Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
7. Na co si dát pozor
Nezkušený investor, který na kapitálových trzích teprve začíná nebo chce začít by měl být při výběru obchodníka s cennými papíry velmi obezřetný. Je dobré porovnat si osvědčené a známé společnosti s dostatečnou historií na kapitálovém trhu. Velmi důležitá je důvěryhodnost společnosti, podepřená dlouhou historií poskytování kvalitních služeb. Základní podmínkou je určitě licence obchodníka s cennými papíry od ČNB. Informaci o ní by měla mít uvedenou na svých internetových stránkách a seznam obchodníků s oprávněním lze nalézt i na webu České národní banky, případně garančního fondu. Velmi důležité je i to, aby účty klientů byly vedeny odděleně od účtů obchodníka. Investor by si také neměl nechat do žádného obchodu tlačit a vtíravé telefonáty obchodníka s cílem přesvědčit klienta o obchodu určitě nejsou atributem serióznosti.

Velmi důležitým faktorem při výběru brokera jsou poplatky, které si obchodník účtuje. Poplatek, který je vybranému obchodníkovi za nákup či prodej placen, se odvíjí od objemu obchodu, burzy, na které je pokyn zadán a od způsobu podání pokynu. Možné skryté poplatky jsou také jedním z faktorů, který by měly vzbudit pozornost investora. Stejně tak i tzv. „zaručené“ informace o možnosti nápadně vysokého zhodnocení a zajímavé investiční příležitosti, které některé společnosti zasílají buď přímo svým klientům nebo potenciálním klientům, jejichž kontakty byly získány netransparentním způsobem s cílem získat od nich peníze pro obchod zpoplatněn vysokým poplatkem.

Několik základních pravidel dobrého investora

Každý správný investor pečlivě dbá na dodržování několika základních pravidel:

 • vytvořte si dostatečnou finanční rezervu
 • strategie musí být dlouhodobá
 • stanovte si úroveň rizika
 • informací není nikdy dost
 • spoléhejte na rozum, nikoliv na emoce
 • investujte do různých aktiv (diverzifikujte)
 • nebojte se chyb
 • nesnažte se rychle zbohatnout

Co je také potřeba vzít v úvahu…

Kromě rizika, likvidity a očekávané výnosnosti by si měl investor uvědomit i některé další aspekty investování.

 • Daňové záležitosti – výnos z cenného papíru musí být zdaněn. Buď se daní srážkovou daní u zdroje, nebo vstupuje do základu daně z příjmů. Více o daňových aspektech naleznete například v textu zde a zde.
 • Matematika – jednotlivé součásti výnosů z cenného papíru je potřeba sečíst – kapitálový zisk (prodejní cena je vyšší než nákupní), dividendy, kupony apod. Procentuální růst a pokles není to samé – poklesne-li vaše akcie o 5,0 % z částky 100 Kč, ztratíte 5 Kč; abyste se dostali zpátky na 100 korun, musí ale akcie v další dnech růst nikoliv o 5,0, ale o 5,3 %...
 • Nevyzpytatelné trhy – mějte na paměti, že některé věci nemůžete ovlivnit. Přestože jste si vypracovali výbornou analýzu, máte téměř bezrizikovou strategii a konzervativní portfolio, nemusí se vám kvůli nepříznivému sentimentu podařit finační prostředky zhodnotit. Trhy se bohužel někdy řídí emocemi davu a nikoliv logikou.