Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Vyškrtnou zahraniční centrály české smluvní právo ze své černé listiny?

Vyškrtnou zahraniční centrály české smluvní právo ze své černé listiny?

19.09.2011
Podnikatelé se možná konečně dočkají změny, po které už dlouho volali. Totiž možnosti smluvně omezit či vzdát se práva na náhradu škody. Poslanecká sněmovna se tím bude na návrh ústavněprávního výboru zabývat v rámci projednávané novely obchodního zákoníku.

Možnost smluvně omezit budoucí nároky na náhradu škody, případně se takových nároků předem zcela vzdát, je pro praxi klíčová. Má totiž rozsáhlé dopady na způsob, jakým zejména průmysloví výrobci smluvně řídí své projekty. Obchodní zákoník v současnosti výslovně zakazuje, aby se jeden z účastníků smlouvy předem zcela vzdal nároku na náhradu škody pro případ, že druhá smluvní strana poruší své závazky. České soudy přitom v rozporu s obvyklou mezinárodní smluvní praxí uvedené ustanovení vykládají velmi široce. Nepřipouštějí často ani ujednání, které by odpovědnost za škodu pouze omezovalo.

Když se právní oddělení v zahraničních centrálách některých velkých českých společností dozvěděla o tom, že české právo (jak je vykládají některé soudy) neumožňuje omezit smluvně předem odpovědnost za škodu ani v obchodních vztazích, dostalo se české právo na interní černou listinu. Existují případy, kdy někteří čeští dodavatelé v průmyslu mají od svých akcionářů zákaz sjednávat smlouvy podle českého práva.

Lze se setkat se smlouvami mezi tuzemskými účastníky ohledně plnění v tuzemsku, kde se složitě hledaly důvody pro volbu cizího práva. Není třeba zdůrazňovat, že postavení tuzemských účastníků smluv dle cizího práva s sebou nese  větší komplikace a náklady v případech, kdy je potřeba smlouvu vyložit. Nehledě k tomu, že taková situace přestavuje prohru české justice a právních služeb jako celku v mezinárodní soutěži jurisdikcí o to, kdo bude poskytovat právní služby v obchodních věcech.

Vládní návrh novely obchodního zákoníku, který v současné době projednává Poslanecká sněmovna, se svým hlavním obsahem zaměřuje na zcela jinou problematiku. Ústavně právní výbor k němu však doporučil pozměňovací návrh, který již doručil poslancům. Podstatou jednoho z bodů návrhu je výslovné zákonné povolení sjednat si v obchodní smlouvě vzdání se práva na náhradu škody nebo omezení její výše, a to ještě před jejím vznikem. Takový postup by se ale nevztahoval na úmyslně způsobené škody nebo na případy, které se neřídí obchodním zákoníkem,(například práva spotřebitelů).

Přijetí tohoto drobného pozměňovacího návrhu by mohlo mít dalekosáhlé dopady. Podnikatelé by totiž mohli bez zbytečně složitých právních formulací a s větší právní jistotou sjednávat omezení či přímo vyloučení odpovědnosti za škodu. S ohledem na formu zapracování tohoto návrhu do obchodního zákoníku zatím ale není jisté, zda bude přijat nebo nedozná dalších změn. Nová úprava této problematiky je přitom tvořena novým zněním jednoho odstavce obchodního zákoníku. Až praxe ukáže, jak se tato textově malá, avšak obsahově zásadní změna, pokud bude schválena, projeví ve smluvní praxi a navazujících soudních rozhodnutích.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje