Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Trhy & finance
Obchodní rejstříky v EU se propojí

Obchodní rejstříky v EU se propojí

03.11.2011
Podnikatelé i spotřebitelé běžně uzavírají smlouvy napříč státy EU. Měli by proto být schopni rychle a spolehlivě zjistit informace o svých smluvních stranách. Přístupu do obchodních rejstříků jiných zemí ale často brání řada překážek, ať už technických, právních nebo jazykových. Zlepšit situaci by měla nová směrnice.

Není tomu tak dávno, kdy byly údaje z obchodních rejstříků sdělovány třetím osobám až po osobním kontaktu s příslušnou institucí. Od roku 2007 jsou obchodní rejstříky členských států EU vedeny v elektronické podobě, ale spolupráce mezi nimi, pokud vůbec funguje, je zpravidla na dobrovolné bázi. Jde o takzvaný evropský obchodní rejstřík. Informace v něm obsažené se ovšem liší stát od státu, není v něm jednotně řešena závaznost údajů, systém aktualizací a podobně.

Návrh nové směrnice si klade za cíl posílit důvěru v evropský jednotný trh, a to hlavně zajištěním bezpečnějšího podnikatelského prostředí pro spotřebitele, věřitele a další obchodní partnery. K tomuto cíli má přispět nová úroveň spolupráce a předávání informací mezi obchodními rejstříky v celé EU.

Informace včas a bez velkých výdajů

Nejpozději od roku 2014 by měla být novým portálem spolehlivých informací o obchodních společnostech v EU takzvaná e-justice. Tam mají být předávány a zveřejňovány aktuální a standardizované údaje a listiny týkající se obchodních společností a jejich vzájemných vztahů.

Jakékoliv změny mají být zaevidovány a okamžitě zpřístupněny, a to bezplatně nebo za poplatky nepřekračující nezbytné náklady. Zároveň by všechny listiny a předávané údaje měly být doplněny jasnou informací o své právní závaznosti.

Vedle existujících registračních čísel společností by měl být také zaveden jedinečný identifikační kód, který by usnadnil identifikaci těch společností, jež působí například prostřednictvím poboček nebo “dcer“ ve více než jednom členském státě.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje