Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem

Novelou zákoníku práce krok za krokem

04.10.2011
Pokud jste vrcholový manažer podniku, personalista, zaměstnanec či máte jakkoli jinak co do činění s pracovněprávními vztahy, mohlo by vás zajímat komentované shrnutí hlavních novinek, které přinese projednávaná novela zákoníku práce.

Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh zákona s několika pozměňovacími návrhy 9. září 2011. Následně byl návrh postoupen Senátu, který velmi pravděpodobně Poslanecké sněmovně vše vrátí s pozměňovacími návrhy k novému projednání. Očekává se, že by finální znění mohlo být projednáno a definitivně schváleno v prosinci, což opravdu nenechává mnoho prostoru pro následné studium – navrhovaným datem nabytí účinnosti je totiž již 1. leden 2012.

Pojďme se tedy zavčasu podívat, o jaké změny se má jednat, a zda přinesou naplnění proklamovaných cílů novely.

Z důvodové zprávy vládního návrhu novely zákoníku práce vyplývá, že změny mají především reagovat na Programové prohlášení vlády České republiky. V něm se vláda zavázala, že „v součinnosti se sociálními partnery navrhne úpravy zákoníku práce, které povedou k větší flexibilitě pracovněprávních vztahů a k vyšší motivaci zaměstnavatelů při vytváření nových pracovních míst“. Programové prohlášení vlády obsahuje i zcela konkrétní cíle:

 • zvýšení maximálního rozsahu zaměstnání na základě dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin,
 • uvolnění podmínek pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou,
 • zavedení pružnějšího konta pracovní doby,
 • umožnění flexibilnějšího nerovnoměrného rozložení pracovní doby,
 • vazbu odstupného na počet odpracovaných let u zaměstnavatele,
 • možnost sjednání po vzájemné dohodě zkušební doby delší než 3 měsíce.

Vládní návrh novely zákoníku práce musel zohlednit i nález Ústavního soudu z roku 2008, který zrušil řadu problematických ustanovení tehdy platného zákoníku práce.

Pomalu se tedy připravujte na novinky v těchto oblastech:

 • nově koncipované zásady pracovního práva,
 • nové vymezení „závislé práce“,
 • potvrzení principu subsidiarity občanského zákoníku,
 • významná změna koncepce neplatnosti právních úkonů,
 • nové prvky při sjednávání pracovní smlouvy,
 • jiné možnosti úpravy zkušební doby,
 • zásadní změny sjednávání pracovních poměrů na dobu určitou,
 • znovu zavedené dočasné přeložení zaměstnance,
 • nový výpovědní důvod,
 • změna ochranné doby,
 • změny v poskytování odstupného,
 • znovu zavedené moderační právo soudu,
 • podstatné změny dohod o provedení práce,
 • změny v rozvrhování pracovní doby,
 • změny v čerpání dovolené,
 • dílčí změny v úpravě konkurenční doložky,
 • změny přechodu práv z pracovně právních vztahů u prodejů podniku apod.

Tento výčet samozřejmě není úplný, ale může vám poskytnout základní představu o rozsahu změn, na které se bude třeba nachystat. V dalším pokračování tohoto mini seriálu se zaměříme již konkrétně na některou z uvedených oblastí.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje