Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva

11.11.2011
V páté části seriálu o novele zákoníku práce se zaměříme na pracovní smlouvu. Změn je pouze několik, ale určitě stojí za povšimnutí – neznalost nových pravidel může znamenat neplatnou pracovní smlouvu.

Pracovní poměr se zakládá typicky pracovní smlouvou. Jde o dvoustranný právní úkon, jehož náležitosti stanoví zákoník práce. Pracovní smlouva musí obsahovat druh sjednané práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnání. Povinnost dodržet písemnou formu je dána pouze zaměstnavateli, ale ani v případě nedodržení písemné formy není smlouva neplatná.

Navrhované změny

Povinné náležitosti pracovní smlouvy zůstávají zachovány. Nově ale bude výslovně upravena otázka odstoupení od pracovní smlouvy.

Od pracovní smlouvy (ale také od dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti) bude možné odstoupit, jen dokud zaměstnanec nenastoupil do práce. Pokud zaměstnanec například v lednu 2012 podepíše pracovní smlouvu s datem nástupu k prvnímu dni druhého čtvrtletí, tj. k 1. dubnu 2012, může bez jakýchkoliv sankcí odstoupit až do konce března 2012. Stejná možnost bude dána i zaměstnavateli.

Zaměstnavatel bude mít navíc možnost od pracovní smlouvy odstoupit ve dvou případech: pokud zaměstnanec nenastoupil ve sjednaný den do práce, aniž by mu v tom bránila uznatelná překážka, nebo pokud zaměstnanec nenastoupil z důvodu překážky v práci, ale zaměstnavatel se do týdne o této překážce nedozvěděl.

Nově jen písemně

Pro pracovní smlouvy bude i nadále předepsána písemná forma. Požadavek písemnosti pod sankcí neplatnosti bude též předepsán pro dodatky i pro odstoupení od smlouvy.

Zásadní novinkou ale budou důsledky nedodržení písemné formy. Pracovní smlouva, která nebude řádně uzavřena v písemné formě, bude neplatná, ledaže smluvní strany tuto vadu dodatečně odstraní. Pokud tedy v přiměřené lhůtě po nástupu do práce smluvní strany vyhotoví původně ústní smlouvu v písemné podobě, bude taková dodatečně sepsaná pracovní smlouva platná.

Současně má platit, že neplatnosti pracovní smlouvy se nelze dovolat, pokud již bylo započato s plněním. Jestliže zaměstnanec neměl písemnou pracovní smlouvu, ale do práce i přesto nastoupil a pro zaměstnavatele začal pracovat, neměla by mít ani jedna ze stran již žádnou možnost se dovolat neplatnosti pracovní smlouvy pro nedostatek písemné formy.

Tato konstrukce je dle mého soudu přinejmenším kuriózní: v praxi to znamená, že neplatnosti pracovní smlouvy pro nedostatek formy se bude možné dovolat, jen dokud zaměstnanec nenastoupí první den do práce. Podle litery zákona tedy bude typickým výsledkem ústní pracovní smlouvy stav, kdy smlouva bude neplatná, protože nebyla dodržena její písemná forma. Zároveň ale nebude možné se této neplatnosti dovolat, jelikož zaměstnanec již začal pracovat.

Shrnuto: je pravda, že novela ponechává institut pracovní smlouvy bez výraznějších změn. Výslovné potvrzení možnosti od pracovní smlouvy odstoupit je v pořádku. Úprava neplatnosti pracovní smlouvy pro nedostatek formy je ale velmi matoucí.

Předchozí díly:
1. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem
2. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Základní zásady s otazníkem
3. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce
4. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje