Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy

Trestní odpovědnost firem: velké změny na obzoru

09.11.2011
Už jen podpis prezidenta republiky schází k tomu, aby tuzemské firmy začaly být od začátku příštího roku trestně odpovědné. Co pro ně bude tato stěžejní změna znamenat? Jednotlivé novinky objasní právní seriál, který se zaměří na to nejpodstatnější, co by měli manažeři a podnikatelé vědět.

Hlavním důvodem pro zavedení trestní odpovědnosti právnických osob je fakt, že za současného stavu se policii, státnímu zastupitelství a soudům nedaří postihovat řadu protiprávních jednání. Jejich pachatelé se totiž mnohdy „skrývají“ pod firemní anonymitou, případně se nepodaří prokázat, kdo přesně se v rámci obchodní společnosti nezákonných kroků dopustil.

Dnes lze v Česku uložit právnickým osobám sankce v rámci správního práva. Tyto sankce však často nejsou dostatečně citelné a obchodní společnosti v řadě případů tolik „nebolí“. Právní úprava správního trestání není dokonalá ani z jiných důvodů – například proto, že České republice dostatečně neumožňuje mezinárodní spolupráci s ostatními zeměmi.

Nový zákon by to měl změnit. Postihy za některá závažná jednání, například za činy vážně poškozující životní prostředí nebo jednání spojená s organizovaným zločinem, by měly být od ledna příštího roku účinnější.

Poslední stát z EU

Česká republika je posledním členským státem EU, který trestní odpovědnost právnických osob za nezákonné jednání nemá zavedenou. Odpovědnost právnických osob se v rámci EU objevila ve dvou směrnicích. Pokud by je Česká republika neimplementovala do svého právního řádu, vystavila by se riziku řízení o porušení Smlouvy o založení Evropského společenství a uložení finanční sankce.

Závazek kriminalizovat některá závažná protiprávní jednání firem obsahují i mezinárodní smlouvy, jimiž Česká republika dosud vázána není. Protože však tyto dohody vznikly na půdě mezinárodních organizací, jichž je členem, vázána by jimi být měla. Jde například o Úmluvu Rady Evropy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu a o financování terorismu, kterou Česká republika dosud nepodepsala.

V příštích týdnech se budeme novému zákonu věnovat z větší blízkosti. Kromě dalších věcí se zastavíme u jeho smyslu a účelu, podíváme se na povahu trestní odpovědnosti firem nebo systematiku a působnost zákona. Nevynecháme samozřejmě ani základy trestní odpovědnosti právnických osob a její zánik, stejně jako druhy trestů a ochranných opatření, a to včetně trestu nejtěžšího – zrušení právnické osoby. Zmíníme také, jak vypadá trestněprávní odpovědnost firem v zahraničí.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje