Hledat v komentářích
Výběr pro investory

Článek je zařazen v rubrikách:Zákony|Firmy|Trhy & finance
Předžalobní výzva bude povinná. Ocení ji hlavně drobní dlužníci

Předžalobní výzva bude povinná. Ocení ji hlavně drobní dlužníci

30.07.2012
Věřitelé, zbystřete. Před podáním žaloby budete muset zaslat dlužníkům výzvu k plnění, pokud si budete chtít nárokovat náklady soudního řízení.

Poslanecká sněmovna přijala přes výtky opozice rozsáhlou novelu z oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí, která významně mění celkem 17 zákonů. Do poměrně kontroverzní novely bylo propašováno i nenápadné ustanovení, podle kterého bude předžalobní výzva k plnění nezbytnou podmínkou vzniku nároku na náhradu nákladů řízení. Novelu sice před několika dny s menšími pozměňovacími návrhy vrátil Senát poslancům, dá se ale čekat, že bude nakonec schválena. Účinná by měla být od příštího roku.

Co nás čeká a patrně nemine?

Ustanovení nového paragrafu 142a občanského soudního řádu stanoví, že žalobce, který měl úspěch ve věci o splnění povinnosti (například zaplacení dluhu), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže mu ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

Novela vyslyšela četné stížnosti dlužníků, které se objevovaly v poslední době v médiích. Řadě z nich původní dluh v řádu stokorun narostl při soudním řízení včetně exekuce do desetitisícových částek mimo jiné proto, že nedostali žádnou upomínku, která by je na dluh upozornila a díky níž by mohli částku uhradit dobrovolně.

Obavy byly rozptýleny

V odborných kruzích se na téma povinné předžalobní upomínky a jejího režimu vedly diskuse již poměrně dlouhou dobu. Odpůrci poukazovali na problémy s doručováním mnohým dlužníkům a na neférové přenášení dalších povinností na věřitele. Obávali se, že povinné upomínky budou představovat účinný obranný nástroj v rukou dlužníků, kteří budou mít další možnost zdržovat placení svých dluhů. Schválená novela občanského soudního řádu je v tomto ohledu poměrně rozumným kompromisem.

Lhůta poskytnutá dlužníkům k dobrovolnému plnění byla stanovena na přijatelných 7 dnů a dle koncepce, která byla nakonec přijata, nemusí být upomínka dlužníkovi vůbec doručena. Postačí, pokud bude ve stanovené lhůtě odeslána na adresu dlužníka pro doručování nebo na jeho poslední známou adresu. Je tedy praktické, aby si strany ve smlouvě uvedly korespondenční adresy pro písemný styk. Věřitelé by pak měli pamatovat na to, že budou muset soudu předložit důkaz o prokazatelném odeslání předžalobní upomínky stanoveným způsobem. Proto by si měli spolu s kopií výzvy k plnění pečlivě uschovat podací lístek prokazující její odeslání.

Dobrá zpráva tedy je, že pokud věřitel dlužníkovi předžalobní upomínku nepošle nebo její zaslání neprokáže, nebude to mít žádný vliv na jeho nárok na zaplacení pohledávky jako takové. Špatná zpráva naopak zní, že v takovém případě nebude moci být věřiteli přiznána náhrada nákladů soudního řízení. I tato tvrdost zákona však bude moci být odstraněna, pokud budou dány důvody „hodné zvláštního zřetele“. Jaké důvody budou přicházet v úvahu, ukáže až soudní praxe.

Články k tématu

Kocián Šokc Bala	štík
Stránka Právo je společným projektem Patria.cz a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, která poskytuje a zpracovává veškeré informace na stránce umístěné; za tyto informace nenese Patria.cz odpovědnost.
Zdroje