Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně
Chystané daňové změny na Slovensku: Levicová vláda tlačí na pilu

Chystané daňové změny na Slovensku: Levicová vláda tlačí na pilu

20.08.2012
Řada českých společností, podnikatelů a investorů je aktivní také na Slovensku. Jejich zisky ovlivňuje kromě jiných faktorů i daňové zatížení slovenského podnikatelského sektoru. Po nástupu levicové vlády premiéra Fica v roce 2011 začalo břemeno daňových poplatníků těžknout. Tato politika negativně dopadá především na banky, velké společnosti a majetnější vrstvy obyvatel.

V červenci tohoto roku schválil slovenský parlament část takzvaného ozdravného balíčku, který má podle tamní vlády přispět k lepší kondici veřejných financí. Další části balíčku by měly být schváleny v dohledné době a vzhledem k rozložení sil ve slovenském parlamentu se tomu tak pravděpodobně stane. Jaké jsou nejvýznamnější  novinky?

Zacíleno na banky

Od ledna 2012 jsou banky na Slovensku povinny odvádět speciální odvod z vkladů podnikatelských subjektů ve výši 0,4 % vkladů. Od 1. září letošního roku se okruh vkladů podléhajících tomuto odvodu rozšíří také na vklady běžných občanů. Ačkoli podobné odvody existují ve více zemích EU (například ve Francii, Rakousku, Německu, Velké Británii či Maďarsku), je tento odvod na Slovensku mnohem vyšší než v ostatních státech.

Kromě tohoto odvodu by měly banky v posledním čtvrtletí roku 2012 odvést do státní pokladny ještě mimořádný odvod z vkladů, který bude činit 0,1 %. To znamená, že celková výše odvodu bank bude za rok 2012 činit 0,5 % z vkladů. Je nepochybné, že se tento odvod promítne do ziskovosti slovenských bank. Banky by neměly břemeno těchto odvodů přenést na vkladatele. Pokud by se tak stalo, hrozí jim vysoké pokuty.

Další oblastí, kam slovenská vláda míří pro příjmy do státního rozpočtu, jsou regulované společnosti. Jedná se především o korporace z telekomunikačního, přepravního, farmaceutického, energetického či poštovního byznysu, jejichž roční obrat přesáhne 3 milióny eur.  Tyto společnosti by měly platit speciální odvod na měsíční bázi. Tento odvod by měl v ročním úhrnu činit 4,212 % ze základu, kterým bude výsledek hospodaření vykázaný v daném období.

Aby toho pro finanční sektor nebylo málo, dojde od 1. ledna 2013 k plošnému zvýšení sazby daně z příjmů právnických osob z 19 % na 23 %. Toto opatření se však samozřejmě dotkne všech právnických osob na Slovensku, nejen bank.

Neuniknou ani živnostníci a lépe vydělávající zaměstnanci

Od roku 2013 se na Slovensku ruší rovná daň z příjmů fyzických osob. Nově se pro částku příjmů zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, která přesáhne zhruba 3 000 eur měsíčně, zavede 25% sazba daně. Dojde také k omezení maximální výše 40% paušálních výdajů na částku 5 400 eur ročně. Život živnostníkům také znepříjemní zvýšení odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, ke kterému dojde buď k 1. lednu, nebo k 1. červenci 2013.

Kromě daně z nemovitostí, která je příjmem místních rozpočtů, se od roku 2013 zavede ještě jiná, nová daň z nemovitostí, která bude příjmem státního rozpočtu. Tato daň bude založena na cenových mapách a měla by odrážet tržní cenu nemovitostí. Motivací k zavedení této daně je zdanění luxusnějších nemovitostí. Tomu nahrává také zavedení nezdanitelné části rozlohy domů a bytů.

V současné době se na Slovensku z dividend neplatí daň z příjmů. Dividendy ani nejsou předmětem odvodů na sociální zabezpečení (podléhají však zdravotnímu pojištění v maximální výši 2 700 eur ročně). Od roku 2014, tzn. pro dividendy vyplacené po 1. lednu 2014, dojde ke zvýšení vyměřovacího základu pro stanovení zdravotního pojištění (částka ještě není zcela jasná) s tím, že zdravotní pojištění bude vybíráno při výplatě dividend formou srážky.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje