Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
2. Hledání růstu

Konec 90. let dvacátého století ukázal, že nejen investování s orientací na hodnotu přináší zajímavý efekt pro investory. Zejména posilování akcií technologických firem (bohužel následované splasknutím bubliny) přesvědčilo tradiční investory, že společnost nemusí vyplácet dividendy a vnitřní hodnota akcie měřená tradičními nástroji nemusí skýtat na první pohled ziskový potenciál, přesto si lze zajistit velmi slušné zisky v podobě kapitálových výnosů.

Rozdíl mezi strategií investování do hodnoty a do růstu lze dobře demonstrovat tím, že se podíváme na myšlenkový proces obou typů investorů. Vezmeme v úvahu poměr P/E, tj. aktuální tržní ceny akcie ku zisku na akcii (EPS, a to na bázi současného zisku nebo očekávaného zisku na akcii). Investor zaměřený na růst:

  • sleduje jmenovatele P/E, tj. složku (očekávaného) zisku na akcii a ekonomické faktory, které ji ovlivňují,
  • hledá společnosti, u nichž lze očekávat prudký růst zisku na akcii v budoucnosti,
  • často implicitně předpokládá, že poměr P/E bude v nejbližším období konstatní, což znamená, že cena akcie poroste s tím, jak poroste očekávaný zisk.

Naopak, investor zaměřený na hodnotu:

  • se zaměřuje na čitatel, tedy cenovou komponentu poměru P/E, tzn. je přesvědčen, že akcie je „levná“ měřeno fundamentálními metodami,
  • nepřikládá význam zisku v běžném období ani fundamentálním faktorům, které ovlivňují růst zisku,
  • často implicitně předpokládá, že P/E poměr je pod svou správnou hodnotou a že trh tuto nesrovnalost brzy „napraví“ tím, že vroste cena akcie aniž by došlo ke změně komponety zisku.

Zjednodušeně řečeno, růstově orientovaný investor se zaměřuje na růstový „příběh“ společnosti (aktuální a budoucí zisk) bez ohledu na valuaci společnosti, zatímco hodnotově orientovaný investor sleduje cenu akcie v očekávání jejího růstu ke správné fundamentální hodnotě.

Růstové akcie jsou takové akcie, které primárně rostou více než ostatní. Většinou to bývají akcie v poměrně mladých odvětvích (technologie, počítače…). Výnosem z investice do takových akcií je zhodnocení kapitálu prostřednictvím nárůstu ceny akcie za dané časové období. Dividendy růstové společnosti většinou nevyplácejí, neboť všechen zisk reinvestují.

Investory zajímá, jaký je budoucí růstový potenciál firmy, bohužel zěmřit tento potenciál je poměrně složité a vždy do rozhodovacího procesu vstupuje silný prvek subjektivního pohledu na konkrétní akcii. Mezi základní kritéria, která pomáhají investorům v rozhodování o tom, zda má společnost růstový potenciál, patří následující:

Růst zisku v historii

Investor by se měl v první řadě zajímat o hospodařské výsledky firmy v minulých minimálně 5 letech. Kromě růstu zisku je vhodné sledovat i související růst tržeb. Minimální požadovaný růst zisku na akcii (EPS) v závislosti na velikosti firmy shrnuje následující tabulka. Základní myšlenka je, že je-li firma schopná dosahovat zdravého růstu v minulosti, je velká pravděpodobnost, že si tempo růstu udrží i v budoucnosti.

Velikost společnosti (tržby v USD) Roční růst EPS v posledních 5 letech
méně než 400 mil. 12 %
400 mil. - 4 mld. 7 %
více než 4 mld. 5 %
Očekávaný budoucí růst

Druhým kritériem je očekávaný růst společnosti v následujících 5 letech. Minimální růst je v úrovni 10 až 12 %, ideálně 15 a více procent. Odhady růstu zisku a tržeb poskytují analytici finačních institucí jako je například Patria. Vzhledem k tomu, že odhady jsou vždy předpovědí s určitým prvkem nejistoty, doporučuje se vzít v úvahu prognózy několika analytiků a ty potom zprůměrovat. I přesto se může stát, že skutečnost je jiná, než průměrná prognóza a to zejména v případech neočekávaných událostí v odvětví nebo strategických změnách ve firmě.

Management společnosti

Investor by měl pozorně sledovat kroky managementu společnosti (viz například kvalitativní fundamentální analýza) a vyhodnocovat, zda vedení důsledně kontroluje náklady a je motivován ke zvyšování tržeb a zisku firmy. Jedním z měřítek efektivity managementu je hrubá zisková marže. Vzrostou-li například tržby aniž by se to projevilo v nárůstu EPS, potom klesla zisková marže, nebo-li poměr mezi ziskem a tržbami. Tak se může stát, že společnost zvyšuje svůj podíl na trhu, prodává více svých výrobků, ale zisk stagnuje, takže nejde o růstovou firmu v investičním smyslu slova. Stagnace zisku může být způsobena například tím, že management rozhodl prodávat výrobky pod cenou za účelem maximalizace velikosti firmy. Je-li takový krok trvalý, potom jde o chybné rozhodnutí managementu.

Porovnejme proto aktuální ziskovou marži společnosti se ziskovými maržemi dosahovanými v minulých letech a se ziskovými maržemi konkurentů v odvětví. Dobrý kandidát na investici je taková firma, jejíž ziskové marže jsou vyšší než průměr v odvětví i než její historické marže.

Provozní efektivita také bývá měřena ukazatelem ROE (return on equity), který měří vztah mezi čistým ziskem a majetkem (vlastní jmění) společnosti. Efektivní využití majetku by se mělo odrazit v rostoucím poměru ROE.

Tržní cena akcie

Nakonec čistě subjektivní faktor – obecná shoda panuje v tom, že by růstový investor měl věřit, že hodnota akcie, do které hodlá investovat, by měla mít potenciál vzrůst v následujcích 5 letech celkově o 100 %, což odpovídá ročnímu růstu o cca 15 %. Nedokážete-li si představit, že by Vaše akcie mohla do 5 let zdvojnásobit svou hodnotu, zřejmě nejde o růstovou akcii.

Ukázkové portfolio akcií investora, který se zamřuje na růst, může vypadat například takto:

Společnost Tržní kapitalizace (mld. USD) P/E P/BV Očekávaný růst EPS (%) Dividendový poměr (%) Beta
Google 163,1 45,13 8,28 31,68 0 1,22
Gilead Sciences 35,4 24,44 14,22 18,29 0 1,19
Adobe Systems 25,8 38,62 4,96 14,8 0 1,17
Apple 119 38,66 8,87 20,28 0 1,21
Walt Disney 65,4 18,13 2,15 14,64 0,92 0,85
Microsoft 271,2 19,29 8,73 12,32 1,38 1,03
General Electric 408,8 19 3,49 10,9 2,73 0,78
Cisco Systems 192,9 25,18 6,12 14,92 0 1,1
Coach 17,1 26,14 3,2 17,65 0 0,89
Intel 148,7 28,61 3,73 12,18 1,72 1,39
Průměr: 80,4 24,82 4,91 17,43 1,07 1,06

Zdroj: Analysis of investments and management of portfolio, Brown / Reilly, 2009