Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Money management - Position sizing

Position sizing nám říká, jak velká naše pozice v obchodovaném instrumentu může být, pokud vezmeme v potaz pravidla money managementu.

Základním a nejdůležitějším pravidlem money managementu je, že na jeden obchod riskujeme pouze část našeho obchodního kapitálu. Dalším pravidlem je, že bychom na každou otevřenou pozici měli automaticky umisťovat ochranný stop loss.

Umístění našeho stop lossu na obchodovaném instrumentu zpravidla není náhodné. Pokud vezmeme v potaz umístění našeho stop lossu, jeho vzdálenost od vstupní ceny do pozice a množství obchodního kapitálu, které můžeme na jeden obchod riskovat, tak získáme přesnou představu o tom, jak velkou pozici v obchodovaném instrumentu si můžeme dovolit otevřít.

Postup ke stanovení optimální velikosti pozice v obchodovaném instrumentu si pro lepší názornost rovnou popíšeme na 2 příkladech.

Na následujícím obrázku je zobrazen hodinový graf zlata. Budeme předpokládat, že se např. kvůli protnutí 34 hodinového klouzavého průměru (žlutá linka v grafu) cenou zlata směrem nahoru rozhodneme na ceně 1771,00 USD vstoupit do dlouhé pozice. Ochranný stop loss se rozhodneme umístit např. mírně pod low z předcházejícího obchodního dne na hodnotu 1760,00 USD. Velikost 1 pipu na zlatu je v obchodní aplikaci Patria Forex 0,01, takže velikost našeho stop lossu je 1100 pipů (1771,00 – 1760,00 = 11, 11 / 0,01 = 1100 pipů).

Money_Mng_Position_01

Hodnota 1 pipu pro 1 kontrakt zlata je 0,01 USD, což při riskování 1100 pipů (vzdálenost našeho stop lossu od vstupu do pozice) znamená riskování 11 USD na 1 kontrakt zlata (1100 pipů * hodnota 1 pipu 0,01 USD = 11 USD).

Nyní přistoupíme k dalšímu kroku, kterým je určení celkového riskovaného množství obchodního kapitálu na 1 obchod. Budeme předpokládat obchodní účet o velikosti 5000 USD a rozhodneme se na jeden obchod riskovat 2 % z našeho obchodního kapitálu, což je nejčastěji používané a uznávané pravidlo. 2 % z 5000 USD představují 100 USD, což bude náš celkový risk na celou pozici.

Z předchozího kroku výpočtu již víme, že na 1 kontrakt budeme riskovat 11 USD. V druhém kroku výpočtu jsme spočítali, že na celou pozici můžeme riskovat celkem 100 USD. Počet obchodovaných kontraktů nyní již jednoduše zjistíme tak, že celkový risk na celou pozici vydělíme riskem na 1 kontrakt.

V našem konkrétním příkladu tedy zjistíme, že si můžeme dovolit nakoupit 9 kontraktů zlata (100 USD celkový risk / 11 USD risk na 1 kontrakt = 9,09 kontraktů).

Celý postup si ještě jednou stručně zopakujeme na dalším příkladu. Na obrázku níže je zobrazen hodinový graf měnového páru GBP/CHF. Budeme předpokládat, že např. na základě poklesu indikátoru Williams %R (červená linka pod grafem, článek věnovaný indikátoru Williams %R naleznete zde) pod úroveň -20 se rozhodneme na ceně 1,4437 GBP/CHF vstoupit do krátké pozice. Ochranný stop loss se následně rozhodneme umístit např. mírně nad high z posledních dnů na úroveň 1,4465 GBP/CHF.

Money_Mng_Position_02

Velikost 1 pipu na měnovém páru GBP/CHF je 0,0001, takže velikost našeho stop lossu je 28 pipů (1,4465 – 1,4437 = 0,0028, 0,0028 / 0,0001 = 28 pipů). Hodnota 1 pipu pro 1 lot měnového páru GBP/CHF aktuálně činí 1,11 USD. Náš celkový risk na 1 lot měnového páru GBP/CHF tedy bude 31,08 USD (28 pipů * hodnota 1 pipu 1,11 USD = 31,08 USD).

Nyní přistoupíme k dalšímu kroku, a to opět ke stanovení celkového množství riskovaného obchodního kapitálu na 1 obchod. Pokud budeme uvažovat obchodní účet o velikosti např. 10000 USD, tak si na 1 obchod můžeme dovolit riskovat 200 USD (celkový obchodní kapitál 10000 USD * riskovaná 2 % z celkového obchodního kapitálu = 200 USD).

V předchozím kroku jsme zjistili, že na 1 lot budeme riskovat 31,08 USD. V druhém kroku jsme vypočítali, že si na celou pozici můžeme dovolit riskovat celkem 200 USD. Počet obchodovaných kontraktů nyní opět již velmi jednodušeme vypočítáme vydělením celkového risku na celou pozici riskem na 1 lot.

Zjistíme tedy, že v našem druhém příkladu si můžeme dovolit vstoupit do krátké pozice s 6 loty měnového páru GBP/CHF (200 USD celkový risk / 31,08 USD risk na 1 lot = 6,44 lotů).

Jak je z uvedených příkladů patrné, tak je stanovení optimální velikosti pozice poměrně jednoduchou záležitostí, která s trochou praxe zabere jen několik málo sekund. Výše popsaná pravidla se samozřejmě dají bez problémů aplikovat nejen na forexový trh, ale také např. na trh akciový.