Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně
Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů se od roku 2014 podstatně změní

Zdanění příjmů z prodeje cenných papírů se od roku 2014 podstatně změní

27.05.2013
O tom, že zajímavým zdrojem příjmů může být pro fyzické osoby prodej cenných papírů, asi nemá smysl na tomto webu polemizovat. Kromě situace na trhu je výše příjmů ovlivňována i režimem zdanění. A právě ten díky chystané novele zákona o daních z příjmů dozná od 1. 1. 2014 důležitých změn.

Dosud byl příjem z prodeje cenných papírů u investorů (vlastníků) s nízkým podílem na základním kapitálu nebo hlasovacích právech společnosti v době 24 měsíců před prodejem osvobozen od zdanění, jestliže mezi jejich nabytím a prodejem uplynulo víc než 6 měsíců. V ostatních případech byl časový test pro osvobození od daně 5 let.

Změna, která se chystá, stanoví u všech cenných papírů jednotný časový test pro osvobození od daně, a to 3 roky. Toto osvobození se má vztahovat i na příjem z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu. Kdo by prodal cenné papíry v prvních třech letech od nabytí, může v omezené míře využít jiné osvobození od daně, a to u příjmů (nikoliv zisku) nepřevyšujících 100 000 Kč v jednom kalendářním roce. Pokud by byl příjem vyšší, musel by poplatník do výpočtu základu daně zahrnout celý příjem.

Fyzické osoby však určitě přivítají další změnu, kterou přináší tato novela, a to osvobození podílů na zisku a obdobných příjmů od zdanění. Osvobození od daně se bude vztahovat k účasti fyzické osoby na obchodní korporaci, tj. zejména na a.s., s.r.o. a družstvu, ale i na podílovém fondu. Osvobození se uplatní například u podílu na zisku, vypořádacího podílu, podílu na likvidačním zůstatku a obdobných plnění. Jako nový druh příjmu bude osvobozeno i plnění ze zisku svěřenského fondu po zdanění.

U českých daňových rezidentů budou tyto příjmy osvobozeny, pokud je bude vyplácet buď daňový rezident České republiky, nebo daňový rezident jiného členského státu EU, Norska, Islandu nebo Švýcarska. Pro osvobození příjmů plynoucích od daňových rezidentů výše uvedených zemí musí být současně splněna podmínka, že plátce příjmů podléhá v zemi své rezidence dani z příjmů, jejíž sazba je minimálně 5 %. Osvobození podílů na zisku a obdobných plnění budou moci využít i daňoví rezidenti Norska, Islandu, Švýcarska nebo členských států EU, a to u příjmů vyplácených daňovými rezidenty České republiky (příjmy od daňových rezidentů cizích států nepodléhají u těchto poplatníků v ČR zdanění).

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje