letos-utratila-uz-pres-dve-ste-miliard-1248468
  Homo
 • aby to nezapadlo
  23.11.2015 15:50

  Díky cenzorovi se medvídek nedozví, že brambory zdražily o 100% za 1/4 roku
  Jesse
  • Re: aby to nezapadlo
   23.11.2015 15:53

   Ha ha...to tak v závislosti na zeměděldkých výsledcích, s čnb nesouvisí. Zásah trvá a lono byli brambory tak levné, ze je soused rozďával zadarmo na trzích 4 kačky...
   Velkamedvědice
   •  
    23.11.2015 15:59

    Tady aspoň vidíš, že jsou brambory nezávislé na ČNB a funguje to. Kdyby se ČNB nepletla lidem a trhu do cesty, tak by si také poradili všichni sami. Takhle je to jen guláš bez chuti.
    Jesse
    • džesie
     23.11.2015 16:01

     Ty něco řekneš, já to vyvrátím a ty řekneš tak vidíš..o))
     Velkamedvědice
 •  
  23.11.2015 13:20

  Zpousta smyslů, řazených do nesmyslů a nesmysly řazené do smyslů. Chybí mě však fakta která působí na život dělníkú malých firem, lidí závislých na dovozu, střádatelů. Je jasné, že pomáháte vládě s financema z EU.Proto, kromě prezidenta mlčí. Důsledek. Budou rozfrcáýny další miliardy za populistické projekty vedoucí od někud nikam.Levný vývoz, drží mzdy dole a brání jakémukoli zhodnocení pracovní síly, uplatnění vědecko technických poznadků, přidané hodnotě a podporuje jen primitivní vývoz.V konečném důsledku však prodělají i ti vývozci, protože jim utíká vědecko technický rozvoj a levnou pracovní sílou se zisky donekonečna nedají realizovat. Samozřejmě, že existují specifické výjimky.Nepíšete, že důchodci a lidi kteří spoří přišli o 10% svých úspor. Je třeba jim zavést důchodové fondy a vytvořit další odvětví na kterém se dá vydělat. Vláda může přidávat tu 5% tu 10% protože jste ji svým opatřením přihráli slušný balík.V podstatě máte štěstí, že žijeme v Čeku, kde ovčané jsou zvyklí i z dob Klauzovy privatizace držet hubu a žrát to co většina evropy považuje za odpad. Dá se to zdůvodnit, že máme jiné chutě. Ještě chvilku psát a byl bych asi nespolečenský.Jsem stračně zvědav jestli se dovíme účet vaší devastace tak jak to udělali Svýcaři.
  Homo
  •  
   23.11.2015 13:39

   Všichni tě spláchnou - pomohlo to vývozcům, to se odrazilo v platech, jsme otevřená ekonomika, spolková země Německa... V ústavě je jen cosi o obecné měnové stabilitě a sladění ekonomických cílů s vládou. Nepochybně musí existovat nějaké další právní normy upravující chování ČNB.
   kadanfm
  • Homo
   23.11.2015 13:35

   Nemúžu se zbavit pocitu, že Tvým posláním je kritizovat za každou cenu ČNB. Námitky, že eur je taky umělě oslabováno tisknutím, takže kč se se přizpůsobuje Tě neberou. Chleba a elktriku Tě nido nezdražil. Žiješ v korunové destinaci, takže ani úspory Tě nikdo nezměnil. Co se Ti zdražilo krokrm ČNB kromě dovolené. Několik podnikatelů, skutečných podnikatelů Ti už psalo, že díky tomuto kroku přijmulo více zaměstnanců, je tedy více práce, větší spotřeba. tebe klesající nezaměstnanost ani největší nastarovaný růst v EU nebere a neobjektivně kritizuješ. Proč? Hezký den.
   Velkamedvědice
   • Re: Homo
    23.11.2015 14:20

    Co se Ti zdražilo krom ČNB kromě dovolené.... Třeba pekařské stroje, počítače,ropa, auta,krmné směsy, prostě všechno co se dováží a je i součásti kompletního výrobku. Takže nejen dovolené..... Několik podnikatelů, skutečných podnikatelů Ti už psalo, že díky tomuto kroku přijmulo více zaměstnanců.- Ano přijmuli více dělníků, ale zvýšila se přidaná hodnota jejich produktů, když teď mají zajištěný odbyt. Možná.Práce může být víc, ale je v třetinové hodnotě než v Německu a také je tak hodnocena.Tady mě velmi s....U odboráři, že nekazují na pravé důsledky tohoto opatření a spokojí se s vašimi, nebo podobnými argumenty.Nemám dostatek informací, ale pokud je růst nastartovaný zlevněním pracovní síly, pak nás podrž pán bůh. Při příšti krizi budeme žrát trávu. Jestli jsou moje názory objektivní nebo subjektivní , já nemohu posoudit, ale vždy se snažim dobrat se podstaty a nenechat se oblafnout takovýma Kalouskama, Sigrama, a dalšími všeznalými odborníky, včetně patrona všech mafiánů. Udělal jsem výjimku, dále nediskutuju.
    Homo
    •  
     23.11.2015 14:38

     A zcela pomíjíš, že jde o vyrovnání uměle sráženého eura..K čemu Tě budou neprodejné výrobky??
     Velkamedvědice
     •  
      23.11.2015 14:41

      Zákazníkovi to může být šumák, protože on si je nekoupí. Proto budou neprodejné, nikoliv kvůli kurzu kačky :-))
      Jesse
      •  
       23.11.2015 14:51

       Nemůže mu to bý šumák, pokud vývoz neprodá díky silné koruně, bude propuštěn
       Velkamedvědice
       •  
        23.11.2015 15:23

        A jóóó, ty mluvíš o zaměstnancích, no to je jiná, já mluvím o zákaznících :-)) Rozlišuj. Ne všichni jsou zaměstnanci. 80% obyvatelstva jimi nejsou :-))
        Jesse
    •  
     23.11.2015 14:37

     To se mýlíš, toto zdražení je kvůli posílujícímu dolaru ne euru...Pekařské stroje kupuješ?? Cena pečiva nerostla od zdražení mouky
     Velkamedvědice
     •  
      23.11.2015 14:41

      Obdobný růst slevměním měny užívá na sřídačku USA, EU i čína. Myslíš, že to jsou hlupáci a že naše ekonomika ustojí měnovou válku s těmito obry?? Odpovídat nemusíš, ale nepřehlížej fakta a buď rád, že ekonomika chvíli šlape..
      Velkamedvědice
      •  
       23.11.2015 14:58

       Já přece píšu úplně o něčem jiném.
       Homo
   • Re: Homo
    23.11.2015 13:42

    Pokud volně plovoucí koruna skončila někde u 25 za euro, pak ČNB ji měla držet nadále u 25 za euro a platilo by, že se koruna hýbe společně s eurem např. vůči dolaru. Elektřina má svou eurovou burzu.
    kadanfm
    •  
     23.11.2015 15:01

     Těch 25 bylo už po umělém oslabením era, těžko říct, z čeho vycházíš, že je to výhodný kurs pro ČR
     Velkamedvědice
    • kadanfm
     23.11.2015 14:17

     To byl příklad...Vyjmenuj co Tě po zásahu zdražilo..Asi si jinak nepochopil co píšu, euro je sráženo tidknutím eur, kč se brání...Proč by měla banka udržovat nevýhodný kurs z uměle oslbujícího eura??
     Velkamedvědice
     • Re: kadanfm
      23.11.2015 14:54

      Zafixovaná koruna na jakékoliv hodnotě vůči euru bude oslabovat a posilovat přesně o tolik, o kolik se pohne euro. Tvrdím, že toho samého efektu by se dalo dosáhnout i na 25.
      kadanfm
      • Kadanfme
       23.11.2015 14:59

       Těch 25 jako výhodný kurs sis vymyslil o)) Ekonomika na něm nestíhala, euro bylo již oslabeno tisknutím...
       Velkamedvědice
       • Re: Kadanfme
        23.11.2015 15:24

        Koruna si v 2011 lízla i 24, následně samovolně nabrala oslabující kurz. ČNB zasáhla až kousek nad 25. Eurodolar lítal i předtím a nikomu to nevadilo. Z překrývajících grafů je to dobře patrno. Holt, inflace 2% je náboženství.
        kadanfm
     • Re: kadanfm
      23.11.2015 14:28

      S takovou tu západoněmeckou marku za 3,- kačky nevyměníme :-))) Pamatuješ, jak nám tento kurz soudruzi z ČNB předvídali v devadesátých letech? Nezapomínám:-)))
      Jesse
Aktuální komentáře
28.02.2024
16:57Walt Disney a Reliance Industries v Indii spojí své mediální aktivity
15:57Jakub Brukner: Jsou současná tržní maxima udržitelná?
15:25Americká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí po zpřesnění dat rostla pomaleji
15:08Cena bitcoinu překročila 60.000 USD, je nejvýše od listopadu 2021
14:03Analytik k výsledkům Erste: Celoroční zisk u 3 mld. EUR a další kolo zpětného odkupu akcií ve hře  
12:55Swisscom vede pokročilé jednání o převzetí Vodafone Italia za osm miliard eur
12:53Než otevře Wall Street: Beyond Meat, eBay  
12:33Japonsko po 34 letech na nových maximech. Co se změnilo, co ne a kde mohou být příležitosti?
11:11Akcie jsou před daty bez nálady, zatímco dolar zabral  
10:59UNICAPITAL Invest VI a.s.: Oznámení o výplatě výnosu dluhopisů
10:43Automobilka Aston Martin loni díky vyšším cenám snížila ztrátu na polovinu
9:13GEVORKYAN, a.s. vydává zelené dluhopisy v objemu až 30 mil. EUR
9:03Apple zrušil své plány na vývoj elektromobilu
8:49Apple zrušil svůj projekt elektromobilů, Klarna zvažuje IPO v USA a futures jsou dnes smíšené  
8:42Rozbřesk: Stabilní koruna vyhlíží výsledek průmyslových cen a MNB zariskovala a snížila sazby o 100 bazických bodů
27.02.2024
22:03Vítězem seance byl opět Nasdaq  
18:10Sněmovna asi zruší usnadnění pro přeměny firem, které by se mohlo týkat ČEZ
17:41Wall Street překonala úvodní zaváhání, ale dál se zatím neposouvá  
17:24Relativita levnosti – malé firmy i Čína
16:59Maďarská centrální banka snížila základní úrokovou sazbu na devět procent

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
9:00CZ - PPI, y/y
14:30USA - HDP, q/q a