Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Daně|Firmy
Co ukrývá daňová reforma aneb nová podoba DPH

Co ukrývá daňová reforma aneb nová podoba DPH

12.12.2011
V příštích letech se má snížit limit obratu, po jehož překročení se budou muset nejen podnikatelé registrovat k DPH. Předpokládá to daňová reforma, kterou senátoři vrátili minulý týden do Sněmovny s pozměňovacími návrhy. Snížení limitu z milionu korun na 750 tisíc korun ročně je nerozumný krok, kterým Česko našlápne k růstu šedé ekonomiky.

O snižování hranice obratu pro povinnou registraci k DPH se začaly vést diskuse kvůli potřebě zvýšit příjmy státního rozpočtu. Ministerstvo financí v důvodové zprávě k návrhu zákona předpokládá, že příjmy státního rozpočtu po registraci nových plátců by se mohly zvýšit zhruba o 5 miliard Kč. Ihned poté, co se o návrhu dozvěděla podnikatelská obec, začaly její protesty, neboť opatření je podle ní v přímém rozporu s proklamovanou vládní podporou malého podnikání.

Máte obrat nad 62 tisíc Kč měsíčně? Zbystřete!

Pravdou je, že podnikatelů s obratem v rozmezí 750 tisíc Kč až 1 milion Kč, kterých se novela zákona o DPH dotkne, bude poměrně velké množství. V měsíčním vyjádření se jedná o všechny s průměrným obratem v rozmezí od 62,5 tisíce do 83 tisíc korun. Tito podnikatelé se budou rekrutovat především z řad osob samostatně výdělečně činných v oblasti služeb. Půjde ale i o subjekty, kteří podnikání v určitém rozsahu vykonávají, i když není jejich hlavní náplní. Jako například obce, školy či některé kulturní instituce.

Domnívám se, že snížení hranice obratu bude představovat pro potenciální plátce dvě zásadní negativa. Jednak budou pravděpodobně nuceni sáhnout ke zvýšení cen svých služeb, případně zboží. Vzhledem k tomu, že malí podnikatelé mají zcela jistě menší manévrovací prostor, pokud jde o ovlivňování svých nákladů, budou nuceni přenést daňovou zátěž alespoň částečně na své zákazníky. Lze předpokládat, že tím mohou ztratit jednu ze svých konkurenčních výhod oproti větším podnikatelům, a část se tak možná rozhodne se svým podnikáním raději skončit.

Zadruhé dojde ke zvýšení administrativní zátěže, po jejímž omezování podnikatelská sféra léta volá. Nejenže budou noví plátci nuceni podávat čtvrtletně daňová přiznání, ale budou nuceni také důkladně sledovat své vstupy, aby si mohli uplatňovat nárok na odpočet daně. To se dotkne především těch, kteří uplatňují pro účely daně z příjmů náklady v paušální výši. Nepodnikatelské sféře, která je z velké části financována z veřejných prostředků, narostou náklady na administrativu neméně. To pro ně zcela jistě v období rozpočtových škrtů bude představovat velkou nepříjemnost a část z nich bude jistě rozmýšlet, zda se jim vůbec vylepšování jejich rozpočtů příjmy z  podnikatelské činnosti vyplatí.

Vede mě to k přesvědčení, že snížení hranice obratu povede k nárůstu šedé ekonomiky, která má již nyní v české ekonomice větší podíl, než je zdrávo. Někteří podnikatelé budou mít totiž důvod navíc k zatajování svých příjmů.

Opravdu přinese změna očekávané miliardy do státního rozpočtu, nebo půjde jen o další daňový klacek pod nohy drobným podnikatelům?

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje