Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Trhy & finance
Internetové obchody čekají velké změny

Internetové obchody čekají velké změny

30.08.2012
Provozovatelé internetových obchodů se musejí připravit na zásadní novinky. Brzy totiž začnou platit pravidla obsažená v nové směrnici o právech spotřebitelů, která provozovatelům e-shopů přinesou řadu nových povinností. Skončí například předvyplněná zaškrtávací políčka nebo předražené zákaznické linky.

Pravidla obsažená ve směrnici dopadnou na všechny e-shopy provozované v rámci Evropské unie, tedy i na ty, které „sídlí“ v Česku. Směrnice chce posílit důvěru spotřebitelů v přeshraniční nakupování v internetových obchodech a vytvořit vnitřní trh i v elektronickém světě. Do svých právních řádů ji musejí členské státy EU převést do konce roku 2013. Nová právní úprava by měla být v EU používána od poloviny června 2014.

Víc informací před uzavřením smlouvy

Jednou z hlavních změn je rozšíření seznamu informací, které bude muset obchodník poskytnout spotřebiteli před uzavřením smlouvy. Stanovený rozsah jde nad rámec současné informační povinnosti obchodníků. Speciální pozornost je věnována rovněž digitálním produktům, kterými jsou například počítačové programy, aplikace, hry, hudba nebo videa, a to bez ohledu na to, zda je spotřebitel získá stahováním, metodou streamingu, z hmotného nosiče či jinak. Nově bude obchodník muset nejpozději na počátku objednávkového procesu jasně a čitelně na stránkách e-shopu uvést, zda bude zboží dodáno s nějakým omezením a jaké způsoby plateb jsou přijímány.

Obchodníci budou dále povinni zajistit, aby spotřebitelé při učinění objednávky výslovně vzali na vědomí, že se objednávkou zavazují k zaplacení. Pokud budou obchodníci požadovat, aby náklady na případné vrácení zboží nesli zákazníci, budou je muset o tom předem jasně informovat. V opačném případě ponesou tyto náklady sami.

Transparentní ceny

Obchodníci budou muset uvádět cenu zboží a služeb včetně DPH a všech poplatků (například za dopravu či pojištění), které se připočítávají před uzavřením smlouvy. Spotřebitelé nebudou povinni hradit poplatky, o nichž se dozví dodatečně. Zákazníkům nebude možné nabízet další možnosti nákupu formou „předvyplněných“ polí, které předpokládají, že spotřebitel má o zboží či služby zájem. A pokud nemá, musí se sám aktivně „odhlásit“.

Dle směrnice bude obchodník povinen dodat objednané zboží nejpozději do 30 dní od uzavření smlouvy. Pro určité typy plnění, jako například pro zboží vyrobené nebo pořízené speciálně pro spotřebitele, byla stanovena možnost dodací lhůtu přiměřeně prodloužit. Pokud e-shop zřídí zákaznickou telefonní linku, nebude možné za volání na ni účtovat vyšší poplatek, než kolik činí základní sazba za telefonní hovor.

Sjednocení lhůty pro odstoupení

V rámci EU dojde také ke sjednocení lhůty pro odstoupení od smlouvy na 14 dnů od uzavření kontraktu u služeb a na 14 dnů od převzetí zboží u smluv na dodávku zboží. Pokud obchodník opomene informovat spotřebitele o jeho právu odstoupit a o lhůtě, kdy tak může učinit, prodlouží se lhůta k odstoupení až na 12 měsíců. Odstoupit od smlouvy však nebude možné například u zboží, jehož cena závisí na kolísání cen na trhu, nebo pokud bude zboží vyrobeno pro spotřebitele na zakázku.

Směrnice zákazníkům usnadní odstoupení od smlouvy ještě v jedné věci. V podstatě nechává na nich, jakou formou tak učiní. Na výběr bude hned několik variant - prohlášení formulované vlastními slovy, aplikace na webu obchodníka či nově vzniklý vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy platný pro celou EU. Jestliže spotřebitel využije webovou aplikaci, bude obchodník povinen přijetí odstoupení neprodleně potvrdit.

Vrácení peněz

Jestliže spotřebitel odstoupí od smlouvy, obchodník mu bude muset vrátit veškeré obdržené platby, včetně nákladů na standardní způsob dodání zboží. Tuto povinnost bude obchodník muset splnit nejpozději do 14 dnů, kdy byl o rozhodnutí spotřebitele odstoupit od smlouvy informován.  

Zákazník bude mít na druhou stranu povinnost nejpozději do 14 dnů obchodníkovi odeslat zboží zpět. Obchodník bude moci s vrácením částky počkat do doby, než vrácené zboží obdrží. Zjistí-li obchodník, že zboží bylo opotřebeno víc, než je míra nutná k seznámení s funkčností a vlastnostmi věci, bude podle směrnice spotřebitel za takové snížení hodnoty zboží odpovídat. Naopak riziko poškození zboží během přepravy zpravidla ponese obchodník, a to do okamžiku, kdy spotřebitel zboží převezme.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje