Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
McKinsey: Migranti a jejich přínos

McKinsey: Migranti a jejich přínos

17.04.2017 8:45

Mnohé debaty o imigraci, které se dnes na celém světě vedou, odrážejí mylný předpoklad, že přijímání uprchlíků je aktem velkorysosti – navíc vcelku nákladným. Imigranti však pro cílové země zdaleka nepředstavují ekonomickou zátěž, nýbrž významnou příležitost. A státy, které k imigraci zaujmou rozmyslný dlouhodobý přístup, z ní pak mohou výrazně a hmatatelně těžit.

Nový výzkum společnosti McKinsey Global Institute (MGI) ukazuje, že přeshraniční migranti – z nichž více než 90 % odešlo z ekonomických důvodů – představují jen 3,4% světové populace, avšak na globálním HDP se podílejí téměř deseti procenty. A protože zhruba dvě třetiny těchto migrantů žijí v rozvinutých zemích, kde bývá nejvyšší produktivita, maximalizují tímto způsobem dopad své práce, což má dalekosáhlý ekonomický přínos. K tomuto efektu přitom přispívají migranti na všech úrovních kvalifikace.

V roce 2015 přidali migranti ke globálnímu HDP hodnotu zhruba 6,7 bilionu dolarů – to je přibližně o 3 biliony více, než by podle propočtů vyprodukovali, kdyby zůstali v zemi svého původu. A protože toky z rozvojových do rozvinutých zemí generují největší růst produktivity, představují tyto destinace více než 90 % z celkového příspěvku migrantů ke globálnímu HDP. MGI odhaduje, že v roce 2015 vytvořili přistěhovalci přibližně 2 biliony dolarů ve Spojených státech, 500 miliard dolarů v Německu, 390 miliard ve Velké Británii, 330 miliard v Austrálii a 320 miliard v Kanadě.

Migranti berou práci, kterou místní nechtějí

I tyto odhady jsou pravděpodobně ještě příliš skromné vzhledem k faktu, že přistěhovalci jsou také významným zdrojem inovací a podnikatelského ducha. Obzvláště důležitou roli mohou hrát v zemích s rychle stárnoucí populací, neboť podporují tolik potřebný růst objemu pracovní síly, snižují podíl starých lidí odkázaných na druhé a přispívají k daňovým příjmům.

Ačkoliv si lidé myslí opak, imigranti obvykle nezabírají pracovní místa, která by jinak obsadili místní zaměstnanci. Mnozí z nich zapouštějí v nové komunitě kořeny tím, že přijímají pracovní místa, která jsou volná právě proto, že o ně místní nestojí. Řada výzkumů ukazuje, že imigranti mají zanedbatelný negativní vliv na mzdy a zaměstnanost rodilých zaměstnanců, natožpak na fiskální zdroje cílových zemí.

Ze studií však také vyplývá, že v Evropě a Severní Americe vydělávají imigranti o 20-30 % méně než rodilí zaměstnanci s podobnou úrovní vzdělání, a to dokonce i ve stejných povoláních. Protože mají imigranti menší schopnost efektivně vyjednávat o mzdách – například kvůli jazykové bariéře nebo neuznaným doporučením –, vzniká v daných zemích dvoukolejný trh práce.

Tato nerovnost přitom přesahuje ekonomickou sféru. MGI zjistila, že žádná z 18 hlavních cílových zemí nedosáhla silné celoplošné integrace, třebaže si některé státy vedou lépe než jiné. Ve všech nejčastějších destinacích migranti nejen narážejí na větší ekonomické překážky než jejich rodilí kolegové, ale mají také potíže získat kvalitní bydlení a zdravotní péči a jejich děti musí překonávat propast nižšího dosaženého vzdělání. Mnozí z nich si stěžují na diskriminaci a nedůvěru. To vše podkopává schopnost imigrantů přispívat svým novým zemím ještě větší hodnotou.

Integrace je klíčová

Problém spočívá v tom, že debata o uprchlících v mnoha zemích začíná a končí otázkou, kolik lidí přijmout a jaký by měl být jejich profil. Jen málokdy se diskuse rozšíří na otázku, jak těmto imigrantům vytvořit cesty k tomu, aby se mohli plně asimilovat a maximalizovat vlastní ekonomický přínos.

Soustředění větší pozornosti a zdrojů na integraci může pomoci nově příchozím k tomu, aby plně rozvinuli svůj produktivní potenciál – kterýžto výsledek je v nejlepším zájmu každé cílové země. Takové úsilí může proměnit životy imigrantů i přistěhovalců druhé a třetí generace, kteří budou utvářet podobu budoucí pracovní síly.

Z tohoto pohledu jsou krátkodobé iniciativy zaměřené na pouhé zajišťování zaměstnanosti imigrantů nedostatečné. Skupina, která je znevýhodněná v oblasti vzdělání, bydlení, zdravotnictví a společenského i občanského života, bude koneckonců vždy znevýhodněná i na trhu práce, třebaže vyvineme úsilí zajistit této skupině pracovní místa.

Mají-li přistěhovalci plně realizovat svůj potenciál, musí cílové země provádět komplexní ekonomické, sociální a občanské intervence. Protože se navíc populace imigrantů postupně mění, musí být tyto iniciativy dlouhodobé. Jejich konečný úspěch vyžaduje zapojení imigrantů i hostitelských komunit.

Místní organizace a vstupní města, jako jsou New York, Londýn či Berlín, se už dnes stávají průkopníky efektivních přístupů k integraci imigrantů. Mají bohaté zkušenosti i smysl pro zodpovědnost, jež jsou zapotřebí k tomu, aby se příležitosti spojené s imigrací plně využily.

Krátkodobé problémy vykompenzují dlouhodobé výhody

Rozsah těchto příležitostí je obrovský. Podle průzkumu MGI by se snížením mzdových rozdílů mezi přistěhovalci a domácími zaměstnanci o 5-10% vygeneroval dodatečný globální výkon v objemu 800 miliard až 1 bilion dolarů ročně. Zároveň by to mělo další společenské přínosy, mimo jiné nižší míru chudoby a vyšší produktivitu pro destinace, které se postaví do čela tohoto trendu.

Imigrace je pro cílové země samozřejmě spojená s krátkodobými problémy a náklady, zejména pokud má podobu vydatného a náhlého přílivu uprchlíků. Tyto náklady jsou však bohatě vykompenzovány střednědobými a dlouhodobými přínosy – pokud vlády aktivně pracují na podpoře integrace.

V dnešním propojeném světě je migrace nevyhnutelná. Otázka zní, zda vytvoříme izolované, odtržené a závislé populace imigrantů, anebo výkonný motor růstu a dynamiky.

Ian Goldin je profesorem globalizace a rozvoje a ředitelem Oxfordského Martinova programu pro technologické a ekonomické změny při Oxfordské univerzitě. Jonathan Woetzel je ředitelem společnosti McKinsey Global Institute a senior partnerem firmy McKinsey & Company se sídlem v čínské Šanghaji.

Copyright: Project Syndicate, 2017
www.project-syndicate.org

 

Čtěte více:

Jedinečná animace: Když chcete získat přehled o migraci do Evropy
08.03.2017 18:12
Téma imigrace do Evropy a sankcí pro ty země, které jich nepřijímají „...
Víkendář: Největší omyly ohledně imigrantů
26.03.2017 7:23
Migrace byla hlavním problémem roku 2016 a v popředí zůstane i v roce ...
Na kolik si v USA přijdou ilegální imigranti? Na tolik, že se jim „legalizace“ skoro nevyplatí
01.04.2017 18:16
Ilegální pracovníci si přijdou na méně, než ostatní. Pokud však vezmem...
Snížit počet migrantů mají ve Velké Británii roboti. Nahradí je v práci
04.04.2017 14:12
Britská vláda má v plánu razantně snížit příliv migrantů. A to bez ohl...

Váš názor
 • Znovu
  21.04.2017 16:37

  My všichni už jsme přečetli mnoho článků na téma vysokého ekonomického prospěchu plynoucího z nelegální migrace. Nemohl by to "Project syndicate" a podobné ústavy spíš vysvětlit vůdcům těch států, které chtějí běžence ze svých zemí vylifrovat a přerozdělit jinam dle kvót? Ochuzují tak zjevně sami sebe o ohromné bohatství a byl bych moc rád, kdyby jim to pan Goldin vysvětlil.
  MrBurnes
 • Otázka pro Xilouda
  20.04.2017 9:09

  ...... jakýsi Hung = programátor PC "par exceleans". Děti Vietnamců jsou chytřejší ve školách jak naše české děti. Když jsem v práci, tak na obědy chodím k Vietnamcům, když nakupuji drobné věci ,chodím k Vietnamcům do Večerky. Uběhnou jedna dvě generace a Vietnamci u nás budou dělat ředitele , vědecké pracovníky a důležité managery. Pracují 12 hodin denně po 7 dnů v týdnu.....xiluodu.... ale vysvětlit, proč ti super chytrý a tak tvrdě pracující Vietnamci jezdí až do CR i s celými rodinami, aby tak daleko od domova začínali znova a nezařídí si věci doma, kde už jsou zabydlený a doma. To normálnímu člověku nedochází. Asi zase to takový supermani nebudou a ty zase kecáš co ? Pamatuješ si taky ještě na Tuzex ? Jestli ne tak se někoho zeptej at' ti vysvětlí ten rozdíl mezi tvojí vietnamskou věčerkou. Proč také tak neprosperují jinde než u nás. Žeby byli o tolik chytřejší než jen Češi, když nejsou tak úspěšný v Něměcku, Rakousku, Anglii a všude jinde.
  Marek
 • mainstreamový názor na stránkách project syndicate
  19.04.2017 20:18

  Tento názor je široce přijímaný akademiky žijící v bublině, kteří se ani neobtěžují vzít v potaz mikroekonomická data jednotlivých ekonomik, jinak by pochopili, že náklady muslimských příživníků převažují nad možnými výnosy. Samozřejmě z pohledu HDP jsou uprchlíci možností, jak zrychlit růst, ovšem za cenu, že ty peníze budou někde jinde chybět. Merkelová utrácí za jejich měsíční dávky, školení, jazykové kurzy, zvýšené výdaje na rozvědku atd., to vše vede k růstu HDP, ovšem to by vedlo i kdyby nepřijali žádné uprchlíky a peníze rozdali německým důchodcům.
  1
 • Přeci nikdo nezpochbňuje možný přínos migrantů, pro cílové země
  18.04.2017 13:13

  Je však třeba na plnou pusu říct, že problém je přísun muslimských migrantů. Problém také není multikurturalismus, problém je muslimská část této multikultury. Dokud budou autoři politicky korektní, dotud nebude možné žádnou vypovídající analýzu přínosů migrace udělat. Asi. tak.
  runner
 • nesmysl
  18.04.2017 11:47

  I kdybych uznal teorii, že migranti můžou zvýšit HDP státu, minimálně tím že vytváří spotřebu = jídlo, služby, bydlení,.. (když už nic nevytváří v práci), nikdy nejsem ochotný uznat, že zvyšují životní úroveň místa kam přichází. Protože ke spokojenému životu nejsou potřeba jen peníze. Každý člověk potřebuje patřit do nějaké skupiny / komunity (vesnice, ulice, města), která má SHODNÉ životní zvyky, názory na morálku, a stejný životní styl. Například, že v noci spí (když ve dne pracují), nebo že děti si můžou bezpečně hrát na ulicích, kde se dodržují kulturou daná pravidla (neznásilňuje se,..). Když se sem natlačí plno jiných kultur a každá žije jinak, tak budou nespokojení úplně všichni. A zvýšený příjem nadnárodních firem stejně nikdo z nich neuvidí (i kdyby tím nějaký vznikal).
  pmx
  • Re: nesmysl
   18.04.2017 13:56

   Tak bez migrace bychom ještě lovili "mamuty" a bydleli v jeskyních. Co jiného než migranti byli takoví Cyril a Metoděj. Migrant byl ovšem i mongolský nájezdník nakažený morem. Spíše jde o formu a míru té migrace a přistupovat k tomu bez ideologických klapek na očích.
   ..
 •  
  18.04.2017 10:34

  Zajímavé je, že MGI zřejmě neprovedl průzkum toho, jak a kolik tzv. migrantů (pozn. lidí!!) zahyne cestou po moři i po souši a kolik jich je prodáváno do otroctví, které i kvůli jeho zlehčujícím "výzkumům" celkem nerušeně bují po jeho zrušení - v různých zemích různě, cca před 150 lety...
  Kalka.
 • je to zvláštní
  18.04.2017 10:06

  ve smršti milionů a miliard přínosů, nějak cítím, že se jedná o ty peníze , které se jim dávají a oni je utratí, přínos je teda spotřeba a výdaje co s migranty jsou a to mi nějak nedává smysl, kdyby je poskytli důchodcům a bezdákum , cifry by asi byli stejné. nebo se mýlím?
  kopač
  • Re: je to zvláštní
   18.04.2017 11:26

   ....je neuvěřitelné, že jsou na světě "vědci" zabývající se podobnými "výzkumy".... pomatení a slepě věřící své ideologii teoretici marxismu a leninismu jsou proti nim dětský kočárek...jak se integrují a jakým přínosem jsou bandy muslimských a černošských parazitů lze názorně dokumentovat ..např.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Jsme-radi-kdyz-nas-neokradou-Jako-by-jim-Nemecko-patrilo-Casty-navstevnik-Berlina-ktery-malem-dostal-od-Turku-vypravi-484104...a desítky a stovky dalších....a to podotýkám, že zatímco dříve se lidé z jiných kultur chovali v evropě slušně a považovali si jejích vymožeností, jejich děti, vnuci a zejména nově příchozí už představují pro evropskou civilizaci a její hodnoty smrtelné nebezpečí...to si fakt někdo myslí, že z potomků těchto bude něco jiného...hlava mi nebere, co je to za h.ovada na rozhodujících postech které tohle umožnují a podporují....vivat okamura, marie le pen, orbán, afd a snad někteří další, kteří si vidí dál než na špičku nosu....současná politická garnitura bude budoucími generacemi prokleta...zrůdná teorie multikulturalismu se rýsuje čím dál zřejměji....václav klaus to věděl dlouho dopředu...http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/vaclav-klaus-odmitl-multikulturalismus-vyvolal-tim-ostrou-kritiku...http://eurabia.parlamentnilisty.cz/Articles/1108-vaclav-klaus-multikulturalismus-je-nebezpecna-ideologie.aspx...
   keris
   •  
    18.04.2017 14:02

    Ideologicky pomatený mi přijdeš ty. V článku není nic o muslimských a černošských migrantech, ale o migrantech obecně. Tedy i o Češích v Británii, Slovácích v Česku.... Myslet si, že ten milion a půl nelegálních migrantů co přišel do Evropy v posledních 3 letech je celosvětově nějaká podstatná číst migrace je nesmysl.
    ..
 •  
  18.04.2017 9:27

  Globalistická propaganda.
  Pedro
  • Imigrace
   18.04.2017 10:31

   Na úvod vás musím opravit: Cifry jsou rodu ženského. Správně se tedy česky píše: Cifry by byly stejné. A k problému: Klíčem je integrace a schopnost zařadit imigranty do efektivního systému: Odsun Němců od nás byl významným přínosem pro Západní Německo, protože je dokázalo zařadit do efektivního systému tržní ekonomiky. Jak jinak by bylo možné, že ačkoli odešli s prázdnou, již za 20 let nám vozili čokolády, nám, kteří jsme dostali všechny domy, pole, továrny a akcie od nich? Naopak pro Československo to byla obrovská ztráta. Opačným příkladem je přesun milionů vězňů do GULAGů v Rusku. Nedokázali je využít efektivně a celý projekt skončil obrovskou ztátou na životech a ekonomickým propadem, ktrý nevyrovná žádný let do vesmíru, ani Dněpropetrovsk.
 •  
  17.04.2017 18:32

  Takže jinými slovy, když podle Francouzů je nezaměstnanost mezi mladými s cizým původem vyšší než mezi mladými původních domorodců (mezi mladými nefrancouzského původu údajně více jak 50%), znamená to, že když mezi ně přivedeme další, kteří navíc třeba neznají jazyk, že to bude ekonomickým přínosem ? Tak pak tedy není potřeba naříkat nad tím, když u nás někdo jde na pracák či pobírat sociální dávky. Ve skutečnosti je to pro ekonomiku přínosné.
  Ignác
 • další smlouva - ČR a Albánie
  17.04.2017 17:31

  Zatím byly všechny systémy nastaveny tak, že se počítá s tím, že se dítě tady narodí, dostane lékařskou péči, vzdělání, pak platí do systému a na závěr, ve slušné zemi za desítky let práce dostane slušný důchod. Plus je v systému počítáno na nějaké procento černých pasažérů - těch, co dostanou důchod podle průměrné mzdy, i když do systému nikdy neodvedli ani korunu. Nikde ale nejsou systémy nastaveny na to, aby těch černých pasažérů byly desítky procent! Nebo si snad myslíte, že by jim nebyly poskytnuty důchody a jiné dávky? Naposledy 1.2.2017 vstoupila v platnost smlouva mezi ČR a Albánií. Proboha, proč to s těmito státy podepisujeme? Ano, smlouva je dvoustranná - ale vy snad chcete pobírat albánský důchod? Více na stránkách MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/1275
  sgt.Mike
 • Jasne kulturni integrace
  17.04.2017 13:28

  ve formě minimální tolerance okolí, do terého se chci zapojit., ale zejména pak chut a touha pracovat (i na sobě) a starat se o sebe. Ty vědecké projekce, ve kterých je jedno, jestli do země přichází mafiozní partičky nebo tvrdí pracanti, nemůžou být ničím jiným než ignorací nebo politickou zakázkou.
  LP
 • Migranty nepotřebujeme
  17.04.2017 12:06

  Migranty potřebuje akorát socialistický průběžný důchodový státem řízený systém.Normální systém vlastní odpovědnosti s tím,že by dal lidem vyšší výdělky,jen ten umožňuje dlouhodobou stabilitu společnosti.Nízké daně a vyšší platy.
  mc
  • Re: Migranty nepotřebujeme
   18.04.2017 10:37

   Utírat zadky pacientům v LDN někdo musí bez ohledu na to jestli to to pacient pravicově zodpovědný, co má našetřeno, nebo je to pacient z průběžného systému.
   ..
 • Migranti
  17.04.2017 11:51

  Není migrant jako migrant. V ČR jsou jednoznačně prospěšní Ukrajinci, Vietnamci, Slováci. Ti k nám míří vydělávat peníze. Pochybuji ovšem o prospěšnosti islámské migrace do západní Evropy , kde se vytváří ghetta s vysokou nezaměstnaností i zločinností. Viděl snad někdo v ČR ghetta Ukrajinců, Slováků nebo Vietnamců ?? Může se Vietnamec nebo Slovák po 5 letech pobytu v ČR "zradikalizovat", aby se jako sebevrah odpálil v metru a nebo najel s náklaďákem do lidí v Praze ?? Vyloučeno ! Může to udělat migrant z Iráku, Afganistánu, Somálska,Tunisu, Maroka, Alžírska, Lybie ??? Samozřejmě že to udělá ! Nice, Paříž, Londýn, Madrid, Berlín, Stockholm, Mnichov, Petrohrad, ....atd. nás varují.
  xiluodu
  • Re: Migranti
   17.04.2017 12:03

   Ukrajinci přínosem nejsou.A vůbec každý,kdo žil v komunistické zemi.Jen sem dotáhneme víc chudých s komunistickým pohledem na politiku.Potřebujeme přitáhnout do republiky bohaté lidi s pravicovým postojem k životu a s kapitálem v peněžence.Jen bohatý stát může odolat mezi blokem nacionálního socialismu v Německu a pohledem komunistického Ruska.Jen bohatý stát bude moci hájit svoje práva a svobodu bez této nadvlády velkých a silnějších.Švýcarsko má uýt náš vzor.
   mc
  • Re: Migranti
   17.04.2017 12:01

   Tak jednak Vietnamci u nás úspěšne ovládli trh s drogami, nejvíce s marihuanou..o)) A pžíiklad spolupráce ukrajinců s Vietnamci třeba tady..https://www.novinky.cz/krimi/402745-rodinny-gang-ukrajincu-dostal-za-pasovani-cigaret-dohromady-36-let-vezeni.html
   Velkamedvědice
   •  
    17.04.2017 19:44

    Co obchod se skutečnými drogami přímo v centru Prahy, kde to roky nevadí ani fízlům, ani dotčeným restauracím/klubům nebo radnici? Kopneš si do Vietnamců z večerky, ale černocha s pytlem heráku a nabitým kvérem radši přehlédneš, protože na něj prostě nemáš dost odvahy. Typický vypočítavý levoun.
    Berounskej
    •  
     17.04.2017 22:01

     Podle mě by primitiva, který nepozná velkovýrobu drog od večerky, neměli pouštět z klece...
     Velkamedvědice
    •  
     17.04.2017 20:50

     Co to žvaníš?? Trh s marihuanou ovladli trubičko...Asi víš houby..jinak jsem jasně řekl , že nejsem rasista...jen reaguji na cernobile vidění...z tvé reakce je evidentni jací umí byt češi chu.dá.ci...IQ na to najit si statistiku nemáš
     Velkamedvědice
   •  
    17.04.2017 18:39

    No však to jsou ti úspěšní s pravicovým pohledem na svět ne?
    Ignác
   • Vietnamci
    17.04.2017 13:16

    Můj syn je Ing. programátor, na střední školu s ním chodili Vetnamci, jeho nejlepší přítel na výšce byl jakýsi Hung = programátor PC "par exceleans". Děti Vietnamců jsou chytřejší ve školách jak naše české děti. Když jsem v práci, tak na obědy chodím k Vietnamcům, když nakupuji drobné věci ,chodím k Vietnamcům do Večerky. Uběhnou jedna dvě generace a Vietnamci u nás budou dělat ředitele , vědecké pracovníky a důležité managery. Pracují 12 hodin denně po 7 dnů v týdnu. Samozřejmě jsou zapojeni i ve zločinech = marihuana + pašování neprocleného zboží. To je mi celkem jedno. Drogy neberu a neproclené zboží ať si ohlídají celníci. Až bude naše líná západní civilizace kolabovat, tak ať nás nahradí Vietnamci a Číňani. Pracovní nasazení i IQ mají vyšší jak my. My vymíráme díky naší lennosti. Už i plodit děti považujeme za náročnou obtížnou činnost. Takže náš konec je celkem blízko.
    xiluodu
    • Re: Vietnamci
     18.04.2017 5:38

     Tobě by se zkrátka vyplatilo se do toho Vietnamu odstěhovat ne ? Co děláš v CR. Nebo tě někdo platí za ty kecy. Jsi tady jen navíc a pro smích.
     ..
    • Re: Vietnamci
     17.04.2017 18:49

     Ano, máš pravdu Vietnamci tu budou brzy elitou národa. A o budocunosti národů bílé rasy nemá smysl spekulovat. Dobrovolně s nadšením se rozhodly uvolnit své místo v evolučním vývoji jiným. Stačí se podívat na poválečný demografický vývoj Západní Evropy a Střední a Východní po roce 1989. Pokud živočišný druh či rasa považuje dobu s nejhorší porodností v historii vedoucí k vlastnímu vymření za dobu nejvyšší prosperity, není mu pomoci. S takovými je příroda rychle hotova.
     Ignác
    • Re: Vietnamci
     17.04.2017 13:25

     Možná mají větší IQ jako Ty, nepřu se. Že Tě nevadí, že prodávaji a výrabějí drogy, které jsou logicky spojeby i s kriminalitou nejen uživatelů je odrazem Tvé omezenosti a černobíléhi vidění světa. Nejsem rasista, takže mi žádný národ nevadi a uvedl jsem to jako příklad Tvého zjednodušeneho vidění. Ostatne he rozhodně kvalitnější jedinec antikominista Vietnamec, než týpek jako ty, obdivujicí masového vraha Stalina.
     Velkamedvědice
Aktuální komentáře
25.06.2024
14:55Podle Bank of America by zlato mohlo v příštích 12-18 měsících vzrůst na 3000 dolarů
14:18The Information: Boj mezi EU a technologickými giganty z USA je v nové fázi
13:50Novo Nordisk získal v Číně povolení pro svůj populární přípravek na hubnutí
13:45ČEZ, a.s.: Vnitřní informace - Výsledky jednání řádné valné hromady
13:40Než otevře Wall Street: SolarEdge, Spirit Aero, Gap  
13:39Allwyn Financing Czech Republic 2 a.s.: ESG Report za rok 2023
13:13Summers: Nejhorší ekonomický nápad v historii Spojených států
12:24DAX klesá pod vahou Airbusu a Mercku, zatímco Amerika řeší rotaci z polovodičů  
12:11ČEZ, a.s.: Informace o změnách v dozorčí radě a ve výboru pro audit na základě výsledků jednání VH 24. 6. 2024
11:1613% propad akcií Nvidie nutí obchodníky hledat oporu v grafech
10:37Airbus (-11 %) reviduje svůj výhled kvůli chybějícím dílům. Problémy s dodávkami 'tu nějakou chvíli zůstanou'
9:55Akcie Mercku klesají o 10 pct po již druhém selhání slibného léku za poslední půlrok
9:32ČEZ, a.s.: Vnitřní informace
9:11Rozbřesk: Pravice mírní populistickou rétoriku a francouzská aktiva se stabilizují
8:49ČEZ vyplatí dividendu 52 Kč/akcie, Nvidia v korekci a dnešní futures v červených číslech  
24.06.2024
23:14ČEZ vyplatí dividendu 52 korun na akcii, schválila valná hromada
22:01Investoři vybírají zisky z AI  
17:30Wall Street zaostává za rostoucí Evropou. Zátěží je Nvidia  
17:30Jednoduchý, ale snad ne příliš zjednodušený příběh amerických akcií posledního čtvrt století
17:08J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data