Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Daně

Změny ve zdanění zpevněné plochy pozemku

04.07.2011
Novela zákona o dani z nemovitostí odstraňuje dosavadní nejasnosti při zdaňování tzv. zpevněných ploch pozemků. Zpevněnou plochou pozemku je pozemek (nebo jeho část) druhu „ostatní plocha“ nebo „zastavěná plocha a nádvoří“, jehož povrch je zpevněn stavbou bez svislé nosné konstrukce. Tyto zpevněné plochy budou nadále zdaňovány pouze daní z pozemků.

Novela zavádí pro zpevněné plochy pozemků využívaných k podnikatelské činnosti dvě různé sazby daně. Sazba daně ve výši 1 Kč/m2 se použije u ploch s využitím v zemědělské prvovýrobě a lesním a vodním hospodářství. Sazba ve výši 5 Kč/m2 se použije v případě ploch s využitím pro ostatní podnikatelské činnosti. V ostatních případech se pozemky zdaní sazbou příslušnou pro jednotlivý druh pozemku, tj. u zastavěných ploch a nádvoří i u ostatních ploch ve výši 0,20 Kč/m2.

Vzhledem k datu nabytí účinnosti bude mít novela dopad až na daňovou povinnost za rok 2012.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje