Obsah
 
Investiční slovník

Akademie
Money management - Obchodní strategie

V této části se blíže zaměříme na koncepty představené v úvodních dvou kapitolách.

Podrobněji si nastíníme vazby mezi riskovaným obchodním kapitálem na jeden obchod, průměrným ziskem ze ziskového obchodu, úspěšností obchodní strategie a vlivem těchto proměnných na vývoj našeho obchodního kapitálu v čase.

Jak si v další části článku ukážeme, tak výše zmiňované proměnné spolu velmi úzce souvisí a různé kombinace těchto proměnných zásadně ovlivňují výsledky a chování naší obchodní strategie.

Charakteristiku různých obchodních strategií si popíšeme na základě několika grafů s vývojem obchodního kapitálu. Grafy vývoje byly získány na základě simulace výsledků 100 obchodů, které provedl obchodní systém s předem nastavenými parametry - riskovaným obchodním kapitálem na jeden obchod, průměrným ziskem ze ziskového obchodu a očekávanou úspěšností obchodní strategie. Na horizontální ose je v grafech počet obchodů a na vertikální ose je obchodní kapitál.

Na následujícím obrázku jsou znázorněny 3 křivky s náhodným vývojem obchodního kapitálu pro obchodní strategii se 40% úspěšností, poměrem výše zisku u ziskového obchodu a ztráty u ztrátového obchodu ve velikosti 3 (tzn., že payoff ratio se rovná 3, obchodní strategie tedy naděluje zisky 3 krát vyšší než ztráty) a s riskovaným obchodním kapitálem ve výši 2 % z celkového obchodního kapitálu. Úvodní velikost obchodního kapitálu je nastavena na 1000 USD, což je minimum pro otevření obchodního účtu u Patria Forex.

Money_Mng_03_01

Ze všech 3 grafů je dobře patrný téměř lineární pozvolný nárůst obchodního kapitálu s rostoucím počtem obchodů. Na grafech jsou pouze minimální výkyvy obchodního kapitálu směrem dolů a je tak zřejmé, že obchodní strategie s těmito parametry má pouze velmi nízký drawdown. De facto můžeme říci, že obchodní systém s těmito parametry je snem většiny investorů.

Poměrně vysoká úspěšnost obchodů, vysoké payoff ratio a pouze nízké procento riskovaného obchodního kapitálu na jeden obchod způsobují plynulý nárůst obchodního kapitálu bez výraznějších propadů, které mohou mít negativní vliv na psychiku investora, která následně může dále negativně působit na obchodní výsledky.

3 možné vývoje obchodního kapitálu pro obchodní strategii s jen mírně odlišnými parametry jsou zobrazeny na dalším obrázku. Úspěšnost obchodního systému zůstala nastavena na 40 %, stejné zůstalo i payoff ratio na úrovni 3. Původní výše obchodního kapitálu na úrovni 1000 USD byla také zachována. Tentokrát ale obchodní strategie riskovala na jeden obchod 10 % obchodního kapitálu, což je podstatně více než v prvním příkladu (2 %).

Money_Mng_03_02

Z grafů vývoje obchodního kapitálu je dobře patrné, že úprava pouze jednoho parametru má zásadní vliv na charakter obchodní strategie. Vývoj obchodního kapitálu je z důvodu riskování většího množství obchodního kapitálu na jeden obchod mnohem volatilnější a investor riskující více kapitálu na obchod tak musí počítat s vysokými drawdowny, které mu jeho obchodního strategie téměř jistě v průběhu času „nadělí“.

Ve zkratce tedy můžeme říci, že výše drawdownů zpravidla narůstá se zvyšováním riskovaného obchodního kapitálu na obchod. Velikost drawdownů také logicky narůstá s poklesem úspěšnosti naší obchodní strategie.

Je nutné také zdůraznit, že vysoká volatilita výsledků obchodní strategie s sebou také nese vyšší nároky na psychiku investora, který se musí vyrovnat se sériemi poměrně výrazných ztrát. Na druhou stranu větší množství riskovaného kapitálu přináší také logicky možnost větších absolutních zisků.

Na posledním obrázku jsou zobrazeny 3 možné vývoje obchodního kapitálu pro obchodní strategii se 70% úspěšností, která ale generuje zisky pouze poloviční vůči ztrátám (payoff ratio o velikosti 0,5). Stejně jako předchozí obchodní strategie riskuje tento systém 10 % obchodního kapitálu na obchod a úvodní výše obchodního kapitálu byla nastavena na 1000 USD.

Money_Mng_03_03

Z grafů vývoje obchodního kapitálu je dobře patrné, že vysoká úspěšnost obchodů sama o sobě nic zásadního neznamená. I velké množství po sobě jdoucích drobných zisků totiž dokáže velmi snadno smazat několik větších ztrát.

Jak je navíc vidět z prostředního grafu, tak i u obchodní strategie s kladným matematickým očekáváním (v našem případě konkrétně 0,05) může při riskování vysokého procenta obchodního kapitálu reálně hrozit ztráta značné části nebo celého obchodního kapitálu.

Z výše popsaných příkladů je dobře patrné, že správné nastavení money managementu je poměrně složitý proces v jehož průběhu je nutné brát v potaz značné množství informací.