Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Money management - Základní pravidla

Hlavním cílem money managementu je ochránit obchodní kapitál investora a zajistit investorovi přežití na trhu i po dlouhé sérii ztrátových obchodů. Hlavním prostředkem, který nám k ochraně obchodního kapitálu pomůže, je zavedení maximální výše kapitálu, kterou budeme ochotni riskovat na jeden obchod.

Zavedené a nejčastěji využívané pravidlo říká, že bychom nikdy neměli riskovat více než 2 % našeho obchodního kapitálu na jeden obchod. Toto pravidlo zajistí, že i po dlouhé sérii ztrátových obchodů bude výše našeho kapitálu stále dostatečně vysoká. Požadavek na riskování pouze 2 % kapitálu se zprvu může jevit jako přehnaný, jeho důležitost ale vyplyne z níže uvedené tabulky.

money man.

Pokud budeme uvažovat počáteční vklad o výši 1000 USD (minimum pro otevření účtu u Patria Forex) a následnou sérii 10 ztrátových obchodů, tak při riskování 2 % kapitálu na obchod bude náš obchodní kapitál činit 833,7 USD. Abychom se dostali zpět na nulu, tak kapitál budeme muset zhodnotit o 19,9 %, což je rozhodně reálné.

Pokud bychom ale při stejném počátečním vkladu riskovali např. 15 % kapitálu na obchod, tak po sérii 10 ztrát bude náš kapitál činit pouhých 231,6 USD. Pokud se v tomto případě budeme chtít dostat zpět na nulu, tak už náš kapitál budeme muset zhodnotit o astronomických 331,7 %, což už je mnohem těžší úkol.

Nízké procento riskovaného kapitálu na jeden obchod zaručuje jen malé výkyvy ve velikosti obchodního kapitálu, a tak i velmi dlouhá série ztrátových obchodů nebude mít na velikost obchodního kapitálu zásadnější vliv. Jinými slovy, velikost drawdownu (největší pokles obchodního kapitálu) často roste s výší kapitálu riskovaného na jeden obchod.

Nízké výkyvy obchodního kapitálu mají bezesporu příznivý vliv také na psychiku investora. Pokud investor zaznamenává jen drobné výkyvy v úrovni svého obchodního kapitálu a je ušetřen výrazných ztrát, které ho vychylují z emoční rovnováhy, tak má splněn jeden z důležitých předpokladů k tomu, aby neustále činil kvalitní racionální investiční rozhodnutí.

Pravděpodobnost, že nám náš obchodní systém „nadělí“ např. 5 nebo 10 ztrát po sobě, se může zdát jako poměrně malá. Vždy je ale dobré dopředu počítat i s touto možností a na každý obchod riskovat pouze malou část obchodního kapitálu.