Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zákaz výpovědi v ochranné době

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zákaz výpovědi v ochranné době

16.12.2011
Ochranná doba je zvláštní období definované zákonem, v jehož průběhu zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď. Důsledky ukončení pracovního poměru by byly pro zaměstnance v tomto období tíživější než za obvyklých okolností.

Ochranná doba je zvláštní období definované zákonem, v jehož průběhu zaměstnavatel nesmí dát zaměstnanci výpověď. Důsledky ukončení pracovního poměru by byly pro zaměstnance v tomto období tíživější než za obvyklých okolností. Proto se jako takzvaná ochranná doba definuje doba těhotenství, doba čerpání mateřské a rodičovské dovolené, nezaviněná dočasná pracovní neschopnost, doba uvolnění pro výkon veřejné funkce či výkonu vojenských povinností a podobně.

Zákaz výpovědi v ochranné době však neplatí bezvýjimečně. Výjimky se uplatní například při organizačních změnách spočívajících v zániku nebo stěhování zaměstnavatele, nebo v situacích, kdy by mohl zaměstnavatel zrušit pracovní poměr okamžitě. Zaměstnavatel ale nesmí ani v případě těchto výjimek ze zákazu výpovědi dát výpověď těhotné zaměstnankyni a zaměstnankyni na mateřské či rodičovské dovolené, ledaže se jedná o zaměstnavatele, který se ruší nebo stěhuje.

Zrušení zaměstnavatele nebo stěhování zaměstnavatele mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě tedy podle stávajícího zákoníku práce umožňuje zaměstnavateli dát výpověď z pracovního poměru vždy, žádné výjimky se neuplatní.

Zrušení výjimek ze zákazu výpovědi

Dle důvodové zprávy k novele zákoníku práce je cílem nové úpravy odstranit rozpory českého právního řádu s Evropskou sociální chartou, ze které vyplývá závazek absolutní ochrany těhotných žen před výpovědí až do skončení mateřské dovolené.

Novela proto rozšiřuje aplikaci ochranné doby a ruší shora uvedený jediný případ, kdy bylo možné dát výpověď i zaměstnancům v ochranné době. Těhotné zaměstnankyni a zaměstnankyni na mateřské, popřípadě rodičovské dovolené nebude možné dát výpověď nikdy, zákaz výpovědi se bude aplikovat vždy, a to i v případě zrušení nebo stěhování zaměstnavatele mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě.

Další změny

Novinkou bude ustanovení, podle kterého se zákaz výpovědi neuplatní v případě, že zaměstnanec poruší povinnosti vyplývající z pracovních předpisů (viz stávající § 52 písm. g) zákoníku práce), a v případě porušení povinností práce dočasně neschopného zaměstnance zvlášť hrubým způsobem (viz nový § 301a). Výjimka ze zákazu výpovědi se opět nebude týkat těhotné zaměstnankyně a zaměstnankyň čerpajících mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.

Ze zkušeností z praxe se nedomnívám, že by zaměstnavatelé řešili shora uvedené otázky každý den. Nejsou proto zcela určující pro běžný život. Přesto je zapotřebí o těchto výjimkách obecně vědět pro případ, že by nastala některá z výše uvedených speciálních situací.

Předchozí díly:
1. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem
2. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Základní zásady s otazníkem
3. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce
4. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů
5. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva
6. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba
7. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní poměr na dobu určitou
8. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Dočasné přidělení zaměstnance
9. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Nový výpovědní důvod

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje