Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
4. Stabilní příjem

Tato investiční strategie se zaměřuje na výběr těch instrumentů, které investorovi přináší stabilní peněžní příjem. Mezi takové instrumenty patří především dluhopisy, prostřednistvím kterých investor každý rok získává výnos v podobě kuponu, nicméně také akcie mohou generovat pravidelný příjem, investujete-li do společností, které vyplácejí dividendu. Investiční strategie stabilního příjmu tak v podstatě znamená výběr tzv. dividendových akcií. Dividendový investor hledá akcie s co největším dividendovým výplatním poměrem, momentální výkyvy kurzu akcie (například tradiční pokles akcie po posledním burzovním dni s nárokem na dividendu) jej příliš nezajímají.

Jaké společnosti vyplácejí dividendu?

Většinou se jedná o společnosti vyzrálé, se zavedenou značkou a zavedeným byznysem a úspěšnou historií, které dosáhly určité velikosti a již nejsou schopny vykazovat další růst. Ani jejich odvětví již nezaznamenává žádný růst, nicméně je tradiční a tak zůstává atraktivní a stává se „dojnou krávou“. Takové společnosti již nepotřebují zadržovat zisky, aby je mohly reinvestovat do další expanze a růstu, protože není kam růst. Místo toho vytvořený zisk rozdělují mezi vlastníky – akcionáře v podobě dividendy. V některých odvětvých jako například energetice je vyplácení dividend standardem, v jiných odvětvích např. technologiích, jsou firmy nucené dále investovat, a proto dividendy obvykle nevyplácí.

Dividendový výnos

Dividendová strategie ale není jen o výběru akcií, které vyplácejí jakoukoliv dividendu (v absolutních číslech). Je potřeba znát tzv. dividendový výnos, což je poměr mezi roční dividendou a cenou akcie. Průměrný dividendový výnos akcií obsažených v indexu S&P500 je 2 až 3 %, z českých akcií je jasnou dividendovou akcií například Philip Morris ČR s dividendovým výnosem 8,6 %. Dividendový investor požaduje obvykle výnos minimálně na úrovni 5 až 6 %.

Při výběru akcií s vysokým dividendovým výnosem je důležité znát nejen jaký je dividendový výnos v aktuálním roce, ale je potřeba zjistit, jaká je dlouhodobá dividendová strategie firmy. Jaký dividendový výplatní poměr (jakou část zisku vyplatí v dividendách) stanovil management firmy pro jednotlivé roky? Je hospodaření společnosti a výhled podmínek na trhu tak příznivý, aby společnost mohla udržet stanovený výplatní poměr? Proč se management společnosti rozhodl nečekaně zvýšit dividendu a jaké to bude mít dopady na dividendu v dalším roce? Jak ovlivňuje objem vyplacený na dividendách stát jako majoritní vlastník? Nejen takové otázky si musí klást dividendový investor. Každopádně čím delší má společnost historii pravidelného vyplácení dividend, tím lepší signál pro investora.

Jako příklad zajímavé dividendové investice uveďme akcie Johnson&Johnson:

jednoliniový průměr

Seznam všech dividend Johnson&Johnson od roku 1973 naleznete zde. Po připočtení kapitálového zisku v podobně zhodnocení akcie dostáváme celkové zhodnocení investice pro akcionáře této společnosti.

Není to tak jednoduché

Bylo by však velmi zjednodušující omezit strategii investování se stabilním příjmem na pouhý výběr společností vyplácejících dividendu. Nelze obecně dedukovat čím vyšší dividendy, tím lepší společnost. Dividendy jsou vyplácené z čistého zisku společnosti a čím vyšší je výplatní poměr, tím nižší je objem peněz, které si firmy podrží k vlastnímu rozvoji. Mnohdy by bylo pro investora dlouhodobě efektivnější, kdyby společnost dividendu reinvestovala, a „zadělala“ tak na vyšší dividendy z vyššího dosaženého zisku v příštích letech. Takže i dividendový investor může po nějakou dobu držet akcie, které dividendy v aktuálním kalendářním roce nevyplácejí.

Daňové hledisko

Zatímco dividendy jsou daněny v České republice srážkovou daní 15 % u zdroje (zdaní firma a investorovi přijde již částka po zdanění), kapitálový zisk (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou cenného papíru) je součástí vašeho základu pro výpočet daně z příjmu, avšak v případě investice delší než 3 roky je od daně osvobozen. Více o zdanění cenných papírů naleznete v kapitole Výnos a daň.