Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony
Srpnová změna energetického zákona není letos v této oblasti poslední

Srpnová změna energetického zákona není letos v této oblasti poslední

12.09.2011
Energetické právo doznalo několika důležitých změn. Novela energetického zákona například posiluje ochranu zákazníků energetických firem. Zároveň upevňuje pozici velkých podnikatelů v energetice. Na podzim se pak chystá přijetí zcela nového zákona o podporovaných zdrojích energie.

Novela stávajícího energetického zákona, která nabyla účinnosti 18. srpna 2011, zapracovává požadavky tzv. třetího energetického balíčku Evropské unie. Upravuje také některé přežité nebo ne zcela funkční právní instituty v oblasti energetického práva. Už před přijetím novely se často zmiňovalo zvýšení ochrany zákazníků, například výrazné posílení možnosti odstoupit od smlouvy na dodávku plynu či elektřiny při změně smluvních podmínek dodávky. Méně se však mluví o posílení postavení velkých podnikatelů v energetice. A to včetně posílení možností vyvlastnit stavby a pozemky třetích osob v případě „provádění stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení“. Na druhou stranu se za účelem zajištění rovnocenného přístupu k přepravním sítím zpřísňuje oddělení výrobců a majitelů přepravních soustav.

Zajímavou změnu přináší tato novela v oblasti udělování licencí pro obchod s plynem či elektřinou. Oproti stávající praxi energetický zákon nově uvádí, že podnikání v energetice v České republice je možné i na základě licence vydané jiným členským státem Evropské unie. Do energetického zákona se rovněž vrací právní institut státní autorizace na výstavbu výroben elektřiny či vybraných plynových zařízení. Tu bude udělovat Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zásadní změnou je nově definované postavení Energetického regulačního úřadu, který od Státní energetické inspekce přebírá komplexní kontrolu nad dodržováním povinností stanovených energetickým zákonem. Státní energetické inspekci pak zbývají kontrolní pravomoci podle zákona o hospodaření energií či zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

Ačkoli je poslední novela energetického zákona rozsáhlá a zaslouží si zvýšenou pozornost, není letos v oblasti energetického práva poslední. Již na podzim se začne projednávat zcela nový zákon o podporovaných zdrojích energie. Ten by měl v jednom právním předpisu soustředit doposud roztříštěnou úpravu obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a podporu využívání druhotných zdrojů energie.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje