Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba

18.11.2011
V šesté části seriálu o novele zákoníku práce se krátce zastavím u nových podmínek sjednávání zkušební doby. Dobrou zprávou je možnost sjednat delší zkušební dobu pro některé zaměstnance. Zbytečné formální požadavky na zrušení pracovního poměru ve zkušební době už tolik nepotěší.

Je všeobecně známo, že zkušební dobu lze písemně sjednat nejpozději v den nástupu do práce a nejvýše na dobu tří měsíců. Zkušební dobu nelze dále prodlužovat dohodou stran, k automatickému prodlužování dochází z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance.

Ve zkušební době mohou smluvní strany ukončit pracovní poměr zjednodušenou formou. Zrušení může být sděleno i ústně, písemná forma je předepsána jen pro oznámení (potvrzení) o zrušení pracovního poměru, které se doručuje zaměstnanci pokud možno tři dny přede dnem, kdy má pracovní poměr skončit.

Podle důvodové zprávy k návrhu zákona bylo cílem novely především zohlednit zvláštní postavení vedoucích zaměstnanců. Vedoucí zaměstnanci musí splňovat vyšší nároky stran své kvalifikace i schopností, a tříměsíční zkušební doba proto nemusí být dostatečná pro vzájemné poznání smluvních stran.

Zkušební doba nově

Novela umožní, aby zkušební doba byla sjednána v rozsahu až šesti měsíců, ale pouze u vedoucích zaměstnanců. Tím je každý zaměstnanec, který má alespoň jednoho podřízeného zaměstnance a stojí na čele určitého stupně zaměstnavatelovy organizace.

U žádného zaměstnance však zkušební doba nesmí činit více než polovinu sjednané délky pracovního poměru. To znamená, že možnost prodloužení zkušební doby na maximum využijete u pracovních poměrů sjednaných nejméně na dobu jednoho roku. Zůstává zachováno základní pravidlo, podle kterého lze zkušební dobu sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce.

Výkladové problémy přinese avizované „zpřesnění“ některých podmínek zkušební doby. Zkušební dobu sice nadále nepůjde prodloužit dohodou stran, má být ale automaticky prodlužována o dobu celodenních překážek v práci a o dobu celozávodní dovolené.

Není ovšem jasné, co se stane, pokud například zaměstnanec nepřijde do práce poslední den zkušební doby, popřípadě odejde po obědě a zaměstnavatel mu nestačí doručit písemné zrušení pracovního poměru.Výklad a aplikace pojmu „celodenní překážky“ může být v některých situacích obtížný.

Rozpor s cílem novely

Nejdůležitější novinkou je povinná písemná forma zrušení pracovního poměru ve zkušební době. Pokud zaměstnavatel nebo zaměstnanec zrušení ve zkušební době oznámí druhé straně jako dříve jen ústně, nedojde k platnému ukončení pracovního poměru. Pracovní poměr končí dnem doručení písemného zrušení druhé straně, není-li v něm uveden den pozdější. Novela dále vypouští doporučenou lhůtu pro doručení písemného oznámení o zrušení tři dny před plánovaným dnem zrušení.

S ohledem na obecné cíle novely, mezi nimiž byla flexibilita pracovněprávních vztahů na prvním místě, lze jen těžko pochopit, z jakého důvodu se zákonodárce rozhodl vnutit smluvním stranám písemnou formu zrušení pracovního poměru ve zkušební době, a to pod sankcí neplatnosti, naštěstí jen relativní. Ostatní změny budou doufejme pouze k lepšímu – v čele s možností sjednat zkušební dobu na přece jen rozumnějších šest měsíců u vedoucích zaměstnanců.

Předchozí díly:
1. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem
2. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Základní zásady s otazníkem
3. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce
4. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů
5. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje