Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Firmy
O trestu za trestný čin se bude možné dohodnout

O trestu za trestný čin se bude možné dohodnout

29.06.2012
Čerstvá novela trestního řádu přináší do českého práva od září žádanou novinku. Pokud pachatel méně závažné trestné činnosti uzná svou vinu, bude moci přímo ovlivnit druh a výši uloženého trestu.

Od začátku letošního roku se okruh trestně stíhaných pachatelů rozšířil i o společnosti. Nový zákon o trestní odpovědnosti právnických osob firmy přijaly rozporuplně, hlavně kvůli závažnosti možných sankcí. Proto nejspíš podnikatelé uvítají, že už brzy jim zákon dá možnost, jak přímo ovlivnit druh a výši trestu. I jich se – vedle fyzických osob – totiž bude novela ohledně dohody o druhu a výši trestu týkat. Novinka, která už funguje v řadě západních zemí, ale třeba i na Slovensku, by měla ušetřit náklady pro obviněné i pro stát.

O co jde?

Dohodu bude možné využít, pokud se obviněný plně dozná ke spáchání žalované trestné činnosti a bude zřejmé, že se trestný čin stal a dotyčný jej opravdu spáchal. V takovém případě bude moci státní zástupce zahájit jednání o dohodě o vině a trestu, a to jak na návrh obviněného, tak i bez něho.  Pokud k dohodě dojde (obviněný bude ochoten strpět přiměřený dojednaný trest), státní zástupce předloží uzavřenou dohodu soudu. Ten rozhodne rychle a bez složitého dokazování o jejím schválení. Proti schválené dohodě již nebude možné se odvolat.

Schválená dohoda o vině a trestu bude mít sice podobu a účinky odsuzujícího rozsudku, dá se ale čekat, že přiznání viny a nerozporování trestu budou hrát roli při méně tvrdém potrestání, než jaké by na pachatele čekalo, pokud by na dohodu nekývl. Navíc se nejspíš projeví ještě jeden faktor: když bude obviněný s dohodou souhlasit, může se snížit pečlivost, s jakou policie a státní zástupci žalované skutky stíhají – daný případ bude prostě „odškrtnutý“.  Obvinění tak někdy nejspíš budou profitovat z mírnější právní kvalifikace či se dokonce vyhnou trestu za neodhalené dílčí činy. Doznání viny pod příslibem schválení dohody ale nebude možné zneužít v dalším řízení. Když dohoda nebude schválena, nebude se následně přihlížet k tomu, že se obviněný doznal. Sjednání nové dohody o vině a trestu ale nebude vyloučeno.

Šance pro poškozené

Dohoda o vině a trestu nezapomíná ani na ty, kteří byli trestným činem poškozeni. Novela předpokládá, že poškození se budou vyjednávání dohody účastnit a budou přitom smět uplatnit svůj nárok na náhradu škody. Státní zástupce bude mít také možnost se s obviněným za poškozeného o rozsahu a způsobu náhrady dohodnout. Ovšem jen do výše nároku, který poškozený uplatní. Když se obviněný nebude k náhradě škody dobrovolně mít, státní zástupce na to soud v návrhu na schválení dohody o vině a trestu upozorní. Pro soud to nepochybně bude relevantní informace při rozhodování, zda dohodu schválí, či nikoli. Novela také soudu dává možnost o nároku na náhradu škody sám rozhodnout.

Nová pravidla budou poškozené nejspíš motivovat, aby své nároky hájili při trestním řízení důsledněji než dnes. Snažit se o uzavření dohody totiž může být jednodušší, než se s nárokem na náhradu škody obracet s obvyklou, ale nákladnější žalobou na civilní soud.

Vyjednávání o dohodě o vině a trestu bude každopádně náročné a neobejde se bez aktivní spolupráce všech zúčastněných. Obvinění při něm budou muset mít povinně obhájce. Jejich úlohou nebude jen kontrolovat samotné vyjednávání o dohodě, ale také vyhledávat a předkládat důkazy, aby na jejich podkladě vyjednali co nejnižší potrestání.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje