Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
IPO společnosti NWR: Nabídková cena je 425,83 Kč

IPO společnosti NWR: Nabídková cena je 425,83 Kč

6.5.2008 8:15
Autor: 

Společnost New World Resources N.V. (dále jen „New World Resources“, „NWR” nebo „Společnost") stanovila cenu svých stávajících a nově vydávaných akcií druhu A („Nabídkovou cenu“) ve výši 13,25 GBP za akcii druhu A, tedy na horní hranici indikativního Cenového rozpětí, jež bylo stanoveno mezi 10,75-13,25 GBP za akcii druhu A. Také velikost Nabídky, nepočítaje akcie, které jsou předmětem Opce navýšení, je na maximální výši Nabídky.

§ V rámci Základní nabídky bylo prodáno celkem 83 013 344 akcií druhu A, z toho 13 500 000 nově vydávaných akcií, což představuje 31,5 % zapsaného akciového kapitálu společnosti NWR. Základní nabídka nezahrnuje akcie, které jsou předmětem Opce navýšení, jejichž počet může dosáhnout dalších 12 452 001 existujících akcií, což odpovídá 15 % všech akcií druhu A prodaných v rámci Základní nabídky. 

§ Nabídková cena převedená do českých korun (výhradně pro potřeby provádění plateb drobnými investory v rámci nabídky v České republice) činí 425,83 , což vychází z oficiálního směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou dne 5. května 2008 na úrovni 32,138 za 1 britskou libru. Nabídková cena převedená do polských zlotých (výhradně pro potřeby provádění plateb investory v rámci nabídky v Polsku) činí 58,07 PLN, což odpovídá oficiálnímu směnnému kurzu 4,3830 PLN za britskou libru, určenému bankovní radou Národní banky Polska dne 5. května 2008. 

§ Při stanovené Nabídkové ceně má celá Nabídka (s výjimkou akcií, které jsou předmětem Opce navýšení) hodnotu 1,1 miliard GBP (přibližně 1,4 miliard EUR), což z ní činí dosud největší IPO od počátku roku 2008 v Londýně, jedno z největších vůbec v Polsku, a také historicky největší IPO v České republice. 

§ Tržní kapitalizace společnosti NWR dosahuje při stanovené Nabídkové ceně 3,5 miliard GBP (přibližně 4,4 miliard EUR). 

§ Celková poptávka po akciích dosáhla hodnoty přibližně 9,2 miliard GBP, přičemž na horní hranici indikativního Cenového rozpětí byla Nabídka přeupsána přibližně 7,3krát. 

§ Ze všech regionů, v nichž byly akcie nabídnuty, byla zaznamenána silná a velmi kvalitní poptávka ze strany institucionálních investorů. 

§ Nabídka byla velmi dobře přijata investory v České republice a v Polsku a přibližně 10 % Nabídky bylo alokováno investorům v těchto zemích. 

§ Všechny platné objednávky na akcie učiněné zaměstnanci v rámci Zaměstnanecké nabídky byly uspokojeny. 

§ NWR má v úmyslu použít čistý výnos emise především k financování kapitálového investičního programu a dalších rozvojových příležitostí, které zahrnují průzkum ložisek, společné podniky nebo strategické akvizice nových i zakonzervovaných dolů 

§ Podmíněné obchodování s akciemi druhu A bude zahájeno na Londýnské burze dnes v 8.00 BLČ pod symbolem „NWR“ a na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha dnes v 9.15 SELČ. Zahájení nepodmíněného obchodování na Londýnské burze se očekává 9. května 2008 a na burzách v Praze a ve Varšavě 12. května 2008.
 
Mike Salamon, předseda představenstva New World Resources, v komentáři k dnešnímu oznámení řekl:

„Úspěch IPO je jasným potvrzením naší obchodní strategie a našich jedinečných růstových příležitostí ve středoevropském černouhelném průmyslu. Kotace představuje odrazový můstek a kapitálovou základnu, jež nám umožní využít těchto příležitostí a pokračovat v úspěšné expanzi.“
 
Zdeněk Bakala, místopředseda představenstva New World Resources, řekl:

„Transformovali jsme NWR do těžební společnosti světové úrovně, která se nalézá v samém ohnisku průmyslového růstu ve střední Evropě. Síla poptávky, jíž jsme byli v procesu IPO svědky, odráží zájem investorů o oblasti, jimž se věnujeme – tedy rostoucí obchod s vysoce kvalitním uhlím a koksem. Vítáme všechny naše nové akcionáře a cítíme závazek rozvíjet v příštích letech naše podnikání takovým způsobem, který maximalizuje jejich investice.“ 


Dostupnost prospektu:

Elektronická verze prospektu emitenta je k dispozici zejména na webových stránkách New World Resources (www.newworldresources.eu), pro investory v České republice dále na stránkách www.brokerjet.cz, www.csas.cz, www.csob.cz, www.patria.cz, www.patria-direct.cz a www.wood.cz a pro investory v Polsku na www.ca-ib.pl. Výtisky prospektu lze získat v sídlech společností New World Resources (Fred. Roeskestraat 123-3, 1076 EE, Amsterdam, Nizozemsko), Morgan Stanley (49 USD, -3,16%) & Co. International plc (25 Cabot Square Canary Wharf, London E14 4QA, Spojené království), Goldman Sachs (197 USD, -1,57%) International (Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Spojené království), JP Morgan Cazenove Limited (20 Moorgate, London EC2R 6DA, Spojené království) a v sídlech ostatních manažerů emise a českých agentů prodeje, a to zdarma.


Některé z informací obsažených v tomto oznámení mohou obsahovat plány nebo sdělení týkající se budoucích událostí nebo budoucích finančních ukazatelů Společnosti. Sdělení týkající se budoucnosti je možno identifikovat podle přítomnosti výrazů jako „očekávat“, „věřit“, „předvídat“, „odhadovat“’, „mít v úmysl“’, „bude“, „mohl by“, „možná“ nebo dalších podobných slov. Společnost by ráda upozornila na to, že tato sdělení jsou pouze prognózy a skutečné události nebo výsledky se od nich mohou zásadně lišit. Společnost nemá v úmyslu tato sdělení aktualizovat tak, aby odrážela události a okolnosti, nastalé po jejich publikování nebo proto, aby odrážela výskyt nepředvídaných událostí. Mnoho faktorů může mít vliv na fakt, že se skutečné události a okolnosti zásadně odlišují od toho, co bylo uvedeno v prognózách nebo sděleních týkajících se budoucnosti, které Společnost učinila a to včetně rizik vztahující se konkrétně ke společnosti a jejímu fungování.

Toto oznámení ani jakákoli jeho kopie nesmí být přímo nebo nepřímo přenášena do nebo distribuována v USA, Jižní Africe, Austrálii, Kanadě nebo Japonsku. Tato zpráva není nabídkou ani netvoří součást nabídky nebo výzvy k prodeji, není snahou o získání jakékoli nabídky k nákupu a sama, žádná její část ani samotná skutečnost, že byla vydána, nevytváří základ ani nemůže být spojována s jakoukoli smlouvou, a proto Nabídka a šíření této zprávy a ostatních informací spojených s kotací a Nabídkou může být v některých zemích omezeno zákony a osoby, k nimž se tento dokument, nebo jiné zde zmiňované informace, dostanou by se s těmito omezeními měly seznámit a řídit se jimi. Nedodržení těchto omezení může být porušením zákonů o cenných papírech platných v některých z těchto zemí.

Kromě ČR a Polska, kde existuje nabídka pro drobné investory, je toto sdělení určeno pouze pro ty osoby ve členských státech Evropského Ekonomického Prostoru, které jsou kvalifikovanými investory podle Článku 2(1)(e) direktivy o Prospektech (Prospectus Directive) (2003/7/EC) (“Qualified Investors”). Tento dokument je šířen a výhradně určen pro (i) osoby mimo Velkou Británii nebo (ii) profesionální investory spadající pod článek 19(5) zákona o Finančních službách a trzích (Financial Services and Markets Act 2000) - Nařízení (Order) 2005 (dále jen "Nařízení") nebo (iii) subjekty s vysokým čistým jměním a jiné osoby spadající pod článek 49(2)(a) až (d) Nařízení (všechny takové osoby jsou, spolu s kvalifikovanými investory, označovány souhrnně jako "oprávněné osoby"). Akcie třídy A a jakákoli výzva, nabídka nebo souhlas s úpisem, nákupem nebo jiným získáním těchto akcií bude realizována pouze s oprávněnými osobami. Jakákoli jiná než oprávněná osoba by neměla na základě tohoto sdělení a jeho obsahu jednat nebo na ně spoléhat.

Toto oznámení není nabídkou k prodeji jakýchkoli cenných papírů Společnosti ve Spojených státech. Na základě amerického Zákona o cenných papírech (United States Securities Act) z roku 1933, nemohou být v USA nabízeny nebo prodávány jakékoli cenné papíry, pokud nejsou registrovány nebo nejsou z registrační povinnosti vyňaty. Společnost neregistrovala a nemá v úmyslu registrovat jakoukoli součást této nabídky v USA nebo realizovat veřejnou nabídku jakýchkoli cenných papírů ve Spojených státech. Kopie tohoto oznámení nejsou a neměly by být šířeny nebo zasílány do Spojených států.

Toto oznámení nezahrnuje prospekt a neobsahuje nabídku ani netvoří součást žádné nabídky nebo výzvy ani není snahou o získání jakékoli nabídky k úpisu cenných papírů a nemělo by na ně být spoléháno ve spojitosti s jakýmkoli smluvním závazkem. Byl připraven a vydán schválený prospekt, který je v souladu se Směrnicí o prospektu (Prospectus Directive), a je k dispozici za podmínek uvedených v části „Dostupnost prospektu“. Investoři by měli upisovat akcie typu A Společnosti, o nichž toto sdělení pojednává, pouze na základě informací obsažených v tomto schváleném prospektu a tak, jak je upřesněno v této tiskové zprávě.

Mimo jakékoli informace vztahující se k cenám, je tento dokument výhradně propagační povahy. Nelze, ať už za jakýmkoli účelem, spoléhat na informace obsažené v tomto oznámení nebo pocházející z ústní debaty o nich, neboť tyto informace nemusejí být úplné ani přesné.

Pokud se společnost realizuje svůj záměr uskutečnit kotaci v České republice tak, jak je uvedeno v tomto oznámení, bude jakákoli kotace prováděná na Burze cenných papírů Praha realizována v souladu s všemi příslušnými českými právními předpisy, a také v souladu s prospektem schváleným a uveřejněným v souladu s českými právními předpisy.

Pokud se společnost provede svůj záměr uskutečnit kotaci v Polsku tak, jak je uvedeno v tomto oznámení, bude jakákoli kotace prováděná na Varšavské burze cenných papírů realizována v souladu se všemi příslušnými polskými právními předpisy a také v souladu s prospektem schváleným a uveřejněným v souladu s polskými právními předpisy.

Morgan Stanley, Goldman Sachs International a JPMorgan Cazenove Limited jednají ve spojitosti s nabídkou za Společnost a za nikoho jiného a za ochranu poskytnutou svým klientům ani za poskytování poradenství ve věci nabídky nejsou odpovědni nikomu jinému než Společnosti.

V souvislosti s nabídkou může společnost Goldman Sachs International („Stabilizační manažer“) nebo jakákoli osoba jednající jménem Stabilizačního manažera uplatnit Opci navýšení na 12 452 001 akcii (15 % Nabídky) a transakce se záměrem podpořit tržní cenu Akcií typu A na vyšší úrovni, než může jinak převládat. Neexistuje nicméně žádná záruka, že Stabilizační manažer (nebo osoby jednající jménem Stabilizačního manažera) podniknou stabilizační akce. Pokud dojde k jakékoliv stabilizační akci, může být tato kdykoli ukončena, nejpozději však musí být ukončena 4. června 2008 do 17 h BLČ.

Komentář je kompletním zněním tiskové zprávy New World Resources N.V.
 


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
28.5.2018
12:12Nový italský zmatek rozhýbal trhy. Euru nejprve pomohl, ale už ho tlačí níž  
11:57Týdenní výhled: Politické vlny v Itálii a svítání nad schůzkou Trump-Kim. Z USA data z trhu práce  
10:47Brusel se snaží rozdělit Visegrádskou čtyřku. Kam se vydá Praha?
10:25Praha dnes koriguje páteční ztráty. Německu pomáhá do výšin Lufthansa  
9:15Rozbřesk: V koruně mohou krátkodobě přetrvat výprodeje. Dlouhodobě směr silnější úrovně
8:56Evropské burzy se asi zazelenají, italské krizi navzdory  
8:33Populisté vládu v Itálii nesestaví, prezident odmítl euroskeptika
8:32Dílo slavné české malířky Toyen se v nedělní aukci galerie Kodl vydražilo za bezmála 20 milionů korun
6:09Fidelity: Investice do vládních dluhopisů zůstávají zajímavé kvůli rostoucí inflaci
27.5.2018
16:58Ceny ropy čeká velká revoluce
10:10Víkendář: Putinovo Rusko z první ruky
26.5.2018
17:05Zlato 2048
10:13Víkendář: Fischer o ostudě Německa, Evropě zmítané vírem dějin a ničícím Trumpovi
25.5.2018
22:00Ropa úřadovala na amerických trzích
18:56Blíží se doba, kdy bude hotovost opět královnou?
17:36Smrt tradičního maloobchodu probíhá úplně jinak, než se většinou domníváme
17:34Technická analýza: Koruna v defenzívě, euro nejníže od loňského listopadu
17:24Erste potopila pražskou burzu, ČEZ pod tlakem prodávajících. Unicredit bank – 3,5%!  
17:17Itálie a ropa ovládly závěr týdne. Euro dál padá  
17:00Estonské banky "vypraly" miliardy dolarů a eur z Ruska

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Denní kalendář hlavních událostí
Nebyla nalezena žádná data