Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
5. CAN SLIM strategie

Pokročilý investor využívající základní typy investičních strategií může časem přejít na méně obvyklé investiční styly. V této kapitole se podíváme na strategie zaměřené na výběr akcií: CAN SLIM a Dogs of the Dow.

CAN SLIM

Tuto investiční filosofii výběru akcií vytvořil William O’Neil, spoluzakladatel Investor’s Bussines Daily, a popsal jí v knize „How to make money in stocks“. Tato strategie používá pro výběr zajímavých akcií dvě kvantitativní měřítka jako je velikost zisku společnosti a pět kvalitativních faktorů jako jsou tržní síla firmy a její vize. CAN SLIM tedy sestává ze sedmi komponent:

C (current earnings) = Zisk z běžného období

Cíl: Zisk z běžného období musí růst tempem minimálně 18-20 %.

Podle strategie CAN SLIM je důležité vybrat takovou akcii, jejíž EPS (zisk společnosti na akcii) za poslední čtvrtletí meziročně vzrostl. Požadované procentuální meziroční tempo růstu kvartálního EPS je sice diskutabilní, ale za ideální hodnotu se považuje minimálně 18-20 %. Pozor také na kvalitu reportovaného účetního EPS, z tohoto důvodu je vhodné porovnat vykázaný zisk s provozním cash-flow na akcii. Pokud je provozní cash-flow na akcii vyšší než EPS, potom je EPS vysoce kvalitní. V opačném případě společnost generuje méně hotovosti, než vykazuje v zisku, a to může být signálem nekvalitního hospodaření. Pro jistotu se ale podívejme i na obvyklý růst EPS v odvětví společnosti, kterou zkoumáme.

A (annual earnings) = Roční zisky

Cíl: Růst zisku v posledních 5 letech

Premisa zní, že roční zisk společnosti by měl v každém roce za posledních 5 let růst. Stejně jako hodnotově zaměřený investor se i investor v rámci CAN SLIM cítí být majitelem části společnosti a vyžaduje, aby jeho majetek (zisk jeho společnosti) za posledních 5 let rostl v rozmezí 25-50 %.

N (new) = Novinky

Cíl: Kupovat akcie společnosti, která na trh uvádí nové produkty, má nový management nebo působí v odvětví, které zaznamenává výraznou změnu podmínek (k lepšímu).

Cíl: Kupovat akcie společnosti, která na trh uvádí nové produkty, má nový management nebo působí v odvětví, které zaznamenává výraznou změnu podmínek (k lepšímu). Třetím kritériem hodnocení je, zda společnost inovuje nebo zda působí v měnícím se prostředí apod. Podle této teorie úspěšné společnosti jsou takové, které se nebojí změn – nový management, nové produkty a služby, nový obchodní přístup, nové trhy… typický příkladem takové společnosti je fast-food řetězec McDonald‘s, který pravidelně přichází s novinkami ve svém menu.

S (supply and demand) = Nabídka a poptávka

Cíl: Nakupovat akcie společností s nižší tržní kapitalizací (resp. nižším počtem veřejně obchodovaných akcií)

Podle O’Neila, zakladatele CAN SLIM strategie, je výhodnější pro individuálního investora kupovat akcie firem s nižší tržní kapitalizací. Cenu akcie totiž tvoří nabídka a poptávka, a protože velcí institucionální investoři obvykle kvůli interním pravidlům kupují jen akcie společností s velkou tržní kapitalizací (tzv. blue-chips), mají akcie takových firem kvůli této "velkoobjemové" poptávce kurz nepřiměřeně vysoko. Drobný investor je tak ve výhodě u menších společností, protože svými nákupy nešroubuje cenu akcie zbytečně nahoru (tj. kupuje relativně levně). Akcie společnosti s nízkou tržní kapitalizací tak potřebují k růstu daleko nižší objem poptávky, takže posilují „snadněji“ než blue-chips (pozor, platí to ale i v opačném gardu). Podle O’Neila 95 % společností, jejichž akcie vykázaly nejvyšší zhodnocení, mělo velikost pod 25 milionů vydaných akcií.

L (leader or laggard) = Vůdci vs. opozdilci

Cíl: Kupovat vedoucí společnosti na trhu

V každém odvětví se objevují společnosti, které jsou tahounem segmentu a naopak ty, které zaostávají za ostatními. Vůdce odhalí například analýza Relativní síly – indikátor měří, jak si vede akcie společnosti ve srovnání s jinými akciemi ze stejného odvětví. Hodnota Relativní síly se může pohybovat v pásmu 1 až 99, optimální v rámci CAN SLIM je číslo 70 a více, což značí, že se cena vybrané akcie za dané období zvýšila více než cena 70 % jiných společností v odvětví. V tomto smyslu by měl investor rovněž zapomenout na jakýkoliv sentiment a sympatie vůči oblíbené firmě nebo její značce – vždy existují fundamentální důvody proč je vám sympatická akcie levná – pravděpodobně jde o odvětvově podprůměrnou firmu.

I (Institutional sponsorship) = Institucionální investoři

Cíl: Kupovat akcie, do kterých investují i úspěšní institucionální investoři

Pokud společnost nemá ani jednoho investora z řad institucionálních portfolio manažerů, asi tuto akcii instituce považují za nezajímavou. To není příznivá indikace ani pro individuálního investora. CAN SLIM požaduje, aby společnost měla alespoň 3 až 10 institucionálních majitelů – investorů. Na druhou stranu, pokud má firma příliš mnoho institucionálních investorů, může to být i negativní faktor, protože jakákoliv nepříznivá informace může vyvolat panické výprodeje ve velkém, jež srazí cenu akcie hodně dolů. Dbejte rovněž na pověst, kterou má institucionální investor.

M (market direction) = Podmínky na trhu

Cíl: Nelze investovat proti aktuálnímu směru na trhu.

V závěru výběru akcie je potřeba zhodnotit, zda investujeme na medvědím nebo na býčím trhu. Přestože se strategie CAN SLIM primárně nevěnuje tématu načasování investice, přesto je nutné upozornit, že investování jdoucí proti logice aktuálního vývoje na trhu může přinést velké ztráty. Sledujme vývoj objemů obchodů v poměru k cenovému vývoji (růst nebo pokles burzovního indexu) a můžeme využít i některých nástrojů technické analýzy.


CAN SLIM strategie poskytuje sedm výběrových kritérií, jejíchž dodržování omezují subjektivitu při investičním rozhodování na minimum. Jde o strategii kombinující prvky růstové strategie, strategie zaměřené na hodnotu, fundamentální a částečně i technické analýzy.