Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články

Ostře sledované vlaky - jak si doposud vedl Unipetrol v roce 2005?

27.07.2005 8:20

Opět přichází období zveřejňování pololetních výsledků domácích blue chips, to včetně Unipetrolu (nejprve čísla jeho hlavních dcer, krátce poté konsolidovaná). Před zopakováním toho, jak si společnosti Unipetrolu vedly v období QI05 (což je indikace i pololetních výsledků), uveďme zde obecnější úvahu na téma synergií plynoucí z fúze/akvizice společností - téma ve vztahu k poprivatizační restrukturalizaci a investiční atraktivity Unipetrolu jistě zajímavé.

Synergii lze vnímat jako výkon (hodnota, zisky, FCF, ROIC ...) spojených jednotek ve srovnání s hypotetickou agregací jejich výkonů v případě jejich oddělených operací. Tvorba hodnoty za pomocí synergií jde pak na základě následujících mechanismů:

1. sdílené zdroje a aktivity;
2. využití znalostí a zkušeností jednotlivých firem pro optimalizaci chodu nové entity;
3. sdílená image, značka;
4. vyšší tržní síla ve vztahu k zákazníkům a/nebo dodavatelům, bariéry vstupu (ač v tomto případě lze diskutovat o tom, zda jde o synergii jako takovou).

Sdílení zdrojů a aktivit je většinou jádrem synergií. To, nakolik je tento zdroj realizován, je zejména funkcí toho, nakolik jsou v nákladové struktuře obou entit významné (z velké části) fixní náklady typu výzkumu a vývoje, marketingu, prodeje, zajištění distribuce apod. Spojení těchto oblastí a rozprostření těchto fixních nákladů přes širší (kombinovanou) bázi přináší evidentní úsporu na straně jednotkových a celkových nákladů, marží a následně ROIC.

Zatímco sdílení zdrojů a aktivit a jejich reflexe v synergiích je často založeno spíše na fixních nákladech (výjimky ovšem existují), vyšší tržní síla se vztahuje i k jednotkovým proměnným - cenám v případě vztahu k zákazníkům a variabilním a semivariabilním nákladům (např. cena nakoupeného materiálu, energie) v případě vztahu k dodavatelům. Motivace pro akvizice na základě vyšší tržní síly je evidentní a na ní založené "synergie" fungují v případě dostatečně velkých společností relativně spolehlivě.

Pro společnosti operující ve stejném či podobném segmentu trhu mohou synergie pramenit ze sdílení znalostí a dovedností týkajících se jejich aktivit. V extrému jde o čisté koupení si patentu, produkční patentované technologie, know-how apod. (či zrcadlově - akvizice společnosti, v níž je velký prostor pro využití vlastního know-how). Když dva dělají totéž, není to totéž a tento fakt může při kombinaci jejich činností přinést znatelné zvýšení produktivity, efektivnosti a /nebo kvality konečného produktu/služby. I tato mince ale má dvě strany a sdílení znalostí se může zvrtnout ve střet firemních kultur s potenciálem destabilizovat celou novou společnost. Je to o lidech.

Sdílení image, popř. značky, při spojení/akvizici společností je dalším možným zdrojem synergií. Přirozeně snad více než jinde zde vystupuje možnost negativní synergie - zničení kvalitní značky jejím spojením s nedostatečně kvalitním produktem/službou, apod.

Nyní již ke konkrétním číslům týkajícím se Unipetrolu. Marže na úrovni přidané hodnoty je shrnuta v následujících grafech.


Zdroj: Unipetrol

Detailnější popis výsledků, osvětlující i v grafech uvedený vývoj, přináší následující (pramenem je tisková zpráva Unipetrolu):

CHEMOPETROL, a.s.
V prvním čtvrtletí roku 2005 Chemopetrol, a.s. dosáhl zisku před zdaněním ve výši 1 065 mil. Kč, což v porovnání se ziskem 265 mil. Kč za stejné období loňského roku představuje zlepšení o 800 mil. Kč. V oblasti provozního hospodářského výsledku došlo k významnému nárůstu výkonnosti. Provozní hospodářský výsledek se zvýšil z 597 mil. Kč (I.čtvrtletí roku 2004) na 1 198 mil. Kč, tj. o 601 mil. Kč. Tržby za vlastní výrobky a služby oproti prvnímu čtvrtletí roku 2004 vzrostly o 19,4% na 6 739 mil. Kč. Na výsledku prvního čtvrtletí se pozitivně projevily příznivé petrochemické marže v důsledku relativně vysokých kotací hlavních produktů a vysoký objem výroby a prodeje.

KAUČUK, a.s.
Ke 31. 3. 2005 vytvořila společnost KAUČUK, a.s. zisk před zdaněním 58 mil. Kč, při provozním výsledku hospodaření ve výši 97 mil. Kč a finančním výsledku –39 mil. Kč. Za první čtvrtletí loňského roku činil zisk před zdaněním 56 mil. Kč.

Tržby za vlastní výrobky a služby dosáhly výše 2 919 mil. Kč a jsou o 553 mil. Kč, tj. o23% vyšší než za stejné období předchozího roku. V obou oblastech hlavní činnosti, na trzích polystyrenů i SBR pokračoval růst cen vstupních surovin. U SBR se jej podařilo díky vysoké poptávce po gumárenských směsích promítnout i do cen produktů, v polystyrenech však marže stagnovaly. Celková hrubá marže dosáhla výše 763 mil. Kč, to je o 122 mil. Kč více než za první čtvrtletí předchozího roku.

SPOLANA a.s.
V prvním čtvrtletí roku 2005 vykázala Spolana zisk před zdaněním ve výši 168,6 milionu Kč (srovnání se stejným obdobím roku 2004: zisk ve výši 23,3 milionu Kč). I když došlo k částečnému útlumu poptávky na zahraničních trzích s hydroxidem sodným a PVC (dlouhá zima oddálila zahájení stavební výroby v Evropě) dosáhly tržby za chemickou výrobu v prvních třech měsících 1,6 miliardy Kč, což je o 455 milionů Kč více než v prvním čtvrtletí roku 2004.

Na klesající poptávku u PVC v západní Evropě mělo vliv vysoké předzásobení u zpracovatelů plastů a také vyšší atraktivnost dovozů PVC do Evropy z důvodů stávajícího kursu USD/EUR. U druhé komodity s rozhodujícím vlivem na ekonomiku podniku – kaprolaktamu – trvá zvýšená poptávka zpracovatelů a podniku se daří umisťovat kaprolaktam i na nové trhy včetně Číny.

Ve srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku byly například hrubá marže a provozní hospodářský výsledek o polovinu vyšší. Z těchto výsledků lze usoudit, že pokračuje nejen finanční, ale i celková ekonomická stabilizace Spolany.

BENZINA, a.s.
Společnost dosáhla za 1. čvtrtletí 2005 zisk před zdaněním ve výši 113 mil. Kč při dosaženém objemu tržeb ve výši 2,4 mld. Kč. Oproti plánu na 1. čtvrtletí tohoto roku byly tržby překročeny o 15 %. Pokračoval růstový trend prodeje motorové nafty v síti čerpacích stanic a ve srovnání se stejným obdobím roku 2004 byl prodej motorové nafty vyšší o 5 %. U vysokooktanového benzinu byl v porovnání se stejným obdobým r.2004 zaznamenán nárůst prodeje o 19 %. Pokračuje trend poklesu poptávky u nízkooktanového benzinu Speciál, který souvisí s postupnou obměnou vozového parku. S přihlédnutím ke klimatickým podmínkám zimního období nebyl zaznamenán nárůst u BA 95 Naturál. Ostré konkurenční prostředí na trhu čerpacích stanic negativně ovlivňuje vývoj jednotkové marže prakticky u všech druhů pohonných hmot. Společnost za 1. čtvrtletí 2005 pokračovala v trendu úspor nákladů. V celkovém hodnocení hospodaření za uvedené období má pozitivní vliv také další výnosová část odčlenění velkoobchodních činností.

PARAMO, a.s.
Z důvodu měsíční odstávky celého provozu v Pardubicích, tradičně nižší poptávky po výrobcích v zimních měsících (asfalty) a stále vysoké ceny ropy společnost vykázala v prvním čtvrtletí ztrátu ve výši 52 mil. Kč. V minulém roce ve srovnatelném období hospodařila se ziskem 2,7 mil. Kč. Tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily 1 065 mil. Kč a tržby za prodej zboží 600 mil. Kč. Obě hodnoty jsou vyšší než plánované.

UNIPETROL RAFINÉRIE a.s.
Společnost dosáhla za první čtvrtletí roku 2005 ztráty ve výši 240 mil.Kč. Podnikatelský plán tak nesplnila o 299 mil.Kč. Hlavním důvodem byl vývoj rafinérské marže (NRU). Skutečná průměrná marže byla v prvním čtvrtletí o 30% nižší než pro první tři měsíce roku předpokládal podnikatelský plán. Zpracování ropy bylo proti plánu nižší pouze o 2%.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s.
Ve finančním hospodaření Česká rafinérská dosáhla v prvním čtvrtletí roku 2005 zisku před zdaněním ve výši 89 miliónů Kč. Obrat za toto období činil 2 153 miliónů Kč. Ve stejném období roku 2004 společnost zaznamenala zisk 67 miliónů Kč při obratu 2 067 miliónů Kč. Česká rafinérská v prvním čtvrtletí roku 2005 zpracovala téměř 1,6 miliónu tun ropy. Je to o 14 procent více než v prvních třech měsících loňského roku. Výroba finálních produktů se zvýšila téměř o čtvrtinu. V porovnání s loňským prvním čtvrtletím vzrostla produkce motorové nafty, automobilových benzínů, topných olejů a asfaltů. Na druhé straně se částečně snížila výroba leteckých pohonných hmot.

Ve výsledcích společnosti se příznivě projevila stabilizace procesingového režimu, na který Česká rafinérská přešla v srpnu roku 2003. Od tohoto data působí jako přepracovaní rafinérie, což znamená, že obchodní činnost od ní převzaly obchodní společnosti jejích akcionářů, které nakupují ropu a prodávají hotové výrobky České výrobky na svůj účet.

UNIPETROL, a.s.
Mateřská společnost skupiny Unipetrol hospodařila v uvedeném období se ziskem před zdaněním ve výši 7,8 mil. Kč. Při dosažených tržbách 40 mil. Kč je vykázaný hospodářský výsledek zhruba srovnatelný s vykázanou hodnotou za stejné období loňského roku.


Váš názor
  • No to sou tedy nikam navedoucí žvásty
    27.07.2005 11:22

    Takové hlouposti si raději ušetřete.
    jiri
Aktuální komentáře
26.01.2021
17:58Compass Minerals a valuační atraktivita akcií menších firem
17:30Amerika dnes kulhá za Evropou, výsledky podporou  
17:22American Express má o 15 procent nižší zisk, lidé méně utrácejí
17:13Summary: Kdysi ošklivé káčátko v GE se udrželo na hladině. V Evropě navnadila čísla UBS
16:12Vytěsnění akcií PFNonwovens: Jaké možnosti mají stávající akcionáři?  
15:49NET4GAS, s.r.o. - Zveřejňuje informaci o CZ0003529786
15:31Nejrychleji za čistou energií v evropském závodě vyběhl Total
15:17VDA počítá s růstem automobilového trhu v Německu o 8 procent
14:19MMF zlepšil odhad globálního růstu pro tento rok na 5,5 %
12:37Valuace dot-com éry vyvolávají strach z bubliny u ESG fondů
11:20Akcie se zvedají, koruně pomohl výhled sazeb  
11:03Guvernér ČNB Rusnok: ČNB letos může zvýšit sazby jednou, dvakrát, či vůbec
10:52Fels: Evropa v další recesi, USA porostou o 7 %, Čína utahuje
9:04Rozbřesk: Tuzemský průmysl zachraňuje ekonomiku před propadem
8:49PFNonwovens zveřejnila návrh rozhodnutí valné hromady o nuceném přechodu akcií na hlavního akcionáře
8:49Evropské burzy čeká zřejmě opatrný začátek. Dolar roste  
8:48PFNonwovens a.s. : Návrh rozhodnutí o schválení nuceného přechodu účastnických cenných papírů, 26.1.2020 zahájení procesu hlasování
8:30Americkou ministryní financí byla potvrzena Janet Yellenová
8:18Švýcarská banka UBS více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk
25.01.2021
22:03Nevýrazný start do nového týdne, Gamestop se může zapsat do učebnic o spekulacích  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Abbott Laboratories (12/20 Q4, Bef-mkt)
Apple Inc (12/20 Q1, Aft-mkt)
Automatic Data Processing Inc (12/20 Q2, Bef-mkt)
Blackstone Group Inc/The (12/20 Q4, Bef-mkt)
Boeing Co/The (12/20 Q4, Bef-mkt)
Crown Castle International Corp (12/20 Q4, Aft-mkt)
Edwards Lifesciences Corp (12/20 Q4, Aft-mkt)
Facebook Inc (12/20 Q4, Aft-mkt)
General Dynamics Corp (12/20 Q4, Bef-mkt)
Lam Research Corp (12/20 Q2, Aft-mkt)
Las Vegas Sands Corp (12/20 Q4, Aft-mkt)
Norfolk Southern Corp (12/20 Q4, Bef-mkt)
ServiceNow Inc (12/20 Q4, Aft-mkt)
Tesla Inc (12/20 Q4, Aft-mkt)
12:00Anthem Inc (12/20 Q4)
12:55VF Corp (12/20 Q3)
13:00AT&T Inc (12/20 Q4)
13:00Nasdaq Inc (12/20 Q4)
14:30USA - Objednávky zboží dlouh. spotřeby, m/m
20:00USA - Jednání Fedu, základní sazba
22:05Stryker Corp (12/20 Q4)
22:05Whirlpool Corp (12/20 Q4)