Hledat v komentářích
Investiční doporučení
Výsledky společností - ČR
Výsledky společností - Svět
IPO, M&A
Týdenní přehledy
 

Detail - články
Bohatí bohatnou a chudí chudnou? Globalizace a příjmová nerovnost

Bohatí bohatnou a chudí chudnou? Globalizace a příjmová nerovnost

16.08.2017 12:56
Autor: ČSOB Asset Management, ČSOB

Již delší dobu se mluví o rozevírajících se nůžkách mezi bohatými a chudými a politici se předhánějí v návrzích na „vyšší a spravedlivější“ progresi ve zdanění. Naposledy tento fenomén připomněla schůzka významných státníků G20 v Hamburku provázená divokými protesty proti globalizaci. Co nám však říkají čísla? Vede globalizace opravdu k příjmové nerovnosti, nebo je to vše trochu jinak?

Příjmová nerovnost je často doplňkovým ukazatelem k vývoji průměrného příjmu. Zajímá nás hlavně proto, abychom lépe porozuměli distribuci příjmů ve společnosti a tomu, kdo má z hospodářského růstu největší prospěch. Tyto údaje jsou v průměrných hodnotách skryty, přitom mohou mít vliv na další sociální oblasti života, jako jsou mezilidské vztahy, kriminalita, zdravotní péče nebo přístup ke vzdělání.

Díky tomu, že příjmová nerovnost fascinuje ekonomy již dlouhou dobu, máme dnes pro její měření několik více či méně spolehlivých nástrojů. Jedním z nich je Giniho koeficient. Tento ukazatel kvantifikuje rozdělení příjmů do rozmezí 0 až 1 (100 %), kde 0 značí absolutní rovnost rozdělení, tj. všichni jedinci vlastní stejný podíl na celkových příjmech společnosti, a 1 maximální nerovnost, kdy celý vyprodukovaný příjem dostává nebo drží 1 osoba.

Pohled do historie

Z propočtů OECD (publikace How was life?: Global well being since 1820) vyplývá, že příjmová nerovnost narůstala od počátku průmyslové revoluce, v průběhu 90. let minulého století se však trend obrátil a začala klesat. Jedná se o období, které nemá v historii srovnání a které by mělo být oslavou posledních trendů v globalizaci, nikoli jejich kritikou.

Obrázek 1

ČSOBAM

Zdroj: OECD, How was life?: Global well being since 1820; Bruegel.org (data 2010-13)

Nerovnost uvnitř států a mezi nimi

Čím byl dlouhodobý nárůst a následný pokles způsoben? Globální nerovnost lze rozložit na dvě základní části. Na nerovnost způsobenou rozdílným rozdělením příjmů uvnitř každé země a na nerovnosti mezi zeměmi. Právě druhá část byla zodpovědná za nárůst globální nerovnosti v průběhu minulého století až do zmiňovaných 90. let, zatímco průměrná příjmová nerovnost uvnitř každé země spíše hledala směr.

Obrázek 2

CSOBAM

Zdroj: OECD, How was life?: Global well being since 1820

Z předchozího grafu je patrné, že za největší částí rozevírajících se nůžek mezi bohatými a chudými stál narůstající rozdíl mezi zeměmi. Zjednodušeně lze říci, že o vaší materiální stránce začalo postupně rozhodovat více místo vašeho narození než vaše postavení. Přestože zatím nejsou dostupná novější data v podobné struktuře, vývoj za poslední dvě desetiletí lze odvodit z prostých statistik hrubého domácího produktu. Použil jsem veřejné údaje Mezinárodního měnového fondu, HDP počítané podle parity kupní síly.

Aktuální vývoj

V 90. letech, po pádu komunismu a po skončení prvních ekonomických problémů nových evropských ekonomik a také asijské krizi, nabral svět jiné obrátky. Čím dál více zemí se otevíralo světovému obchodu a volnému trhu, který podpořil rychlejší růst v zaostalejších zemích díky efektu konvergence. Vývoj po roce 2000 až do dneška ukazuje na markantní snížení rozdílu mezi státy.

Obrázek 3

CSOBAM

Zdroj: MMF, World economic outlook, April 2017

Obrázek 3 porovnává průměrný HDP na hlavu jednotlivých regionů proti průměru vyspělých zemí. Ještě na počátku 90. let patřily asijské země k nejchudším oblastem produkujícím na hlavu v průměru méně než 7 % průměru vyspělého světa. Dnes se tento podíl blíží 23 %. I přesto, že je toto číslo stále nízké, pokrok a dynamika jsou velmi pozitivní. Od roku 2000 je také patrný nárůst těchto poměrů napříč všemi „nevyspělými“ regiony, korespondující s poklesem globálního Giniho koeficientu.

Další argument dokazující pozitivní vývoj pochází ze srovnání průměrného příjmu (HDP na osobu) ve 20 % nejbohatších států vůči 20 % nejchudších (parametr S20/S80). Jedná se o relativně často využívanou metodiku pro posouzení rozdělení příjmů ve společnosti. Obrázek níže opět ukazuje na mírně přivírající se nůžky mezi zeměmi.

ČSOBAM
Zdroj: MMF, World economic outlook, April 2017, vlastní výpočty

Pokles extrémní chudoby

Nedílnou součástí debat o příjmové nerovnosti je důraz na situaci nejchudší části obyvatelstva na planetě. I zde jsme však svědky mimořádného zlepšení.

Obrázek 5
ČSOBAM

Zdroj: Světová banka, Poverty and shared prosperity 2016: Taking on inequality

Hranice chudoby podle Světové banky je pravidelně aktualizována a od roku 2015 nastavena na příjem nižší než je 1,9 mezinárodního dolaru na den (americký dolar přepočítaný podle parity kupní síly do lokální měny). Ještě v roce 1990 žily pod hranicí chudoby téměř 2 miliardy lidí, tj. více než třetina lidské populace. I přes rapidní růst populace v chudých regionech Afriky a Asie, se dokázal absolutní počet extrémně chudých lidí snížit na 766 milionů, tj. na zhruba 11 % celkové populace. Následující graf pro ilustraci ukazuje rozložení extrémní chudoby podle regionů - potvrzuje výše zmiňované rapidní zlepšení v Asii a na druhé straně jen mírný pokrok v Africe. V současnosti žije zhruba polovina extrémně chudých právě v Africe, zatímco před 30 lety to bylo sotva 15 %.

Obrázek 6

čsobam

Zdroj: Světová banka, Poverty and shared prosperity 2016: Taking on inequality

Rozevírající se nůžky ve vyspělém světě

Odkud se tedy bere onen pocit rozevírajících se nůžek mezi chudými a bohatými? Ačkoli dochází k neoddiskutovatelnému snižování rozdílů mezi zeměmi, a tudíž celkovému snižování nerovnosti v distribuci příjmů z globálního pohledu, nelichotivým vývojem si prochází především vyspělé země. Ukázali jsme si, že distribuce příjmů uvnitř transformačních ekonomik, rozvíjejících a rozvojových zemí se v průměru výrazně nemění, jiný obrázek ale dostaneme, pokud se podíváme na vyspělé země. Podobně jako u národních států, také domácnosti si můžeme seřadit podle výše příjmů, a vyčlenit 20 % nejbohatších a 20 % nejchudších. Kvalitní statistiky jsou dostupné v USA.

Obrázek 7

CSOBAM

Zdroj: U.S. Census Bureau, vlastní výpočty

Na obrázku 7 je patrný trend rozevírání nůžek mezi těmito dvěma skupinami. Před 50 lety byli „bohatí“ zhruba 4x movitější než „chudí“. Tento poměr narostl v průběhu času až na současný šestinásobek. Při bližším zkoumání bychom našli, že nejbohatším 20 % domácností rostl příjem výrazně rychleji než ostatním skupinám, mezi kterými už nebyly takové odlišnosti. To přispělo k navyšování rozdílu mezi průměrným a mediánovým příjmem, který byl tažen právě nejbohatší skupinou.

Výše uvedený graf bývá jedním z těch, na který se odkazují různá hnutí a organizace. Ano, v USA superbohatí bohatli rychleji než střední a nižší třída, nejde však o záležitost posledních let, ale vývoj, který je tu minimálně posledních 50 let. Takový obrázek bychom našli asi také v mnoha jiných západních zemích, rozhodně ne ale ve všech. Např. Británie ukazuje od 90. let přesně opačný vývoj (byť z vyšších hodnot).

Nespokojenost různých levicových organizací tak lze spíše připsat relativnímu chudnutí střední třídy západní Evropy a USA. Ta vždy byla hnacím motorem hospodářské prosperity, v současné době ji však v nejvyspělejších zemích kromě relativního snižování životní úrovně trápí i její zmenšování.

Naopak rostoucí počet příslušníků střední třídy v Asii a jiných dříve chudobou drcených regionů je silným indikátorem, že globálně se situace v oblasti nerovnosti příjmů výrazně zlepšuje.

Pavel Kopeček

Pozice: portfolio manažer ČSOB Asset Management

Pavel Kopeček má více než 10 let zkušeností v oblasti investic a finančních trhů. V ČSOB Asset Management působí jako portfolio manažer od roku 2007, kde má nyní na starosti správu smíšených fondů a akciových fondů se zaměřením na střední a východní Evropu. Předtím pracoval jako makléř ve skupině Fio. Je držitelem titulu inženýra ekonomie z Vysoké školy ekonomické v Praze a držitelem certifikátu CFA. 

Zajímáte se o fondy ČSOB Asset Management? Více informací ZDE

 

Čtěte více:

Jak se při investování zbavit emocí?
21.04.2017 13:14
Jednou z nejčastějších investičních chyb je obchodování na základě emo...
Ukončení intervencí. Zdánlivě (ne)lehký úkol pro ČNB?
03.05.2017 7:01
Když ČNB na začátku listopadu 2013 po několikaměsíční debatě přikročil...
Prvních 100 dní Trumpa prezidenta: Předvolební sliby, povolební chyby a dopad na trhy
25.05.2017 14:54
Donald Trump v posledních týdnech předvolební kampaně vydal a podepsal...
Problém v brazilském domě z karet
06.06.2017 6:48
Ačkoli je současný brazilský prezident Michel Temer oficiálně v úřadě ...
Akcie na maximu – mají ještě potenciál?
12.06.2017 17:38
Akciové trhy v USA dosahují měsíc co měsíc nových maxim a nedávno se n...
Petrolejový princ
04.07.2017 7:29
Zkuste si to představit – je vám jednatřicet a právě vás povýšili na š...
Hodnotové nebo růstové akcie?
17.07.2017 17:05
Rozdělení akcií na hodnotové a růstové je jednou z nejstarších klasifi...

Váš názor
 • F. L. Čelakovský: Pocestný
  16.08.2017 14:56

  1. Je to chůze po tom světě - kam se noha šine: sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné. 2. Je to život na tom světě - že by člověk utek: ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek. 3. Což je pánům! Ti na voze sedí pěkně v suše, ale chudý, ten za nimi v dešti, blátě kluše. 4. Ej, co já dbám na té cestě na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty. 5. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne: jednou se jim kolo zláme, jindy vůz se zvrhne. 6. A krom toho - až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem. (Ohlas písní českých 1939)
  ..
 • Bohatí chudý duchem
  16.08.2017 14:40

  žádný bohatý člověk není svobodný, majetek je břemeno, čili pouze psychopati kteří hrají s lidmi hry a obírají je na každém kroku jsou svobodní, ovšem Ti zase nejsou zdraví, co je císaři patří císařovi, toť slova začínajícího křesťanství, revolty proti chudobě, dnešní bezcenné papírky a číslovky na monitoru, daleko více vystihují sen o štěstí, než průměrní zbohatnou, zoškliví jim manželka, jen se dostal ke korytu a vybudoval si trafiku, už je tu babiš, a ČT se potí jak, to zvíře, jediné co je přirozené je právo na život, a pokud si chudí a okrádaní, podle psychopatů masa pitomců, co si nezaslouží lepší život, nastaví jiná pravidla, než jsou ty současná ... , je to přeci jenom kompromis, v lehkém smíru, jakmile se přetopí, pára jde přirozenou cestou ven
  rob
Aktuální komentáře

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
10:30UK - Maloobchodní tržby vč. PHM, m/m
14:30USA - Index filadelfského Fedu
14:30USA - Nové žádosti o dávky v nezam.