Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy
Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní poměr na dobu určitou

Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní poměr na dobu určitou

25.11.2011
V sedmé části seriálu o novele zákoníku práce se budu věnovat změnám sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. Jinak dobrý záměr prodloužit celkovou dobu trvání nebyl podle mého názoru domyšlen ve všech detailech. Uvidíme, jak se budou změny líbit v praxi.

Zákoník práce umožňuje uzavření pracovního poměru na dobu určitou na dobu celkem dvou let. Pokud potřebujete pracovní poměr se stejným zaměstnancem prodloužit i po této době, můžete tak učinit až po šesti měsících od skončení předchozího pracovního poměru. Žádné jiné podmínky nejsou stanoveny.

Z uvedeného pravidla existují některé užitečné výjimky, například pro náhradu dočasně nepřítomného zaměstnance nebo pro sezónní či jinak časově omezené konkrétní práce. V těchto případech může pracovní poměr uzavřený na dobu určitou trvat i déle než dva roky, popřípadě nemusí být dodržena půlroční přestávka mezi jednotlivými pracovními poměry v případě vyčerpání celkové doby dvou let.

Překročí-li pracovní poměr na dobu určitou zákonný rozsah a oznámí-li zaměstnanec zaměstnavateli, že trvá na dalším zaměstnávání, má se za to, že se jedná o pracovní poměr uzavřený na neurčitou.

Posílení ochranné funkce práva

Deklarovaným cílem novely bylo uvolnění podmínek pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, a tudíž zpružnění trhu práce. Hlavním problémem ale byla kritika Evropské komise, pokud jde o údajné nežádoucí řetězení pracovních poměrů na dobu určitou v případě některých výjimek. Tato výtka českou vládu evidentně znervóznila – řešení problému bylo totiž ponecháno na poslancích, kteří měli na výběr dokonce ze sedmi variantních řešení předložených vládou. Není překvapivé, že poslanci nakonec nevybrali variantu ideální.

Od 1. ledna příštího roku tedy bude možné uzavřít pracovní poměr na dobu určitou na tři roky. Ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakován nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. K předchozím pracovním poměrům na dobu určitou se přitom nepřihlíží po uplynutí doby 3 let.

Dosavadní koncepce a omezení pracovních poměrů na dobu určitou se tedy dramaticky mění: při dodržení předepsaných lhůt bude možné sjednat pracovní poměr na dobu určitou se stejným zaměstnancem na dobu maximálně 9 let celkem od vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou. To je jistě výhodné a řada zaměstnavatelů tuto možnost využije.

Není ale zřejmé, proč je opakování pracovních poměrů na dobu určitou omezeno. Smluvní strany mohou pracovní poměr na dobu určitou jednou uzavřít a následně pouze dvakrát zopakovat. Takové omezení tu nikdy dříve nebylo. Také není praktické, pokud po dvojnásobném prodloužení nebo opakovaném sjednání pracovního poměru na dobu určitou je nutné čekat celé tři roku do doby, než bude možnost uzavřít se stejným zaměstnancem další pracovní smlouvu na dobu určitou. Znamená to, že u zaškolených pracovníků pracujících například jen v letních měsících po třech letech fakticky ztratíte možnost je dále zaměstnávat – tři roky je dlouhá doba na udržení všech potřebných vazeb se zaměstnanci.

Proč zmizely výjimky?

Pokud vás doteď trápily nejasnosti se zástupem zaměstnankyň na mateřské dovolené, připravte se na horší časy. Novela ruší výjimky pro případ zástupů zaměstnanců, u kterých je dána překážka v práci. Pokud budete chtít jistotu, že se smlouva zastupujícího zaměstnance po třech letech nezmění na smlouvu na dobu neurčitou, budete na to muset pamatovat již při uzavírání pracovního poměru se zastupujícím zaměstnancem. Zrušeny byly též výjimky týkající se vážných provozních důvodů a zvláštní povahy práce. I v těchto případech budete muset nově dodržovat všechna omezení pro uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou.

Zcela nová koncepce řetězení a nové lhůty budou v mnoha případech přidělávat starosti. Zrušení nejdůležitějších výjimek z omezení pracovních poměrů na dobu určitou jde vyloženě proti zavedené a snad i celkem rozumné praxi. Spokojenost Evropské komise by ale měla být zaručena.

Předchozí díly:
1. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem
2. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Základní zásady s otazníkem
3. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Závislá práce
4. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Neplatnost pracovněprávních úkonů
5. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Pracovní smlouva
6. díl - Novelou zákoníku práce krok za krokem: Zkušební doba

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje