Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Money management - Průměrný očekávaný zisk

V této kapitole se blíže zaměříme na další velmi důležitý koncept money managementu a to na problematiku průměrného očekávané zisku na jeden obchod. Jak si názorně ukážeme, je velmi důležité obchodovat jen obchodní strategii, která má kladné matematické očekávání a díky tomu tak má potenciál být dlouhodobě zisková.

Při navrhování a testování obchodní strategie je nutné brát v potaz dva její velmi důležité parametry:

  • Úspěšnost obchodní strategie
  • Poměr výše zisku u ziskového obchodu a ztráty u ztrátového obchodu (známý také jako risk-reward-ratio, příp. payoff ratio)

Mnoho investorů tráví spoustu času hledáním svatého grálu a snaží se najít obchodní strategii, která jim bude přinášet vysokou úspěšnost obchodů. Bohužel ale tito investoři velmi často zapomínají na to, že neméně důležitý je také vztah mezi velikostí zisků a ztrát, které obchodní strategie generuje.

Oba dva z těchto důležitých parametrů bere v potaz vzorec, pomocí kterého můžeme snadno vypočítat matematické očekávání naší obchodní strategie, které nám říká kolik procent z riskovaného obchodního kapitálu průměrně na jeden obchod vyděláme.
Money_Mng_02_01
Pokud tedy naše obchodní strategie např. na ziskovém obchodu v průměru 300 USD vydělá a na ztrátovém obchodu naopak v průměru 100 USD ztratí a ziskové obchody generuje s 30% pravděpodobností, pak je její matematické očekávání 0,2 (20 %). Toto číslo nám říká, že v průměru můžeme očekávat, že nám tato obchodní strategie na každém obchodě vydělá 20 % z riskovaného obchodního kapitálu, což v příkladu výše představuje 20 USD. Pokud tedy na jeden obchod riskujeme např. 2 % obchodního kapitálu, tak nám výše popsaná obchodní strategie přinese v průměru na jeden obchod zisk ve výši 0,4 % z obchodního kapitálu (tj. 20 % z riskovaných 2 % obchodního kapitálu).

Naprosto zásadním údajem u matematického očekávání je, zdali je kladné nebo záporné. Pokud totiž obchodujeme obchodní strategii, která má záporné matematické očekávání, tak dříve nebo později skončíme ve ztrátě.

Money_Mng_02_02

Z výše uvedené tabulky s několika příklady matematického očekávání je patrné, jak důležitou roli hraje vztah mezi úspěšností obchodní strategie a poměrem průměrného zisku ku průměrné ztrátě. V tabulce mimo jiné můžeme vyčíst, že se strategií, která nám sice naděluje zisky trojnásobné oproti ztrátám, ale pouze s 25% úspěšností, budeme dlouhodobě na nule. To samé platí i pro obchodní strategii, která má sice úspěšnost 80%, ale ztráty v průměru čtyřnásobně vyšší než zisky.

Výše zobrazená tabulka také zdůrazňuje důležitost okřídleného pravidla „let your profits run and cut your losses short”, které říká, že je nutné nechat zisky běžet a zároveň zavčasu uzavírat ztráty. V začátcích obchodování má většina investorů obchodní strategie, které nemají příliš vysokou úspěšnost. Pokud se k nízké úspěšnosti obchodů přidá i nízký poměr průměrného zisku k průměrné ztrátě, pak tato kombinace může být pro začínajícího investora smrtelná.

V úvodu obchodování, kdy je úspěšnost obchodní strategie vesměs nízká, je tedy nesmírně důležité, soustředit se především na obchody, které nabízejí skvělý poměr očekávaného zisku k riskovanému kapitálu.