Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
6. Jak začít

Předtím, než si vyberete, do čeho ze široké nabídky produktů investovat, je nutné zvážit své priority, potřeby a rizika spojená s různými typy investic. Přinášíme 8 obecných rad (nejen) pro začínající investory, které Vám pomohou snadněji vkročit na finanční trhy.

Stanovte si cíle

Než se rozhodnete investovat první korunu, odpovězte si na tyto 3 otázky:

 • Chcete své peníze jen ochránit před inflací nebo očekáváte vyšší návratnost své investice?
 • Jste dostatečně informováni o možnostech a rizicích na trhu?
 • Jste ochotni se investování věnovat soustavně či jen nahodile?

Stanovte si investiční horizont

Vždy zvažujte, za jak dlouho budete peníze potřebovat

 • Čím delší je váš investiční horizont, tím širší je paleta investičních příležitostí.
 • Nikdy neposuzujte investiční příležitost pouze podle historické výkonnosti. Minulé zisky nejsou zárukou zisků budoucích, fungují víceméně ilustrativně.

V závislosti na časovém horizontu máte několik možností.

Časový horizont do 1 roku – krátkodobá investice

 • termínovaný vklad
 • krátkodobé státní dluhopisy se splatností do 1 roku
 • hypotéční zástavní listy
 • dividendové akcie denominované v lokální měně investora

Časový horizont 2-5 let – střednědobá investice

 • střednědobé dluhopisy, jak domácí tak zahraniční
 • akcie z lokálního i zahraničních trhů
 • indexové akcie nepákové
 • komoditní indexové akcie
 • otevřené podílové fondy

Časový horizont nad 6 let – dlouhodobá investice

 • dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti, domácí i zahraniční
 • vysoce rizikové dluhopisy
 • akcie domácí i zahraniční
 • indexové akcie nepákové
 • indexové akcie pákové, příp. investiční certifikáty
 • komoditní indexové akcie
 • otevřené podílové fondy

Zvažte svůj postoj k riziku

Každá investice je spojena s určitým stupněm rizika

 • Bezpečnější investice nebývají příliš ziskové. U rizikových investicí naopak neočekávejte, že se Vám investované peníze určitě vrátí.
 • Nevyplatí se sázet jen na jednoho koně. Nikdy neinvestujte celý kapitál do jednoho produktu.

Vyberte si důvěryhodného partnera

Výběr dobrého brokera je stejně důležitý jako výběr titulů, do kterých hodláte investovat

 • Investujte jen prostřednictvím firmy, která má patřičné oprávnění (licenci od ČNB) - například Patria Finance.
 • Pokud obdržíte investiční doporučení se zárukou téměř jistého zisku, buďte zdravě nedůvěřiví.
 • Vždy zvažte, jestli se celková výše poplatků, které za investiční služby zaplatíte, vyplatí v porovnání s možným ziskem investice.

Investujte s rozvahou

Nedopusťte, aby Vaše rozhodování ovládly emoce.

 • Pokud je Vámi zvažovaná investice frekventovaně zmiňována v mediích, či analytických doporučeních, většinou budete jedním z opozdilců.
 • V dobách poklesů na trzích se snažte nepodléhat panice.

Přemýšlejte o každé transakci

Nikdy si neberte unáhlenou pozici

 • Pokyn k obchodu podávejte až ve chvíli, kdy pro něj máte dostatek argumentů.
 • Každou pozici otevírejte tak, jako by Vám právě tahle měla vydělat milion.
 • Neinvestujte do něčeho, čemu nerozumíte.

Maximalizujte zisky, minimalizujte ztráty

Pravidelně provádějte hodnocení úspěšnosti Vašich investic v relaci k tržním příležitostem

 • Držte, popř. navyšujte pozice v instrumentech, na kterých vyděláváte.
 • Držte se hesla „trend je můj přítel“, avšak mějte představu o očekávaném zisku. Zisky realizujte v případě obratu trendu.
 • Ztráty berte jako nezbytnou součást investování. Nastavte si vždy určitý práh bolestivosti.
 • Nenavyšujte ztrátové pozice metodou averaging down (tzv. ředění portfolia), nebojujte s trendem.

Zlepšujte své investorské schopnosti

Vzdělávejte se a neinvestujte bez strategie

 • Buďte dobře informovaní (finanční literatura, denní tisk, webové portály včetně www.Patria.cz).
 • Stanovte si svou strategii, buďte disciplinovaní, dejte na selský rozum a hlavně buďte trpěliví.