Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Vláda projedná zákon zpřísňující pravidla pro farmaceutické firmy i lékaře

Vláda projedná zákon zpřísňující pravidla pro farmaceutické firmy i lékaře

26.06.2012
Už od příštího roku by farmaceutické společnosti mohly být postihovány za to, že platí lékaře za provádění tzv. poregistračních studií. Tyto a další novinky přináší novela zákona o regulaci reklamy a dalších zákonů, kterou bude mít na dnešní schůzi vlády na stole kabinet premiéra Petra Nečase.

Lékaři zároveň nebudou vždy moci léky, u nichž poregistrační studie prováděli, předepisovat. Stane se tak tehdy, dojdou-li kompetentní orgány k tomu, že za poregistrační studií se ve skutečnosti skrývá jen marketing a pobídka k intenzivnější preskripci „zkoumaného léku“. Také odměňování lékařů za to, že vyplní - z odborného hlediska - bezcenný formulář o použití „zkoumaného léku“, by nadále nemělo být možné. Farmaceutické firmy budou navíc muset předem oznamovat Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) konání setkání i odborných akcí a oznamovat, jaké pohoštění účastníci dostali.

Návrh chce obecně snížit prostor pro korupci a neetické jednání ve zdravotnictví. Především pak v oblasti léků na předpis. Měl by zabránit situacím, kdy je lékaři pacientům předepisují ani ne tak podle jejich faktické potřeby, jako spíše na základě možných výhod ze strany farmaceutických firem. To podle důvodové zprávy k návrhu zákona vede k neekonomickému vydávání prostředků z veřejného zdravotního pojištění i k omezené možnosti pacientů podílet se na rozhodování o své léčbě.

Novela zákona stanoví i další pravidla, například pro konání vědeckých kongresů a „jiných obdobných odborných akcí“. Nejedná se však o zásadní změny, spíše se do nového textu zákona přeneslo to, co již SÚKL vyžadoval.

Zásadní novinkou jsou ale oznamovací povinnosti organizátora setkání či semináře, včetně zákonem stanovených lhůt pro podání oznámení. Farmaceutické firmy budou povinny předkládat přehled o příjmech a výdajích souvisejících s reklamou, kterou SÚKL označí. Povinnost sdělit vyžádané údaje související s reklamou léčiv se nevyhne ani lékařům.

Pokud návrh zákona v nezměněné podobě projde Parlamentem, mohla by se také znatelně zvýšit výše pokut, které bude moci SÚKL za nezákonné reklamní praktiky farmaceutickým firmám udělit. Jejich výše by se měla odvíjet mimo jiné od obratu, který společnosti přinesl lék, při jehož propagaci firma „přestřelila“. Roli ale budou také hrát výše a povaha získané výhody i to, o kolikáté porušení zákona v konkrétním případě jde. Pokud se ale farmaceutická firma dobrovolně jako první přizná k nezákonným reklamním praktikám, na nichž se podílelo více osob, bude jí moci SÚKL pokutu výrazně snížit. Tato možnost, známá jako „shovívavost“ (leniency), už existuje i ve věcech narušení hospodářské soutěže u firem mimo farmaceutický průmysl.

Konečně, nový zákon by měl také omezit poněkud nevkusnou reklamu služeb pohřebnictví. V nemocnicích či v domovech důchodců (zařízení sociálních služeb) bude reklama na tyto služby zakázána. Reklama služeb v pohřebnictví bude zakázána i formou dopisů, letáků, emailů či jinou adresnou formou.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje