Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Rozhodčí smlouvy: nové povinnosti pro podnikatele

Rozhodčí smlouvy: nové povinnosti pro podnikatele

07.12.2011
Ochránit spotřebitele coby slabší smluvní stranu před nástrahami, které současná právní úprava rozhodčího řízení skýtá. Tento cíl má novela zákona o rozhodčím řízení, kterou by měl brzy projednat Senát. Co přesně má spotřebitelům pomoci?

Aby se napříště nestávalo, že spotřebitelé si podpisu rozhodčí doložky, obsažené drobným písmem například ve smlouvě o půjčce, vůbec nevšimnou a následný spor hladce prohrají bez možnosti další obrany, přichází novela s několika novinkami.

Rozhodčí smlouva bude muset být uzavírána na samostatné listině, nebude tedy smět být součástí vlastní smlouvy, jak je dnes obvyklé. Druhá strana, vystupující v postavení podnikatele, bude mít navíc povinnost spotřebitele dostatečně včas upozornit, jaké důsledky pro něj z uzavření rozhodčí smlouvy mohou vyplynout. Dojde-li poté skutečně ke sporu, bude muset rozhodce při jeho řešení aplikovat spotřebitelské právo, což znamená pro spotřebitele výhodnější situaci.

Pravdivě, přesně a úplně

Důvěryhodnost má rozhodčímu řízení vrátit také povinnost doplnit do každé rozhodčí smlouvy „pravdivé, přesné a úplné“ informace o:

- rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,

- způsobu zahájení rozhodčího řízení,

- odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,

- místu konání rozhodčího řízení,

- způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli a

- soudní vykonatelnosti pravomocného rozhodčího nálezu.

Přísnější požadavky na rozhodce

Arbitrem v rozhodčích řízeních, v nichž bude jednou ze stran spotřebitel, bude moci být pouze bezúhonný člověk, který má vysokoškolské právnické vzdělání a je zapsán v seznamu rozhodců vedeném ministerstvem spravedlnosti. Senátní výbor doporučuje požadovat i složení odborné zkoušky. Nově bude také možné, aby rozhodčí nález přezkoumal soud s ohledem na spotřebitelské právo či dobré mravy.

Novela dále upřesňuje vymezení stálých rozhodčích soudů, z čehož je zřejmé, že za ně nelze považovat různá takzvaná arbitrážní centra. K tomu doplňuje zákaz používat při výkonu činnosti taková označení, která vyvolávají klamnou představu, že se o stálý rozhodčí soud jedná.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje