Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně

Co se mění na DPH u zdravotních služeb

23.11.2011
Zákon o zdravotních službách, který schválila Poslanecká sněmovna v rámci zdravotnické reformy, bude mít dopad i na ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty, které upravuje osvobození zdravotních služeb a zboží. Na co si budou muset dát od příštího roku zdravotnická zařízení pozor?

Od příštího roku bude tuzemský zákon o DPH díky změnám v souladu s takzvanou Recast směrnicí o společném systému DPH z roku 2007. Aby mohla být zdravotní služba osvobozena od daně, budou muset být splněny všechny následující podmínky. Bude se muset jednat se o službu podle zákona o zdravotních službách, bude muset být poskytnuta poskytovatelem zdravotních služeb (fyzickou či právnickou osobou) v souladu s příslušným oprávněním a jejím cílem musí být léčba či ochrana lidského zdraví.

Z uvedeného jednoznačně plyne, že zdravotní služby ve formě například rozborů a posudků pro Policii ČR, soudy a jiné instituce a celá řada jiných služeb poskytovaných pro jiné než léčebné účely nebudou od DPH osvobozeny. Zpřesnění definice zdravotní služby, která je od DPH osvobozena bez nároku na odpočet daně, tedy může znamenat pro mnohá zdravotnická zařízení změnu v uplatňování DPH.

Pozor na povinnou registraci

Zejména tehdy, považují-li v současnosti zdravotnická zařízení veškerá svá uskutečněná plnění za osvobozená od DPH bez nároku na odpočet, měla by od nového roku pamatovat na případnou povinnost registrace k DPH a na důsledky, pokud registrační povinnost nesplní.

Pokud však zdravotnické zařízení již dnes postupuje podle eurokomformního výkladu a od DPH osvobozuje pouze ty služby, které souvisí s léčbou či s ochranou lidského zdraví, nebude pro něj novela zákona o DPH znamenat žádnou změnu.

Podmínky pro osvobození dodání zdravotního zboží od DPH se nemění. Nadále je osvobozeno dodání krve a jejích složek, lidských orgánů, tkání a mateřského mléka a dodání stomatologických výrobků stomatologickými laboratořemi včetně jejich oprav. Dodáním zdravotního zboží nicméně stále nebude výdej nebo prodej léčiv, potravin pro zvláštní výživu a zdravotnických prostředků bez lékařského předpisu ani na lékařský předpis.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje