Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - rozhovor
Tomáš Spurný (CEO Moneta) exkluzivně pro Patrii: Akcionářům chceme časem vyplácet na dividendách i více než 70 % čistého zisku

Tomáš Spurný (CEO Moneta) exkluzivně pro Patrii: Akcionářům chceme časem vyplácet na dividendách i více než 70 % čistého zisku

11.05.2016 16:20
Autor: Pavel Daniel

MONETA Money Bank má za sebou primární emisi akcií (IPO). Podle Tomáše Spurného, generálního ředitele banky, má MONETA Money Bank před sebou úspěšnou vizi švýcarské divize skupiny General Electric, která vydala akcie před třemi roky. I proto chce investory a akcionáře maximálně podporovat.

Patria Online: Nabízíte akcionářům relativně štědrou dividendovou politiku, která počítá s vyplacením až 70 % čistého zisku. Může to být ale i více?

Ano, to určitě. Naše politika je jasná a říká, že z čistého zisku budeme vyplácet minimálně 70 procent. My máme strategický plán na tři roky, ve kterém je zakomponován růst, likvidita a management našich rizikových aktiv. A v kontextu dividendové politiky jsme dali trhu jasné sdělení, že po další tři roky bude mít banka jasné tzv. „head wins“, nebo-li bude uskutečňovat takové aktivity, aby udržela stanovenou hladinu výnosů, zvyšovat efektivitu a abychom byli schopni dodávat stabilní ziskovost. Tu ziskovost bych rozdělil na dvě části, první část na to, abychom mohli růst a investovat a druhou část na to, abychom odměnili investory za důvěru a riziko, které od nás berou. Považuji proto 70procentní výplatní poměr za minimální hladinu.

Patria Online: Kromě výplaty dividend je možné vracet investorům kapitál i formou zpětného odkupu akcií. Uvažujete i tímto směrem?

Určitě. Pokud uvidíme, že jsme schopni zefektivnit strukturu našich rizikově vážených aktiv, kde máme velký prostor, neboť toto nebylo tím, čím se banka v posledních letech zabývala, tak zvážíme, jakým způsobem využít kapitál, který budeme mít nazbyt. A to se týká dividendové politiky nebo zpětných odkupů. To samozřejmě za předpokladu, že nejsme schopni tento kapitál adekvátně využít k tomu, abychom dodali trhu ve střednědobém horizontu výsledek rentability hmotného kapitálu (Return on tanglible equity - ROTE) na úrovni 14 % a více. A to je tím prvotním měřítkem naší úspěšnosti, abychom toto dosáhli. Vše ostatní je sekundární.

Patria Online: Inspirativním pro vás byl jistě příběh švýcarské Cembra Money Bank, která upsala akcie na burze zhruba před třemi roky. Chcete její příběh následovat?

Akcie Cembra Money Bank jsou příběhem blueprintu, který je pro nás inspirativní. Rozdíl je samozřejmě ve stabilitě, kdy pozice Cembry na švýcarském trhu, kde nefungovalo tolik refinancování úvěrového portfolia, jako se děje dnes v České republice, je neporovnatelné. Pro nás je to dvojitá výzva, abychom dodali paralelní výsledky a šli paralelním procesem vztahu k akcionářům. A druhým klíčovým faktorem je udržet MONETU ve velikosti, ve které je dnes a podařilo se nám dostat na trajektorii růstu, což bude záviset na tom, jak se bude vyvíjet český trh.

Moneta Money Bank 

Patria Online: Neuvažujete tedy o expanzi na jiné trhy, či segmenty?

Ne, o tom opravdu neuvažujeme. Naše aktivity jsou založeny dnes na tříletém plánu, který zahrnuje organický růst. Ten organický růst jsme v minulých třech letech dosáhli v komerčním segmentu banky, když retailová část banky se za poslední tři roky snížila o 5,4 procenta. Pro nás z toho vyplývá, že musíme nejdříve nastolit stabilitu a růst v retailovém segmentu a pokračovat v úspěších naší komerční divize. A to je jeden z klíčových parametrů onoho tříletého plánu. Dalším bodem je výplata dividend, tříletý plán také počítá s tím, že část kapitálu budeme muset vložit na pokrytí IFRS 9, což nás bude stát nějakou kapitálovou přiměřenost v roce 2018. Za předpokladu naplnění růstu, který v plánu máme, se ale otevírá dobrá perspektiva dividendové politiky, která by mohla přesáhnout 70 procent.

Patria Online: Jak bude motivován management MONETY pro to, aby banka byla schopná naplnit své strategické cíle?

Jedním z cílů je naplnit podíl na trhu s novými úvěry ve výši 20 procent, tedy podílu na trhu, který produkuje úvěry, a to zejména v segmentu nezajištěných spotřebitelských úvěrů. To je jeden faktor, druhý faktor je to, že management banky a zaměstnanci banky jsou motivováni na vývoj ceny akcií v horizontu dalších dvou let s odchodem z GE. GE financuje program jakýchsi virtuálních akcií, které management a zaměstnanci nemohou monetizovat. To bude možné až po zmíněných dvou letech. V tomto časovém horizontu se budeme dívat na to, jak dále management motivovat na hodnotě pro akcionáře. Kromě tohoto programu má management tzv. variabilní kompenzace ve výši 40 % a jejich hodnota vyplývá z hodnoty virtuální akcie a je referována po dobu čtyř let.

Patria Online: V současné době akcie bank na kapitálových trzích oslabují, nemáte z toho strach?

Mám velký respekt z toho, abychom cenu akcií společnosti MONETA, tedy to, jak nás investoři ohodnotili v IPO (primární emisi akcií), byli schopni udržet a zvyšovat jejich hodnotu. Nepracuji poprvé pro společnost, která je veřejně kotovaná na trhu, takže vím, že se musíme připravit na úspěchy i výzvy a musíme se na to dívat ze střednědobého hlediska. Takže, já bych to strachem nenazval, cítím ohromný respekt z toho, abych nezklamal investory, kteří nám dali důvěru a nezklamal významné minoritní akcionáře, což je General Electric, kteří nám věřili, že jsme se vydali cestou IPO.

Patria Online: Jak vnímáte politiku nízkých úrokových sazeb pro váš byznys a strategické plány?

Chci říct, že nepočítáme s tím, že v České republice budou zavedeny negativní úrokové sazby. To bych považoval za nedobrou situaci, neboť mám za to, že negativní sazby znehodnocují úspory vkladatelů, ať už komerčního nebo retailového charakteru, a vytváří to potenciálně velkou nestabilitu v bankovním sektoru jako takovém. Z krátkodobého časového hlediska máme za to, že by záporné úrokové sazby přispěly k ziskovosti banky, ale já osobně budu vždy zastávat názor, že klientům bychom neměli nikdy záporné sazby účtovat. Technicky jsme schopni negativní sazby zavést, doufám ale, že k tomu nedojde.

Patria Online: Není specializace na spotřebitelské úvěry pro MONETU bariérou dalšího rozvoje?

My jsme bankou, která vlastně vynalezla spotřební úvěrování na českém trhu, jsme velmi dobří v automatizaci procesů a v zákaznické službě, protože máme jedno z nejkvalitnějších call center v republice a digitální model komunikace s bankou. Naše strategie je zaměřit se na zákazníky small business segmentu, to jsou živnostníci, to jsou svobodná povolání, to jsou malí podnikatelé s tržbami pod tři miliony euro. Pro tyto zákazníky vytvoříme do dvou let síť 200 poradců, kteří nebudou dělat nic jiného než se starat o tyto klienty. Sedmdesát procent našich klientů podniká déle než 20 let, to znamená, že máme ohromné předpoklady k tomu, abychom jim věřili, a oni věří nám a my musíme být symetričtí v této důvěře. Proto věřím, že orientace na spotřebitelské úvěry bariéra nebude, neboť budeme i nadále rozvíjet všechny dovednosti, které se v bance vytvořili. Naší výhodou je to, že jsme malí, flexibilní a doufejme, že jsme bystří a pracovití.

Patria Online: Je znám časový rámec, do kterého by měla skupina GE prodat MONETĚ zbývající akciový podíl?

GE jasně deklarovala v dubnu 2015, že odprodá veškeré aktivity ve finančních službách, které nesouvisí s průmyslovou strategií skupiny. Nyní jsme v situaci, kdy GE prodala 50 procent, je zde šestiměsíční perioda tzv. "lock-upu“, to znamená v horizontu po těch šesti měsících určitě dojde k tomu, že GE bude chtít z banky vystoupit. Ale netroufám si spekulovat o tom, jakým způsobem to proběhne či v jakém časovém horizontu. Na nás je, abychom dokázali, že ta důvěra, kterou nám investoři dali, je odměněna prediktabilností nebo předvídatelností výsledků, které jsou v souladu s našimi prognózami.

Patria Online: Jak budete řešit růst provozních výdajů banky?

My jsme jasně komunikovali, že celý bankovní sektor se potýká s výnosovými problémy. My jsme řekli, že v roce 2016 budeme mít zvýšené náklady, a to kvůli IPO (primární emisi akcií), zvýšené provozní náklady spojení s oddělením se od mateřské lodi General Electric, což je především výměna devíti aplikací v bance, které jsme používali z korporace a investic do této aplikační výměny a také zvýšených nákladů na rebranding, kde jsme změnili jméno na MONETA Money Bank. Většina těchto výdajů by měla proběhnout v roce 2016, malá část bude dobíhat v roce 2017. Nicméně i přesto, že rok 2016 je jakýsi „Reset“ banky a jejího provozu, tak věříme, že roky 2017 a 2018 už budou v souladu s tím, co jsme trhu řekli a budeme schopni investory adekvátně odměnit.

Patria Online: Kolik bude banku celkem stát její rebranding?

Dnešní odhad počítá s částkou 190 milionů korun.

Patria Online: Je MONETA Money Bank připravena na změnu komunikace, která nastane kvůli zařazení akcií společnosti na trh?

Samozřejmě. Zaměstnanci už byli patřičně proškoleni. Budeme velmi opatrní ve vztahu k tomu, abychom zajistili to, že cenotvorné informace budou dostatečně ochráněny a historicky silná kultura banky ke Compliance je nadále posilována a rozvíjena a držena na patřičné úrovni.

Patria Online: Jak vnímáte problematiku přefinancováni úvěrů a nástupu nových virtuálních bank na trh?

Co považuji v této problematice za pozitivní je příprava a formulace nového Zákona o spotřebitelském úvěrování. Myslím si, že pokud se podaří ve Sněmovně prosadit podobu zákona tak, jak byl navržen, bude to dobrý standard nejen pro Českou republiku, ale i pro trh jako takový. A to proto, že pomůže pročistit trh od praktik, které je potřeba odstranit.

Co se týká nových institucí, zaměřených na poskytování spotřebitelských úvěrů, tak ano, máte pravdu v tom, že pro nás představují další formu určitého konkurenčního tlaku. Pravdou ale je, že ho nemáme jen od těchto subjektů, ale i od tradičních bank, které se také snaží rychle a soustředěně proniknout na trh spotřebního úvěrování. A ano, refinancování je pro nás problém, ale nejen pro nás. Když se podíváte na trajektorii vývoje úrokových sazeb na tomto typu úvěrů, tak zjistíte, že sazby klesly o pět procent ve střednědobém horizontu a klienti dostali možnost refinancovat úvěry.

A druhým problémem je to, že čeští spotřebitelé jsou konzervativní a trh s nezajištěnými úvěry v podstatě stagnoval v horizontu posledních tří let. Teprve v tomto roce vidíme určité oživení v některých kategoriích. Otázka je, zda lidé budou mít důvěru v budoucnost. Domníváme se ale, že v zemi, která má jeden z nejvyšších hospodářských růstů v rámci celé Evropské unie a má druhou nejnižší nezaměstnanost v EU, má předpoklady k tomu, aby spotřebitelé měli v budoucnost důvěru. Přítomnost nasvědčuje tomu, že budoucnost nebude špatná, pokud se nestane něco, co bude úplně mimo kontrolu.

Patria Online: Jak se dá v tak silně konkurenčním prostředí, jakým je segment spotřebitelských půjček v ČR, zvýšit poptávka po svých službách, odhlédneme-li od nastavení úrokových sazeb?

Myslím si, že jednoduchostí a transparentností. Proto vítám i ten nový zákon o spotřebitelském úvěrování. Evropská unie před nedávnem taxativně vymezila, jak vypočítat sazbu RPSN a co do toho dávat či nedávat. Tím pádem věřím, že končí i nejasnosti v této věci. A transparentnost a důslednost vidím v tom, jak klientovi vysvětlit, co je vlastně celková hodnota toho, co kupuje a co musí zaplatit. Dále se budeme snažit vysvětlit klientům z čeho, a jak se počítá naše provize ze služeb, které jim prodáváme a u některých produktů se o ni s klientem podělit. Klient by měl vědět, že si vážíme důvěry, kterou nám projevuje tím, že kupuje naše služby. I proto pracujeme na neustálém zdokonalování našeho loajalitního programu Bene+. Chtěl bych to dostat do toho, že u každého produktu, kde klient kupuje u nás něco od třetí strany, bude vědět, kolik na tom vyděláváme my a kolik může dostat on. To je cesta, kudy se chceme vydat a se kterou chceme soupeřit na trhu.

Patria Online: Co byste vzkázal pesimisticky naladěným investorům, kteří sice chtějí nové akcie firem, ale nejsou příliš důvěřiví k novým IPO?

Řekl bych jim, ať s námi počítají. Počítejte s námi, že budeme prodávat důvěru a kupovat od klientů riziko! To bude téma i našeho nového firemního loga a vyjadřuje to vše o nás. Počítejte proto s námi, ať už jste náš klient nebo investor.

Tomáš Spurný je držitelem bakalářského titulu z New York University a titulu MBA z Columbia School of Business. Svoji kariéru odstartoval ve společnosti v McKinsey and Company a má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích funkcí v bankovním a finančním sektoru. Jako generální ředitel a finanční ředitel působil ve velkých bankách střední a východní Evropy, včetně CIB Bank v Maďarsku, společnostech PPF, Komerční bance, CCS v České republice a dále ve VÚB, a.s. Banka Intesa Sanpaolo na Slovensku. Poslední téměř 4 roky zastával pozici generálního ředitele největší rumunské banky BCR. Od října 2015 je Chief Executive Officer a předsedou představenstva MONETA Money Bank, a.s. (dříve GE Money Bank, a.s.).


Čtěte více:

Moneta Money Bank: Doporučení a cílová cena!
06.05.2016 17:00
Moneta Money Bank (MONET) představuje příležitost k diverzifikaci akti...
Radim Dalík - O klienty Patria Finance pečuje největší tým v ČR
11.05.2016 15:10
Radim Dalík je v Patria Finance na pozici člena představenstva a obcho...

Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
25.06.2024
13:13Summers: Nejhorší ekonomický nápad v historii Spojených států
12:24DAX klesá pod vahou Airbusu a Mercku, zatímco Amerika řeší rotaci z polovodičů  
12:11ČEZ, a.s.: Informace o změnách v dozorčí radě a ve výboru pro audit na základě výsledků jednání VH 24. 6. 2024
11:1613% propad akcií Nvidie nutí obchodníky hledat oporu v grafech
10:37Airbus (-11 %) reviduje svůj výhled kvůli chybějícím dílům. Problémy s dodávkami 'tu nějakou chvíli zůstanou'
9:55Akcie Mercku klesají o 10 pct po již druhém selhání slibného léku za poslední půlrok
9:32ČEZ, a.s.: Vnitřní informace
9:11Rozbřesk: Pravice mírní populistickou rétoriku a francouzská aktiva se stabilizují
8:49ČEZ vyplatí dividendu 52 Kč/akcie, Nvidia v korekci a dnešní futures v červených číslech  
24.06.2024
23:14ČEZ vyplatí dividendu 52 korun na akcii, schválila valná hromada
22:01Investoři vybírají zisky z AI  
17:30Wall Street zaostává za rostoucí Evropou. Zátěží je Nvidia  
17:30Jednoduchý, ale snad ne příliš zjednodušený příběh amerických akcií posledního čtvrt století
17:08J&T ARCH INVESTMENTS SICAV, a.s.: Zápis z valné hromady
16:45Skupina ČEZ loni odvedla státu na daních z neočekávaného zisku 30,1 miliardy Kč
16:17Reuters: Čínská firma Shein učinila krok ke vstupu na londýnskou burzu
14:49Jak dlouho vydrží období zvýšených sazeb? Podle dluhopisového trhu možná navždy
14:38Čína chce, aby EU do 4. července zrušila předběžná cla na její elektromobily
12:46Týdenní výhled: ČNB sníží sazby, ale o kolik? Francie se připravuje na volby, Micronu vzrostou tržby o téměř 80 %  
12:06Direct Financing s.r.o.: Oznámení o výplatě úrokového výnosu

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
Nebyla nalezena žádná data