Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
2. Proč investovat

Akcie, ETF, podílové fondy a jiné cenné papíry jsou investicí s potenciálně vysokými výnosy. Oproti běžným účtům, kde obvykle výnos nestačí ani na pokrytí inflačního znehodnocení, umožňují zhodnocovat Vaše úspory. V České republice má většina obyvatel úspory stále uloženy na běžných účtech, kde výnos nestačí ani na pokrytí inflačního znehodnocení. Investování například do cenných papíru je přitom snadné a má řadu výhod:

 • Efektivita
  Historicky představují investice do akcií firem efektivní zpusob zhodnocování majetku.
 • Uchovatel hodnoty
  Investování chrání Vaše peníze před inflací.
 • Dividenda
  Dividendy jsou Váš podíl na zisku společnosti, zvyšují Váš výnos z investice. Máte na ni nárok - jste jedním z majitelu (akcionářů).
 • Daňové hledisko
  Výnosy z investic držených 36 měsíců a déle jsou osvobozeny od daní (takzvaný daňový test).

Oproti vkladu na běžném účtu však skýtá investování i určitá, pro jednotlivé investice specifická, rizika, v důsledku kterých může dojít ke ztrátě části nebo všech Vámi investovaných prostředků. Jedním z důvodů ztráty může být pokles ceny finančního aktiva na trhu. Zejména akciový trh je volatilní a krátkodobé výkyvy u jednotlivých akcií relativně časté - to však není důvod k panice. Dlouhodobý časový horizont a hlavně diverzifikace (strategie nespoléhání se na jeden produkt, ale rozvržení peněz do různých typů investic například podle druhu investice, oblasti, místa investice a dobu, na jakou je investice určena, apod.) mohou toto riziko ztráty výrazně snížit.

Odpověď na otázku Proč investovat je tedy jednoduchá - protože chceme zhodnotit naše volné prostředky. To se děje za cenu přistoupení na určité riziko a za cenu ztráty likvidity našich volných prostředků (nemůžeme peníze po jistou dobu použít). Očekávaná výnosnost, očekávané rizikolikvidita investice tak tvoří magický trojúhelník, od kterého se odvíjí jakékoliv investiční rozhodování. Každý investor neustále balancuje v tomto magickém trojúhelníku. Bohužel vysoce likvidní investice, která by za minimálního rizika přinesla vysoký výnos, prakticky neexistuje, takže se každý snaží najít takové možnosti, které vyhoví jeho individuálním požadavkum. Právě umístění v tomto trojúhelníku zároveň předznamenává rozdilení investorů do tří základních kategorií: konzervativní, progresivní a dynamický (viz následující kapitola). Podle těchto charakteristik lze také vytvářet portfolio cenných papírů.

 Magický trojúhelník
(kliknutím na obrázek získáte informace o měření rizika, likvidity a výnosu)