Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
6. Denní obchodování

Z pohledu doby držení nakoupení investičního nástroje můžeme rozlišit dlouhodobě zaměřeného investora krátkodobě zaměřeného spekulanta. Velmi krátkodobě zaměřený spekulant, který obchoduje na denní bázi, je tzv. day-trader nebo-li denní obchodník, jehož extrémně agresivní variantou je potom high-frequency trader, vysoko-frekvenční obchodník.

Denní obchodníci vstupují na trh s horizontem držení investice maximálně jeden den. Jejich zájem je využít a profitovat z mezidenních změn cen, ať už pravidelně se opakujících (např. v okamžiku otevření trhu, těsně před závěrem či v polovině obchodní seance) anebo nepravidelných, závislých například na reakci trhů po zveřejnění důležité sady makroekonomických dat. V principu jde však o jedince, kteří na konci obchodního dne nechtějí mít vůči trhu žádnou pozici bez ohledu na to, zda jejich den skončil výdělkem či prodělkem. Pro denního obchodníka jsou vzhledem k počtu zrealizovaných obchodů extrémně důležité rovněž poplatky za obchodování, které musí minimalizovat.

Denní obchodník je obvykle profesionál, jehož obchodování na trzích živí. Důležitá je pro něj likvidita a volatilita cenného papíru. Mezi základní předpoklady denního obchodníka patří:

  • Znalost trhu a zkušenost
  • Dostatek kapitálu (může si dovolit ztratit velké množství peněz)
  • Riziková averze (schopnost podstupovat vyšší riziko)
  • Disciplína (ochota realizovat ztrátu – stop-loss)
  • Obchodní strategie
  • Přístup k rychlé obchodní platformě
  • Několik informačních zdrojů
  • Analytický software

Přibližme si několik základních technik denního obchodníka.

Scalping

Jde o jednu z nejpopulárnějších obchodních strategiií pro aktivní day-tradery. Obchodník prodává – realizuje i sebemenší zisk z pohybů akcie v řádu sekund nebo minut, nakupuje za kotaci prodej (offer) a prodává ihned, jakmile je kotace bid nad jeho nákupní úrovní. Podobně se chová při prodeji akcie. Většina těchto obchodů probíhá v ranních hodinách, kdy tedy obchodník musí být maximálně soustředěný. Úspěšný „skalpovač“ musí striktně dodržovat svůj obchodní plán a zejména nastavené stop-loss úrovně.

Nastavení stop-loss úrovní je kapitolou samou pro sebe. Stop-loss úroveň pro každou akcii má svou reálnou i mentální dimenzi – nastavujete na úrovni ztráty, kterou si během dne finančně ještě můžete dovolit, mentálně potom jde o vámi akceptovatelnou míru rizika u té které akcie.

Day-trading

Day-trader zažívá poněkud méně hektické situace než scalper, obchoduje totiž s akciemi na denní nikoliv minutové nebo sekundové bázi. Obchodní pozice obvykle otevírá ráno a na závěr obchodní seance je uzavírá. Day-trader během dne obvykle čeká na přísun nových zpráv, makroekonomických nebo mikroekonomických (nezaměstnanost, HDP, maloobchodní tržby, tiskové konference managementu apod.) a spekuluje na jejich dopad do ceny cenného papíru.

Swing Trading

Obchodník se snaží profitovat z pohybů akcií v rámci několika dnů nebo dokonce týdnů. Nejde tak o typického denního obchodníka, ale o spekulanta, který si v průběhu obchodování najde čas na stručnou analýzu (technickou i fundamentální) jednotlivých cenných papírů a možností jejich pohybu. Swing trader má rovněž benevolentněji nastaveny stop-loss úrovně.

Fading

Fading znamená zobchodování akcií na short poté, co byl zaznamenán jejich prudký výkav nahoru. Základní mylšenka je taková, že tyto akcie jsou nyní technicky přeprodané, dále že dřívější kupci začnou realizovat zisky a zatřetí, že se stávající kupci vytratí. Ač poněkud riskantní, může být tato strategie poměrně profitabilní. Fading je kontrariánskou koncepcí, při které obchodník prodává při růstu akcie a kupuje při jejím poklesu.

Denní pivoty

Jde o technickou strategii, při které se obchodník snaží nakoupit akcii na denním minimu a pordat ji na denním maximu. Denní minimum a maximum je pro obchodníka poslední kurz před změnou intra-denního trendu.

Momentum

Obchodník se snaží spekulovat na zprávy nebo najít silné trendové pohyby za současných vysokých objemů. Nakupuje ve chvíli zveřejnění nových zpráv a drží akcii do doby, než přijde obrat trendu. Druhý typ momentum tradera nakoupí akcii při jejím růstu za silných objemů a drží ji do chvíle, kdy začnou objemy obchodů klesat a kurz se otočí dolů.

Gap trading

V tomto případě obchodník využívá otevíracích cen na burze, které jsou nenormálně nízko (nebo vysoko) ve srovnání s předchozím dnem. Hlavní myšlenkou je potom spekulace, že cena akcie v průběhu obchodování tuto mezeru („gap“) dorovná. Samozřejmě je potřeba vyhnout se dnům, kdy je prudký výkyv ceny opodstatněný – například když přijde nová kurzotvorná zpráva na trh přechozí den po zavření trhu nebo ještě v noci a ráno před otevřením trhu. Někdy bývá dobrou indikací budoucího vývoje obchodování v tzv. poobchodní nebo také uzavřené fázi.

End of day trading

Obchodník se snaží realizovat své nákupy nebo prodeje na konci regulérní obchodní seance, a to zejména v případě neobvyklých a výrazných výkyvů. Tato metoda spočívá v myšlence, že trh má v úvodu další obchodní seance tendenci vyrovnávat předchozí výkyv.

Obchodování s insidery

Insider je osoba, která má lepší přístup k informacím o společnosti než obvyklý individuální nebo institucionální investor. Většinou jde o členy managementu společnosti, jejíž akcie obchodujete a kteří mohou nakupovat nebo prodávat akcie vlastní společnosti například v rámci zaměstnaneckých opčních plánůl nebo jiných zaměstneckých benefitů. V rámci této strategie obchodník vyhledává informace o obchodech insiderů (insideři ve většině případů musí oznamovat své akciové transkace regulátorovi – ČNB, v USA například SEC) a snaží se je následovat.

Obchodování mimo regulérní obchodní seanci

V rámci denního obchodování například technikou scalping lze uzavírat obchody v tzv. předobchodní nebo poobchodní (uzavřené) fázi. Obchodník spekuluje na nové zprávy, které přicházejí před, resp. po ukončení standardních obchodních hodin. Mimo standardní obchodní hodiny bývá však nižší likvidita na burze, což s sebou může nést výrazně vyšší riziko. Na druhou stranu, spekulant může mát možnost nakoupit nebo prodat cenné papíry v předstihu, čímž může realizovat potenciální zisk.

Technické signály

Většina denních a intra-denních obchodníků využívá v široké míře krátkodobou technickou analýzu.

Trend sledující strategie (viz též Momentum trading výše) znamená, že obchodník vstupuje na trh ve směru aktuálního trendu, tj. kupuje při růstu a prodává při obratu trendu směrem dolů. V rámci technické analýzy takový trader využívá křížení klouzavých průměrů (překřížení 20denního a 50denního klouzavého průměru nebo překřížení 50denního exponenciálního klouzavého průměru a kurzu akcie). Tento typ obchodování obvykle generuje velké množstí obchodů s relativně malými ztrátami (kvůli falešným technickým signálům) s cílem zachytit skutečně rozsáhlý kurzový pohyb, na kterém lze vydělat. To může vést k situaci, že po určité období obchodník zaznamenává pouze ztráty a čeká na „velkou rybu“.

Nákup při poklesech je metoda aktivního obchodování, při které obchodník nakupuje akcii po jejím prudkém výprodejním propadu. Předpokld je, že akcie se stane technicky přeprodanou a posléze opět posílí. Rizikem obchodníka je, že nakoupí akcii ještě před koncem propadu. Tato strategie se využívá jak u obchodování v rámci jednoho dne, tak v horizontu několika dnů. Za nákupní signál se obvykle považuje, když akcie poklesne o více než 8 % ve srovnání se závěrem z předchozího dne, signálem k prodeji v rámci jedné seance je potom nárůst o více než 5 %.

Strategie prolomení. V tomto případě obchodník sleduje pohyb akcie v rámci obchodního kanálu (ten může být tvořen například minimem a maximem za určité období), přičemž za nákupní/prodejní signál považuje, když se cena akci přiblíží spodní/horní hranici tohoto kanálu. Těmto hranicím se také jinak říká technické úrovně podpory a rezistence. Tato metoda může vygenerovat také řadu falešných proražení, které nenásleduje pohyb v příslušném směru, ale naopak obrat zpět dovnitř obchodního kanálu.

Strategie jdoucí proti trendu radí obchodovat v opačném gardu k aktuálnímu trendu, tzn. nakupuje při poklesu a prodává při růstu. Z technických indikátorů bývají využívány oscilátory, index reativní síly RSI nebo Bollingerovy pásy.