Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
3. GARP strategie

Ne každý investor je zaměřen pouze na růstové akcie nebo pouze na hodnotu. Mezi tyto dvě základní investiční strategie se tak postupem času vklínila hybridní strategie nazvaná GARP, tj. z anglického growth at a reasonable price nebo-li růst za rozumnou cenu. Některým růstovým investorům totiž vadí při orientaci pouze na růstové akcie vyšší riziko, naopak investor zaměřený na hodnotu je mnohdy zaskočen relativně nízkým výnosem. Metoda GARP tak kombinuje oba přístupy k výběru vhodných akcií, tedy hledáme podhodnocené akcie, které mají potenciál solidního a udržitelného růstu.

GARP tak využívá principů obou hlavních strategií a kombinuje je do přijatelného kompromisu. Každou akcii ohodnocuje na základě sady kritérií, investiční portfolio tak nevzniká výběrem podhodnocených a růstových akcií a jejich smísením, ale jde o nezávislý výběr odpovídající speciálním kritériím.

Hybridní kritéria

Investoři využívající GARP metodu hledají stejně jako v případě růstové strategie takové společnosti, které v minulosti vykazovaly růst zisku a tržeb a mají růstový potenciál do budoucna, ale jejich požadavky na míru takového růstu jsou poněkud střídmější. GARP investoři se spokojí s růstem okolo 10 % místo příliš riskantního růstu v rozmezí 15-30 %. Rozdíly panují i v měření růstového potenciálu – GARP dává důraz nejen na růst zisku a tržeb, ale i na pozitivní cash-flow nebo pozitivní ziskové momentum. Stejně jako růstoví investoři se ale zaměřují GARP investoři na rentabilitu měřenou ROE, která by měla být vyšší, než je průměr v odvětví.

Co se týče P/E poměru, GARP investoři akceptují poněkud vyšší poměr než investoři zaměřující se čistě na hodnotu. Nicméně zatímco růstoví investoři nepohrdnou často ani akciemi s P/E mezi 50-60, pro GARP investora je taková hodnota přece jen příliš vysoká, resp. je příliš vysoká cena za akcii po zohlednění vysoké míry nejistoty ohledně její udržitelnosti. GARP investoři obvykle hledají akcie s P/E mezi 10 až 25.

Kromě nižšího P/E počítá GARP metoda rovněž s nižším poměr P/BV čili poměrem ceny akcie k účetní hodnotě společnosti. Hodnota P/BV by měla být níže, než je průměr v odvětví.

Rovnováhu mezi růstovým potenciálem akcie a její hodnotu měří PEG poměr (podíl P/E a míry očekávaného růstu zisku), který je tak dalším důležitým kritériem pro GARP investora. Žádoucí je, aby PEG byl nižší než 1, resp. nejlépe blízko hodnotě 0,5. PEG pod hodnotou 1 signalizuje podhodnocenou akcii, která si zaslouží hlubší analýzu.

Ilustrační tabulka GARP investice:

  Apple Computer Erste Bank
P/E 20,29 13,41
Očekávaný růst zisku (průměrný odhad) 17,94 % 16,35 %
PEG 1,13 0,82
Vhodné pro GARP investora NE ANO

Na závěr si dovolíme ještě jednu poznámku k hlavním investičním strategií. Volba vhodné strategie nezávisí pouze na rizikové averzi a investičním profilu investora, ale rovněž na podmínkách, které aktuálně panují na trhu. V období býčího trhu nejlepší výsledky poskytuje samozřejmě růstová strategie, naopak na medvědí trh se hodí spíše strategie zaměřená na hodnotu nebo právě GARP.